Advanced

Ersättning för kränkning genom brott - särart och syfte

Jansmyr, Linda LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar brottsoffers rätt till ersättning för kränkning enligt SKL 2 kap 3§ och 5 kap 6§. Denna typ av ideell ersättning har rötter långt tillbaka i historien men har kraftigt ökat sin rättsliga betydelse de senaste 25 åren. En svängning i den politiska debatten har under denna tid lett till stadigt ökande ersättningsnivåer och ny lagstiftning. Uppsatsen presenterar brottsoffers rätt till skadestånd och andra ersättningar vid kränkning genom brott och analyserar de problem som den nya lagstiftningen givit upphov till i den rättsvetenskapliga argumentationen. Vid kränkning genom brott är det svårt att definiera och mäta den konkreta skadan. Enligt den nya lagen skall därför en objektiv bedömning av själva kränkningen göras. Som... (More)
Uppsatsen behandlar brottsoffers rätt till ersättning för kränkning enligt SKL 2 kap 3§ och 5 kap 6§. Denna typ av ideell ersättning har rötter långt tillbaka i historien men har kraftigt ökat sin rättsliga betydelse de senaste 25 åren. En svängning i den politiska debatten har under denna tid lett till stadigt ökande ersättningsnivåer och ny lagstiftning. Uppsatsen presenterar brottsoffers rätt till skadestånd och andra ersättningar vid kränkning genom brott och analyserar de problem som den nya lagstiftningen givit upphov till i den rättsvetenskapliga argumentationen. Vid kränkning genom brott är det svårt att definiera och mäta den konkreta skadan. Enligt den nya lagen skall därför en objektiv bedömning av själva kränkningen göras. Som ett resultat blir gärningsmannens brottsliga handling mycket central vid skadestånds-bedömningen. Detta leder till att många av de skadeståndsrättsliga principer som normalt är viktiga i rättstillämpningen sätts ur spel. Även argument-ationen kring kränkningsersättningens syfte eller funktion är problematisk och det är svårt att förklara ersättningen utifrån den traditionella skade-ståndsrättsliga teoribildningen. Att skadevållarens handling tillmäts så stor vikt vid skadeståndsbedömningen gör att en jämförelse med straffansvaret ligger nära till hands. Olika möjligheter att angripa detta problem och att förklara kränkningsersättningens funktion analyseras i uppsatsen. För att ge en ökad förståelse av varför kränkningsersättningen ger upphov till så stora svårigheter i den rättsvetenskapliga argumentationen anläggs också ett bredare samhällsperspektiv på ersättningen. I uppsatsens avslutande del görs sedan ett försök att sammanfatta och förklara orsakerna till att det uppstår problem i mötet mellan kränkningsersättningen och den skadeståndsrättsliga teoribildningen. Där görs också en utvikning om hur jag personligen anser att man bör argumentera runt ersättningens karaktär och funktion. (Less)
Abstract
The report deals with victim rights to recover damages and state compensation for criminal violations under SKL Chapter 2 § 3 and Chapter 5 § 6 in Swedish law. The legal significance of monetary compensation for non-material or non-economic loss caused by criminal violations has increased rapidly in Sweden in the last 25 years. During this period a change in the political climate have resulted in new legislation and increasing levels of compensation. This report analyzes the new articles of law and certain adherent problems in the legal reasoning. It is difficult to define and measure a non-material injury caused by a criminal violation. The Swedish law therefore advocate an objective assessment of the injury based on predominant ethical... (More)
The report deals with victim rights to recover damages and state compensation for criminal violations under SKL Chapter 2 § 3 and Chapter 5 § 6 in Swedish law. The legal significance of monetary compensation for non-material or non-economic loss caused by criminal violations has increased rapidly in Sweden in the last 25 years. During this period a change in the political climate have resulted in new legislation and increasing levels of compensation. This report analyzes the new articles of law and certain adherent problems in the legal reasoning. It is difficult to define and measure a non-material injury caused by a criminal violation. The Swedish law therefore advocate an objective assessment of the injury based on predominant ethical and social values. As a result the criminal violation itself tends to command the assessment of the damages. Legal principles fundamental to the application of tort law are thereby rendered meaningless. There are also certain difficulties connected with explaining the purpose of the new legislation on basis of traditional Swedish tort law theories. The new articles appear to overlap with criminal law in ways that are hard to justify. Different possibilities to work around this problem and explain the purpose of the new legislation are analyzed in the report. A sociological perspective is also applied on victim rights to compensation in order to provide a better understanding of the reasons for the difficulties in the legal reasoning. The report's concluding part includes an attempt to explain why Swedish tort law theories have such a hard time accounting for the new legislation. I also make a personal standpoint on the best way to interpret the character and purpose of SKL Chapter 2 § 3. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansmyr, Linda LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, Försäkringsrätt, Rättssociologi, Skadeståndsrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1579889
date added to LUP
2010-03-24 14:56:57
date last changed
2010-03-24 14:56:57
@misc{1579889,
 abstract   = {The report deals with victim rights to recover damages and state compensation for criminal violations under SKL Chapter 2 § 3 and Chapter 5 § 6 in Swedish law. The legal significance of monetary compensation for non-material or non-economic loss caused by criminal violations has increased rapidly in Sweden in the last 25 years. During this period a change in the political climate have resulted in new legislation and increasing levels of compensation. This report analyzes the new articles of law and certain adherent problems in the legal reasoning. It is difficult to define and measure a non-material injury caused by a criminal violation. The Swedish law therefore advocate an objective assessment of the injury based on predominant ethical and social values. As a result the criminal violation itself tends to command the assessment of the damages. Legal principles fundamental to the application of tort law are thereby rendered meaningless. There are also certain difficulties connected with explaining the purpose of the new legislation on basis of traditional Swedish tort law theories. The new articles appear to overlap with criminal law in ways that are hard to justify. Different possibilities to work around this problem and explain the purpose of the new legislation are analyzed in the report. A sociological perspective is also applied on victim rights to compensation in order to provide a better understanding of the reasons for the difficulties in the legal reasoning. The report's concluding part includes an attempt to explain why Swedish tort law theories have such a hard time accounting for the new legislation. I also make a personal standpoint on the best way to interpret the character and purpose of SKL Chapter 2 § 3.},
 author    = {Jansmyr, Linda},
 keyword   = {Allmän rättslära,Försäkringsrätt,Rättssociologi,Skadeståndsrätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ersättning för kränkning genom brott - särart och syfte},
 year     = {2010},
}