Advanced

Etiska fonder - en presentation och granskning

Karlsson, Alexander; Andersson, Fredrik and Eil, Rohina (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Utbudet för etiska fonder har ökat markant under senare år. I stort sett alla banker, små som stora, erbjuder ett flertal etiska fonder. Fonderna marknadsförs som att man som investerare gör en god gärning samtidigt som möjligheten till en bra avkastning inte försvinner. I uppsatsen har vi använt oss av en induktiv metod, det vill säga vi har gått från verklighet till teori. I uppsatsen har vi undersökt fem bankers utbud av etiska fonder och har granskat dessa utefter etiska nämnden för fondmarknadsförings riktlinjer. Vi har sedan riktas in oss på ett fåtal etiska fonder för att på djupet analysera dessa utefter innehav, placeringsinriktning med mera. För att genomföra granskningen har vi intervjuat fondförvaltarna för de utvalda fonderna... (More)
Utbudet för etiska fonder har ökat markant under senare år. I stort sett alla banker, små som stora, erbjuder ett flertal etiska fonder. Fonderna marknadsförs som att man som investerare gör en god gärning samtidigt som möjligheten till en bra avkastning inte försvinner. I uppsatsen har vi använt oss av en induktiv metod, det vill säga vi har gått från verklighet till teori. I uppsatsen har vi undersökt fem bankers utbud av etiska fonder och har granskat dessa utefter etiska nämnden för fondmarknadsförings riktlinjer. Vi har sedan riktas in oss på ett fåtal etiska fonder för att på djupet analysera dessa utefter innehav, placeringsinriktning med mera. För att genomföra granskningen har vi intervjuat fondförvaltarna för de utvalda fonderna samt granskat varje fonds årsredovisning. I granskningen kom vi fram till att inte en enda av bankerna följer de av etiska nämnden för fondmarknadsföring uppställda riktlinjerna fullt ut. Dessutom så verkar inte etiska fonder bidra med särskilt mycket positivt delvis beroende på att deras fondförmögenhet, deras potentiella makt över företaget, som regel är obetydlig. Delvis beror det på att fondens eventuella inflytande över företagen sällan verkar användas. För att underlätta för fondspararen så borde fonderna vara mer transparenta och visa på den information som ligger bakom ett köp- eller säljbeslut av en aktie. I nuläget är det omöjligt att följa upp hur fonderna kontrollerar att företagen håller fondens etiska riktlinjer och var fonderna drar gränsen för vad som är etiskt eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Alexander; Andersson, Fredrik and Eil, Rohina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Etiska fonder, CSR, SRI, ENF, riktlinjer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1580518
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:01:45
@misc{1580518,
 abstract   = {Utbudet för etiska fonder har ökat markant under senare år. I stort sett alla banker, små som stora, erbjuder ett flertal etiska fonder. Fonderna marknadsförs som att man som investerare gör en god gärning samtidigt som möjligheten till en bra avkastning inte försvinner. I uppsatsen har vi använt oss av en induktiv metod, det vill säga vi har gått från verklighet till teori. I uppsatsen har vi undersökt fem bankers utbud av etiska fonder och har granskat dessa utefter etiska nämnden för fondmarknadsförings riktlinjer. Vi har sedan riktas in oss på ett fåtal etiska fonder för att på djupet analysera dessa utefter innehav, placeringsinriktning med mera. För att genomföra granskningen har vi intervjuat fondförvaltarna för de utvalda fonderna samt granskat varje fonds årsredovisning. I granskningen kom vi fram till att inte en enda av bankerna följer de av etiska nämnden för fondmarknadsföring uppställda riktlinjerna fullt ut. Dessutom så verkar inte etiska fonder bidra med särskilt mycket positivt delvis beroende på att deras fondförmögenhet, deras potentiella makt över företaget, som regel är obetydlig. Delvis beror det på att fondens eventuella inflytande över företagen sällan verkar användas. För att underlätta för fondspararen så borde fonderna vara mer transparenta och visa på den information som ligger bakom ett köp- eller säljbeslut av en aktie. I nuläget är det omöjligt att följa upp hur fonderna kontrollerar att företagen håller fondens etiska riktlinjer och var fonderna drar gränsen för vad som är etiskt eller ej.},
 author    = {Karlsson, Alexander and Andersson, Fredrik and Eil, Rohina},
 keyword   = {Etiska fonder,CSR,SRI,ENF,riktlinjer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etiska fonder - en presentation och granskning},
 year     = {2010},
}