Advanced

Kan Starbucks erövra Italien?

Sciacca, Marcello; Dimovski, Bernadett and Johansson, Andreas (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Kan Starbucks erövra Italien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Författare: Bernadett Dimovski, Andreas Johansson, Marcello Sciacca
Handledare: Stefan Gössling, Josefine Östrup Problem: Globalisering är ett allt oftare omtalat ämne. Globala företag försöker etablera sig på nya marknader och vill skapa en efterfrågan för sina produkter och tjänster. Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst. Detta gör de för att utmärka sig från de lokala företag som redan finns på marknaden och kanske till och med är en del av den lokala kulturen. Många kulturer brukar välkomna internationella företag och ta sig till nya produkter och tjänster; ett exempel på detta är... (More)
Titel: Kan Starbucks erövra Italien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Författare: Bernadett Dimovski, Andreas Johansson, Marcello Sciacca
Handledare: Stefan Gössling, Josefine Östrup Problem: Globalisering är ett allt oftare omtalat ämne. Globala företag försöker etablera sig på nya marknader och vill skapa en efterfrågan för sina produkter och tjänster. Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst. Detta gör de för att utmärka sig från de lokala företag som redan finns på marknaden och kanske till och med är en del av den lokala kulturen. Många kulturer brukar välkomna internationella företag och ta sig till nya produkter och tjänster; ett exempel på detta är Sverige. Detta kan bidra till att kulturen får möjlighet att utvecklas i en internationell miljö. Å andra sidan finns det kulturer som kan känna sig hotade och hyser misstro till utländska företag och deras kultur. Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå om en global kaffekedja efterfrågas på Sicilien eller inte och vad det kan bero på. Frågeställningar:
1. Vad karakteriserar den lokala kaffekulturen på Sicilien? Hur presenterar Starbucks sin globala kaffekultur? Vilka skillnader och likheter finns det?
2. Vad karakteriserar konsumtionsmönstret av kaffe på Sicilien respektive på Starbucks? Metod: Vi har utfört en fallstudie som bygger på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Resultat: Vi kom fram till att det lokala sicilianska sättet att konsumera kaffe skiljer sig i många avseenden från Starbucks globala sätt. Därför har vi dragit slutsatsen att globala företag bör göra en grundlig analys för att utröna hur de bör anpassa sig till den lokala marknaden för att lyckas med sitt koncept. Nyckelord: café, kaffe, konsumtionsmönster, kultur, globalisering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sciacca, Marcello; Dimovski, Bernadett and Johansson, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
café, kaffe, konsumtionsmönster, kultur, globalisering, Trade, Handel, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1580061
date added to LUP
2010-03-25 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:24
@misc{1580061,
 abstract   = {Titel: Kan Starbucks erövra Italien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Författare: Bernadett Dimovski, Andreas Johansson, Marcello Sciacca
Handledare: Stefan Gössling, Josefine Östrup Problem: Globalisering är ett allt oftare omtalat ämne. Globala företag försöker etablera sig på nya marknader och vill skapa en efterfrågan för sina produkter och tjänster. Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst. Detta gör de för att utmärka sig från de lokala företag som redan finns på marknaden och kanske till och med är en del av den lokala kulturen. Många kulturer brukar välkomna internationella företag och ta sig till nya produkter och tjänster; ett exempel på detta är Sverige. Detta kan bidra till att kulturen får möjlighet att utvecklas i en internationell miljö. Å andra sidan finns det kulturer som kan känna sig hotade och hyser misstro till utländska företag och deras kultur. Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå om en global kaffekedja efterfrågas på Sicilien eller inte och vad det kan bero på. Frågeställningar:
1. Vad karakteriserar den lokala kaffekulturen på Sicilien? Hur presenterar Starbucks sin globala kaffekultur? Vilka skillnader och likheter finns det?
2. Vad karakteriserar konsumtionsmönstret av kaffe på Sicilien respektive på Starbucks? Metod: Vi har utfört en fallstudie som bygger på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Resultat: Vi kom fram till att det lokala sicilianska sättet att konsumera kaffe skiljer sig i många avseenden från Starbucks globala sätt. Därför har vi dragit slutsatsen att globala företag bör göra en grundlig analys för att utröna hur de bör anpassa sig till den lokala marknaden för att lyckas med sitt koncept. Nyckelord: café, kaffe, konsumtionsmönster, kultur, globalisering},
 author    = {Sciacca, Marcello and Dimovski, Bernadett and Johansson, Andreas},
 keyword   = {café,kaffe,konsumtionsmönster,kultur,globalisering,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan Starbucks erövra Italien?},
 year     = {2010},
}