Advanced

IFRS för små och medelstora företag som underlag för K3 regelverket - en studie på avskrivningsområdet

Clementson, Maja and Bohlin, Karl (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for SMEs och ÅRL, samt de normer som ger råd om hur denna lag ska tolkas. Komponentavskrivningar och omprövning av restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod är de problem som studien behandlar. Med ett deduktivt angreppssätt görs en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Enkäten skickas till experter inom redovisningsområdet. Den analyseras med hjälp av den litteraturgenomgång som presenterats. Det teoretiska perspektivet har sin utgångspunkt i tidigare... (More)
Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for SMEs och ÅRL, samt de normer som ger råd om hur denna lag ska tolkas. Komponentavskrivningar och omprövning av restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod är de problem som studien behandlar. Med ett deduktivt angreppssätt görs en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Enkäten skickas till experter inom redovisningsområdet. Den analyseras med hjälp av den litteraturgenomgång som presenterats. Det teoretiska perspektivet har sin utgångspunkt i tidigare forskning inom normbildning. Vidare utgångspunkt är IFRS for SMEs och K-projektet. Empirin består av enkätundersökningen. Den tidigare forskningen har använts för att arbeta fram enkätfrågorna. Respondenterna har utgjorts av godkända och auktoriserade revisorer. Studiens slutsats är att IFRS for SMEs är ett lämpligt regelverk för BFN att ta efter i de frågor som studien behandlar. Respondenternas svar överensstämmer väl med förhållandet i IFRS for SMEs vad gäller komponentavskrivningar samt omprövning av restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Clementson, Maja and Bohlin, Karl
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Avskrivning, IFRS for SMEs, K3, komponentavskrivning, normbildning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1585147
date added to LUP
2010-01-26 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:57:19
@misc{1585147,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for SMEs och ÅRL, samt de normer som ger råd om hur denna lag ska tolkas. Komponentavskrivningar och omprövning av restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod är de problem som studien behandlar. Med ett deduktivt angreppssätt görs en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Enkäten skickas till experter inom redovisningsområdet. Den analyseras med hjälp av den litteraturgenomgång som presenterats. Det teoretiska perspektivet har sin utgångspunkt i tidigare forskning inom normbildning. Vidare utgångspunkt är IFRS for SMEs och K-projektet. Empirin består av enkätundersökningen. Den tidigare forskningen har använts för att arbeta fram enkätfrågorna. Respondenterna har utgjorts av godkända och auktoriserade revisorer. Studiens slutsats är att IFRS for SMEs är ett lämpligt regelverk för BFN att ta efter i de frågor som studien behandlar. Respondenternas svar överensstämmer väl med förhållandet i IFRS for SMEs vad gäller komponentavskrivningar samt omprövning av restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod.},
 author    = {Clementson, Maja and Bohlin, Karl},
 keyword   = {Avskrivning,IFRS for SMEs,K3,komponentavskrivning,normbildning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IFRS för små och medelstora företag som underlag för K3 regelverket - en studie på avskrivningsområdet},
 year     = {2010},
}