Advanced

Ett retoriskt flaggskepp? Lärande och värdegrundsarbete inom organisationer

Sekund, Sofia LU (2009) PED622 20091
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en kvalitativ teoretisk litteraturstudie.
Metodologiskt har den en abduktiv karaktär, och innefattar
en genealogisk ansats gentemot begreppet värdegrund.
Uppsatsens syfte är att undersöka om svårigheterna i att
förankra värdegrundsarbete inom organisationer kan
förklaras genom vuxnas lärande. Värdegrundsbegreppet
härstammar från det svenska skolväsendet och förskolans
och skolans läroplaner. Under senare år har dock
värdegrundsbegreppet kommit att starkt influera även
världen utanför skolan, då allt fler organisationer intresserar
sig för värdegrundsriktade förändringsarbeten. Det har skett
en förändring i hur organisationer fungerar och är
organiserade samt i hur moderna arbetstagare betraktar
arbetets arena. För... (More)
Uppsatsen är en kvalitativ teoretisk litteraturstudie.
Metodologiskt har den en abduktiv karaktär, och innefattar
en genealogisk ansats gentemot begreppet värdegrund.
Uppsatsens syfte är att undersöka om svårigheterna i att
förankra värdegrundsarbete inom organisationer kan
förklaras genom vuxnas lärande. Värdegrundsbegreppet
härstammar från det svenska skolväsendet och förskolans
och skolans läroplaner. Under senare år har dock
värdegrundsbegreppet kommit att starkt influera även
världen utanför skolan, då allt fler organisationer intresserar
sig för värdegrundsriktade förändringsarbeten. Det har skett
en förändring i hur organisationer fungerar och är
organiserade samt i hur moderna arbetstagare betraktar
arbetets arena. För att säkra produktivitet, balans och
stabilitet använder sig organisationer av värdegrundsarbete
för att skapa en enad värdegrundsgemenskap inom
organisationerna och göra sig attraktiva för den moderna
arbetstagaren. Samtidigt som detta ökande intresse sker
märks det också en tendens till att värdegrundsarbetet inte
alltid blir så grundat i de organisationer som företar sig det.
Problemen med att förankra värdegrundsarbete inom
organisationer går att härleda till lärande i det avseendet att
många organisationer utformar värdegrundsarbete som om
det syftade till ett lärande av enkelloop- eller
anpassningskaraktär, då det i själva verket kräver ett
dubbelloop- eller utvecklingsinriktat lärande för att fungera
och komma till stånd. Även ickelärande och symboliskt
lärande kan förklara svårigheterna med värdegrundsarbete
och bottnar i de känslor av rädsla och ångest som kan
uppstå hos den enskilde i mötet med förändringsarbete och
de krav som är förknippade med detta. Framtida forskning
kring begreppet värdegrund skulle kunna fokusera kring
arbetsrättsliga gränsdragningar och på att hitta andra
faktorer som inverkar på värdegrundsarbete inom
organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sekund, Sofia LU
supervisor
organization
course
PED622 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värdegrund, lärande, organisation
language
Swedish
id
1580789
date added to LUP
2010-03-29 14:42:31
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1580789,
 abstract   = {Uppsatsen är en kvalitativ teoretisk litteraturstudie.
Metodologiskt har den en abduktiv karaktär, och innefattar
en genealogisk ansats gentemot begreppet värdegrund.
Uppsatsens syfte är att undersöka om svårigheterna i att
förankra värdegrundsarbete inom organisationer kan
förklaras genom vuxnas lärande. Värdegrundsbegreppet
härstammar från det svenska skolväsendet och förskolans
och skolans läroplaner. Under senare år har dock
värdegrundsbegreppet kommit att starkt influera även
världen utanför skolan, då allt fler organisationer intresserar
sig för värdegrundsriktade förändringsarbeten. Det har skett
en förändring i hur organisationer fungerar och är
organiserade samt i hur moderna arbetstagare betraktar
arbetets arena. För att säkra produktivitet, balans och
stabilitet använder sig organisationer av värdegrundsarbete
för att skapa en enad värdegrundsgemenskap inom
organisationerna och göra sig attraktiva för den moderna
arbetstagaren. Samtidigt som detta ökande intresse sker
märks det också en tendens till att värdegrundsarbetet inte
alltid blir så grundat i de organisationer som företar sig det.
Problemen med att förankra värdegrundsarbete inom
organisationer går att härleda till lärande i det avseendet att
många organisationer utformar värdegrundsarbete som om
det syftade till ett lärande av enkelloop- eller
anpassningskaraktär, då det i själva verket kräver ett
dubbelloop- eller utvecklingsinriktat lärande för att fungera
och komma till stånd. Även ickelärande och symboliskt
lärande kan förklara svårigheterna med värdegrundsarbete
och bottnar i de känslor av rädsla och ångest som kan
uppstå hos den enskilde i mötet med förändringsarbete och
de krav som är förknippade med detta. Framtida forskning
kring begreppet värdegrund skulle kunna fokusera kring
arbetsrättsliga gränsdragningar och på att hitta andra
faktorer som inverkar på värdegrundsarbete inom
organisationer.},
 author    = {Sekund, Sofia},
 keyword   = {värdegrund,lärande,organisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett retoriskt flaggskepp? Lärande och värdegrundsarbete inom organisationer},
 year     = {2009},
}