Advanced

Diversity marketing - ett komplement till marketing management?

Granat, Emma; Törnell, Cecilia and Albinsson, Pia (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Diversity markering ett komplement till marketing management? Nivå: Kandidatuppsats, Helsingborg maj 2009 Författare: Pia Albinsson, Emma Granat & Cecilia Törnell Handledare: Christer Eldh & Veronica Åberg Problematisering: Vi anser det viktigt att ifrågasätta diversity marketing och undersöka hur det verkligen fungerar i praktiken gentemot vad teorierna säger. Många företag som idag väljer att expandera globalt specificerar ofta sin personal till att klimatisera sig till endast en kultur och lära sig endast det specifika bemötandet. Vi upplever att de teoretiker vi har studerat, endast behandlar diversity marketing då det råder kulturmöten mellan skilda kulturgrupper. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida... (More)
Titel: Diversity markering ett komplement till marketing management? Nivå: Kandidatuppsats, Helsingborg maj 2009 Författare: Pia Albinsson, Emma Granat & Cecilia Törnell Handledare: Christer Eldh & Veronica Åberg Problematisering: Vi anser det viktigt att ifrågasätta diversity marketing och undersöka hur det verkligen fungerar i praktiken gentemot vad teorierna säger. Många företag som idag väljer att expandera globalt specificerar ofta sin personal till att klimatisera sig till endast en kultur och lära sig endast det specifika bemötandet. Vi upplever att de teoretiker vi har studerat, endast behandlar diversity marketing då det råder kulturmöten mellan skilda kulturgrupper. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida diversity marketing har något att tillföra marketing management genom att studera ett företags förmåga att förmedla ett budskap över skilda kulturer. Metod: Vi har valt att göra sammanlagt nio intervjuer, via e-post, med ett svenskt företag som förflyttar sitt årliga evenemang mellan tio olika länder. Våra teoretiska utgångspunkter har bestått av litteratur författade av erkända forskare inom områden som marknadsföring, kultur, förmedling av varumärke och standardisering. Slutsats: Diversity marketing kan i allra högsta grad komplettera marketing management i form av förmedling av budskap. Detta genom att marketing management generellt inte behandlar de kulturella aspekter i den utsträckning diversity marketing gör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granat, Emma; Törnell, Cecilia and Albinsson, Pia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diversity marketing, marketing management, kultur, förmedling av varumärke och standardisering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1580072
date added to LUP
2010-03-25 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:27
@misc{1580072,
 abstract   = {Titel: Diversity markering ett komplement till marketing management? Nivå: Kandidatuppsats, Helsingborg maj 2009 Författare: Pia Albinsson, Emma Granat & Cecilia Törnell Handledare: Christer Eldh & Veronica Åberg Problematisering: Vi anser det viktigt att ifrågasätta diversity marketing och undersöka hur det verkligen fungerar i praktiken gentemot vad teorierna säger. Många företag som idag väljer att expandera globalt specificerar ofta sin personal till att klimatisera sig till endast en kultur och lära sig endast det specifika bemötandet. Vi upplever att de teoretiker vi har studerat, endast behandlar diversity marketing då det råder kulturmöten mellan skilda kulturgrupper. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida diversity marketing har något att tillföra marketing management genom att studera ett företags förmåga att förmedla ett budskap över skilda kulturer. Metod: Vi har valt att göra sammanlagt nio intervjuer, via e-post, med ett svenskt företag som förflyttar sitt årliga evenemang mellan tio olika länder. Våra teoretiska utgångspunkter har bestått av litteratur författade av erkända forskare inom områden som marknadsföring, kultur, förmedling av varumärke och standardisering. Slutsats: Diversity marketing kan i allra högsta grad komplettera marketing management i form av förmedling av budskap. Detta genom att marketing management generellt inte behandlar de kulturella aspekter i den utsträckning diversity marketing gör.},
 author    = {Granat, Emma and Törnell, Cecilia and Albinsson, Pia},
 keyword   = {diversity marketing,marketing management,kultur,förmedling av varumärke och standardisering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diversity marketing - ett komplement till marketing management?},
 year     = {2010},
}