Advanced

Grundares beslutsprocesser under företagsetableringen i konsultföretag

Wiklund, Gabriel; Kisvari, Janos and Zogaj, Edon (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att försöka skapa en bättre förståelse för hur beslutprocessen ser ut hos
grundaren/grundarna vid grundandet av ett konsultbolag och vilken typ av
beslutsprocess som är vanligast. Viktigt!
Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och kvalitativa intervjuer för att uppnå
vårt syfte.
Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån Sarasvathys teoretiska
ramverk.
Empiri: Vi har undersökt tre konsultbolag som startade sin verksamhet för drygt ett år
sedan och intervjuat respektive grundare.
Resultat: Viktiga faktorer vi identifierat genom den komparativa analysen som centrala i
grundarnas beslutsprocesser är kunskap, mål, nätverk och nya affärsmöjligheter.
Grundare i konsultbolag använder sig i vissa fall av en... (More)
Syfte: Att försöka skapa en bättre förståelse för hur beslutprocessen ser ut hos
grundaren/grundarna vid grundandet av ett konsultbolag och vilken typ av
beslutsprocess som är vanligast. Viktigt!
Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och kvalitativa intervjuer för att uppnå
vårt syfte.
Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån Sarasvathys teoretiska
ramverk.
Empiri: Vi har undersökt tre konsultbolag som startade sin verksamhet för drygt ett år
sedan och intervjuat respektive grundare.
Resultat: Viktiga faktorer vi identifierat genom den komparativa analysen som centrala i
grundarnas beslutsprocesser är kunskap, mål, nätverk och nya affärsmöjligheter.
Grundare i konsultbolag använder sig i vissa fall av en effectuationprocess och i andra
fall av en causationprocess. Det finns ingen pendling mellan processerna. De olika
stegen i effectuationprocessen är i hög grad beroende av varandra, dvs. interrelaterade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiklund, Gabriel; Kisvari, Janos and Zogaj, Edon
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Entreprnörskap, konsultföretag, beslutsprocesser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1584042
date added to LUP
2010-01-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:02:48
@misc{1584042,
 abstract   = {Syfte: Att försöka skapa en bättre förståelse för hur beslutprocessen ser ut hos
grundaren/grundarna vid grundandet av ett konsultbolag och vilken typ av
beslutsprocess som är vanligast. Viktigt!
Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och kvalitativa intervjuer för att uppnå
vårt syfte.
Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån Sarasvathys teoretiska
ramverk.
Empiri: Vi har undersökt tre konsultbolag som startade sin verksamhet för drygt ett år
sedan och intervjuat respektive grundare.
Resultat: Viktiga faktorer vi identifierat genom den komparativa analysen som centrala i
grundarnas beslutsprocesser är kunskap, mål, nätverk och nya affärsmöjligheter.
Grundare i konsultbolag använder sig i vissa fall av en effectuationprocess och i andra
fall av en causationprocess. Det finns ingen pendling mellan processerna. De olika
stegen i effectuationprocessen är i hög grad beroende av varandra, dvs. interrelaterade.},
 author    = {Wiklund, Gabriel and Kisvari, Janos and Zogaj, Edon},
 keyword   = {Entreprnörskap,konsultföretag,beslutsprocesser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grundares beslutsprocesser under företagsetableringen i konsultföretag},
 year     = {2010},
}