Advanced

Hållbarhetsredovisning och -revision av de statliga bolagen - Vem tar del av mervärdet som skapas av revisionen?

Hambiralovic, Adi and Dirsell, Katja (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att redogöra för utvecklingen av hållbarhetsredovisningen för de statliga bolagen samt undersöka vem som tar del av mervärdet direktivet skapar.
Metod: Studien genomförs med en abduktiv ansats som skall undersöker det fenomen som granskning av hållbarhetsredovisning hos de statliga bolagen utgör. Vald undersökningsmetod utgår från en semistrukturerad intervju, där respondenternas åsikter skall åskådliggöras.
Teoretiska perspektiv: Legitimitetsteorin återges för att ge en överskådlig bild av legitimitetsprocessen. Vidare redogörs intressentteorin och intressentgrupper för att kunna
klassificera intressenterna till hållbarhetsredovisningen. Studien understöds av teorier gällande återgivande av information, vilket inkluderar... (More)
Syfte: Syftet är att redogöra för utvecklingen av hållbarhetsredovisningen för de statliga bolagen samt undersöka vem som tar del av mervärdet direktivet skapar.
Metod: Studien genomförs med en abduktiv ansats som skall undersöker det fenomen som granskning av hållbarhetsredovisning hos de statliga bolagen utgör. Vald undersökningsmetod utgår från en semistrukturerad intervju, där respondenternas åsikter skall åskådliggöras.
Teoretiska perspektiv: Legitimitetsteorin återges för att ge en överskådlig bild av legitimitetsprocessen. Vidare redogörs intressentteorin och intressentgrupper för att kunna
klassificera intressenterna till hållbarhetsredovisningen. Studien understöds av teorier gällande återgivande av information, vilket inkluderar signalteorin, förväntningar och
informationsasymmetri.
Resultat: Slutsatsen är att det är en evolutionär process som förhoppningsvis kommer att leda
till en organisk tillväxt där fler intressenter intresserar sig för fenomenet hållbarhetsredovisning. Än så länge är de flesta företagen i uppstartningsfasen och ovana med
hållbarhetsrapportering vilket medför att dessa företag idag kan utgöra ett föredöme. I dagsläget är den reviderade rapporten främst ett internt styrdokument med syfte att förbättra de interna processerna kring hållbarhetsarbete och rapportering av detta. Utvecklingen förväntas gå mot den mer erfarna kategori ett där även öviga intressenter uppvisat ett visst ntresse för företagens reviderade rapporter. I dagsläget kan de statliga bolagen signalera överlägsenhet som leder till marknadsfördelar. Således kommer den evolutionära processen att medföra att den granskade hållbarhetsredovisningen blir lika mycket ett externt som internt
dokument. Först då maximeras värdet av granskningen och kostnaden för den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hambiralovic, Adi and Dirsell, Katja
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, GRI, Statliga bolag, Revision, Granskning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1585142
date added to LUP
2010-01-26 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:57:20
@misc{1585142,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att redogöra för utvecklingen av hållbarhetsredovisningen för de statliga bolagen samt undersöka vem som tar del av mervärdet direktivet skapar.
Metod: Studien genomförs med en abduktiv ansats som skall undersöker det fenomen som granskning av hållbarhetsredovisning hos de statliga bolagen utgör. Vald undersökningsmetod utgår från en semistrukturerad intervju, där respondenternas åsikter skall åskådliggöras.
Teoretiska perspektiv: Legitimitetsteorin återges för att ge en överskådlig bild av legitimitetsprocessen. Vidare redogörs intressentteorin och intressentgrupper för att kunna
klassificera intressenterna till hållbarhetsredovisningen. Studien understöds av teorier gällande återgivande av information, vilket inkluderar signalteorin, förväntningar och
informationsasymmetri.
Resultat: Slutsatsen är att det är en evolutionär process som förhoppningsvis kommer att leda
till en organisk tillväxt där fler intressenter intresserar sig för fenomenet hållbarhetsredovisning. Än så länge är de flesta företagen i uppstartningsfasen och ovana med
hållbarhetsrapportering vilket medför att dessa företag idag kan utgöra ett föredöme. I dagsläget är den reviderade rapporten främst ett internt styrdokument med syfte att förbättra de interna processerna kring hållbarhetsarbete och rapportering av detta. Utvecklingen förväntas gå mot den mer erfarna kategori ett där även öviga intressenter uppvisat ett visst ntresse för företagens reviderade rapporter. I dagsläget kan de statliga bolagen signalera överlägsenhet som leder till marknadsfördelar. Således kommer den evolutionära processen att medföra att den granskade hållbarhetsredovisningen blir lika mycket ett externt som internt
dokument. Först då maximeras värdet av granskningen och kostnaden för den.},
 author    = {Hambiralovic, Adi and Dirsell, Katja},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,GRI,Statliga bolag,Revision,Granskning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning och -revision av de statliga bolagen - Vem tar del av mervärdet som skapas av revisionen?},
 year     = {2010},
}