Advanced

Förutsättningar för lärande och kreativitet: en undersökning av kunskapsarbetares upplevelser

Skoog, Kristina LU and Wallis, Lisa LU (2009) PEDK11 20091
Education
Abstract (Swedish)
Kunskapsarbetaren är enligt definition en person med hög
professionaliseringsgrad som arbetar i kreativ miljö till stor
del med problemlösning och icke-standardiserade arbetsuppgifter.
Denna växande arbetskategori med ständiga krav
på nytänkande och kreativitet arbetar samtidigt också under
den tidspress och strävan efter vinstmaximering som
genomsyrar samhället av idag. Undersökningen har
genomförts utifrån en explorativ ansats genom kvalitativa
intervjuer med sex kunskapsarbetare inom olika
organisationer. Tidigare forskning på området har främst
berört kunskapsarbete ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
Utgångspunkten med denna uppsats var dock att ta reda på
hur intervjupersonerna ser på sina möjligheter till lärande
och... (More)
Kunskapsarbetaren är enligt definition en person med hög
professionaliseringsgrad som arbetar i kreativ miljö till stor
del med problemlösning och icke-standardiserade arbetsuppgifter.
Denna växande arbetskategori med ständiga krav
på nytänkande och kreativitet arbetar samtidigt också under
den tidspress och strävan efter vinstmaximering som
genomsyrar samhället av idag. Undersökningen har
genomförts utifrån en explorativ ansats genom kvalitativa
intervjuer med sex kunskapsarbetare inom olika
organisationer. Tidigare forskning på området har främst
berört kunskapsarbete ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
Utgångspunkten med denna uppsats var dock att ta reda på
hur intervjupersonerna ser på sina möjligheter till lärande
och kreativitet inom ramen för sitt arbete och vilka faktorer
och förutsättningar de upplever påverkar detta. Inte helt
överraskande, efter att ha tagit del av deras erfarenheter
kring ämnet drogs slutsatsen att (brist på) tid är en
framträdande påverkansfaktor i sammanhanget. En annan
anmärkningsvärd reflektion var att kunskapsarbetarna
uttryckte att en betydande del av arbetet faktiskt består i
rutinbaserade utföranden, vilket eventuellt skulle kunna ha
ett samband med den ovan nämnda tidspressen. Positiva
iakttagelser var dock att undersökningsdeltagarna visade på
stor medvetenhet kring vikten av att samverka med kollegor
och andra i omgivningen för att möjliggöra att lära och
inspireras av varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoog, Kristina LU and Wallis, Lisa LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utvecklingsinriktat- och anpassningsinriktat lärande, kunskapsarbetare, kreativitet, villkor för lärande och kreativitet, tid
language
Swedish
id
1580293
date added to LUP
2010-03-25 14:18:18
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1580293,
 abstract   = {Kunskapsarbetaren är enligt definition en person med hög
professionaliseringsgrad som arbetar i kreativ miljö till stor
del med problemlösning och icke-standardiserade arbetsuppgifter.
Denna växande arbetskategori med ständiga krav
på nytänkande och kreativitet arbetar samtidigt också under
den tidspress och strävan efter vinstmaximering som
genomsyrar samhället av idag. Undersökningen har
genomförts utifrån en explorativ ansats genom kvalitativa
intervjuer med sex kunskapsarbetare inom olika
organisationer. Tidigare forskning på området har främst
berört kunskapsarbete ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
Utgångspunkten med denna uppsats var dock att ta reda på
hur intervjupersonerna ser på sina möjligheter till lärande
och kreativitet inom ramen för sitt arbete och vilka faktorer
och förutsättningar de upplever påverkar detta. Inte helt
överraskande, efter att ha tagit del av deras erfarenheter
kring ämnet drogs slutsatsen att (brist på) tid är en
framträdande påverkansfaktor i sammanhanget. En annan
anmärkningsvärd reflektion var att kunskapsarbetarna
uttryckte att en betydande del av arbetet faktiskt består i
rutinbaserade utföranden, vilket eventuellt skulle kunna ha
ett samband med den ovan nämnda tidspressen. Positiva
iakttagelser var dock att undersökningsdeltagarna visade på
stor medvetenhet kring vikten av att samverka med kollegor
och andra i omgivningen för att möjliggöra att lära och
inspireras av varandra.},
 author    = {Skoog, Kristina and Wallis, Lisa},
 keyword   = {utvecklingsinriktat- och anpassningsinriktat lärande,kunskapsarbetare,kreativitet,villkor för lärande och
kreativitet,tid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för lärande och kreativitet: en undersökning av kunskapsarbetares upplevelser},
 year     = {2009},
}