Advanced

Sverigefonders avkastning under finanskrisen 2008 - en kvantitativ studie med fokus på förvaltarerfarenhetens och fondstorlekens inverkan på fondavkastningen

Åström, Jonas; Karlsson, Pernilla and Wågnert, Karin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att undersöka om fondförvaltarens totala erfarenhet respektive erfarenhet i den nuvarande fonden, samt aktiefondens marknadsvärde och antalet olika aktier i fonden hade någon inverkan på fondens avkastning under den senaste finanskrisen. Studien syftar även till att jämföra om resultatet skiljer sig åt från perioden före och efter krisen.
Vi har använt oss av fyrfältsmatriser för att visa andelen fonder med de olika kombinationerna. Vi har sedan tittat på om någon skillnad i andelarna inom de olika grupperna föreligger och om någon kombination överpresterat en annan. Detta har gjorts under tre perioder: före, under och efter finanskrisen 2008. Ett t-test har utförts för att finna om sambanden är signifikanta.... (More)
Vårt syfte är att undersöka om fondförvaltarens totala erfarenhet respektive erfarenhet i den nuvarande fonden, samt aktiefondens marknadsvärde och antalet olika aktier i fonden hade någon inverkan på fondens avkastning under den senaste finanskrisen. Studien syftar även till att jämföra om resultatet skiljer sig åt från perioden före och efter krisen.
Vi har använt oss av fyrfältsmatriser för att visa andelen fonder med de olika kombinationerna. Vi har sedan tittat på om någon skillnad i andelarna inom de olika grupperna föreligger och om någon kombination överpresterat en annan. Detta har gjorts under tre perioder: före, under och efter finanskrisen 2008. Ett t-test har utförts för att finna om sambanden är signifikanta.
Portföljvalsteorin med risk och förväntad avkastning som knyts an till fondens storlek och antal olika aktier. Dagens forskningsläge inom ämnet tas även upp.
Matriser och andelsuträkningar används för att mäta samband mellan den beroende variabeln avkastning och de oberoende variablerna. T-test genomförs för att undersöka sambandens signifikans.
Vi fann inget signifikant samband mellan avkastningen i fonden och de oberoende variablerna under finanskrisen 2008, året innan eller efter. Fondsparare skulle inte ha tagit hänsyn till dessa variabler i valet av Sverigefond, med inritning på medelstora bolag, varken under finanskrisen eller åren innan eller efter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åström, Jonas; Karlsson, Pernilla and Wågnert, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fondavkastning, Finanskrisen 2008, Förvaltarerfarenhet, Fondstorlek, Fyrfältsmatris, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1585412
date added to LUP
2010-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:03:06
@misc{1585412,
 abstract   = {Vårt syfte är att undersöka om fondförvaltarens totala erfarenhet respektive erfarenhet i den nuvarande fonden, samt aktiefondens marknadsvärde och antalet olika aktier i fonden hade någon inverkan på fondens avkastning under den senaste finanskrisen. Studien syftar även till att jämföra om resultatet skiljer sig åt från perioden före och efter krisen.
Vi har använt oss av fyrfältsmatriser för att visa andelen fonder med de olika kombinationerna. Vi har sedan tittat på om någon skillnad i andelarna inom de olika grupperna föreligger och om någon kombination överpresterat en annan. Detta har gjorts under tre perioder: före, under och efter finanskrisen 2008. Ett t-test har utförts för att finna om sambanden är signifikanta.
Portföljvalsteorin med risk och förväntad avkastning som knyts an till fondens storlek och antal olika aktier. Dagens forskningsläge inom ämnet tas även upp.
Matriser och andelsuträkningar används för att mäta samband mellan den beroende variabeln avkastning och de oberoende variablerna. T-test genomförs för att undersöka sambandens signifikans.
Vi fann inget signifikant samband mellan avkastningen i fonden och de oberoende variablerna under finanskrisen 2008, året innan eller efter. Fondsparare skulle inte ha tagit hänsyn till dessa variabler i valet av Sverigefond, med inritning på medelstora bolag, varken under finanskrisen eller åren innan eller efter.},
 author    = {Åström, Jonas and Karlsson, Pernilla and Wågnert, Karin},
 keyword   = {Fondavkastning,Finanskrisen 2008,Förvaltarerfarenhet,Fondstorlek,Fyrfältsmatris,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sverigefonders avkastning under finanskrisen 2008 - en kvantitativ studie med fokus på förvaltarerfarenhetens och fondstorlekens inverkan på fondavkastningen},
 year     = {2010},
}