Advanced

Revisionsbranschen i omvandling? - En studie om en eventuell rubbning av revisorsyrket med fokus på revisorers utbildning

Börjesson, Jennie and Lind, Jennie (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att undersöka rådande förhållanden inom revisionsbranschen med fokus på utbildningen av revisorer, för att se hur förändringar inom branschen, till följd av ett avskaffande av revisionsplikten för mindre företag och en sammanslagning av titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor, kan få inverkan på revisorsyrket i framtiden, och vad detta i sin tur kan få för konsekvens för utbildningen av revisorer.
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att göra en kvalitativ studie utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har samlats in genom intervjuer men vi har även använt oss av sekundärdata bestående av litteratur, artiklar, samt elektroniska källor.
Studien har kommit fram till ett intressant samband mellan yrkets roll,... (More)
Vårt syfte är att undersöka rådande förhållanden inom revisionsbranschen med fokus på utbildningen av revisorer, för att se hur förändringar inom branschen, till följd av ett avskaffande av revisionsplikten för mindre företag och en sammanslagning av titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor, kan få inverkan på revisorsyrket i framtiden, och vad detta i sin tur kan få för konsekvens för utbildningen av revisorer.
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att göra en kvalitativ studie utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har samlats in genom intervjuer men vi har även använt oss av sekundärdata bestående av litteratur, artiklar, samt elektroniska källor.
Studien har kommit fram till ett intressant samband mellan yrkets roll, kunddifferentiering inom branschen, och utbildning av revisorer. Dessa tre faktorer påverkar varandra ömsesidigt. Beroende på hur yrkesrollen ser ut påverkas kunddifferentiering och även revisorers utbildning kan inverka på kunddifferentieringen, och tvärtom. Vi har kommit fram till att branschen kommer att påverkas av föreslagna förändringar och att revisorsrollen kan komma att se annorlunda ut i framtiden. Vi anser att utbildningen har en central roll i revisorsyrket och därför kommer spela en stor roll för yrkets framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börjesson, Jennie and Lind, Jennie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revision, Revisionsplikt, Revisorstitlar, Andrew Abbott, Utbildning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1585152
date added to LUP
2010-02-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:00:16
@misc{1585152,
 abstract   = {Vårt syfte är att undersöka rådande förhållanden inom revisionsbranschen med fokus på utbildningen av revisorer, för att se hur förändringar inom branschen, till följd av ett avskaffande av revisionsplikten för mindre företag och en sammanslagning av titlarna Godkänd- och Auktoriserad revisor, kan få inverkan på revisorsyrket i framtiden, och vad detta i sin tur kan få för konsekvens för utbildningen av revisorer.
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att göra en kvalitativ studie utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har samlats in genom intervjuer men vi har även använt oss av sekundärdata bestående av litteratur, artiklar, samt elektroniska källor.
Studien har kommit fram till ett intressant samband mellan yrkets roll, kunddifferentiering inom branschen, och utbildning av revisorer. Dessa tre faktorer påverkar varandra ömsesidigt. Beroende på hur yrkesrollen ser ut påverkas kunddifferentiering och även revisorers utbildning kan inverka på kunddifferentieringen, och tvärtom. Vi har kommit fram till att branschen kommer att påverkas av föreslagna förändringar och att revisorsrollen kan komma att se annorlunda ut i framtiden. Vi anser att utbildningen har en central roll i revisorsyrket och därför kommer spela en stor roll för yrkets framtid.},
 author    = {Börjesson, Jennie and Lind, Jennie},
 keyword   = {Revision,Revisionsplikt,Revisorstitlar,Andrew Abbott,Utbildning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsbranschen i omvandling? - En studie om en eventuell rubbning av revisorsyrket med fokus på revisorers utbildning},
 year     = {2010},
}