Advanced

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen - går det att påvisa effekter av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Nilsson, Marwin (2010)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Under 2007 genomfördes en rad förändringar i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det övergripande syftet med förändringarna var att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt via en förbättrad lönebildning och starkare incitament för de arbetslösa att snabbt finna ett arbete. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det går att påvisa om förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har haft någon effekt på arbetslösheten och de arbetslösa. Fokus läggs på de tre större förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen: den stegvis sänkta ersättningsnivån, den begränsade ersättningsperioden och den förändrade finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Med hjälp av Mortensens teorimodell och den monopolistiska fackföreningsmodellen härleds... (More)
Under 2007 genomfördes en rad förändringar i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det övergripande syftet med förändringarna var att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt via en förbättrad lönebildning och starkare incitament för de arbetslösa att snabbt finna ett arbete. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det går att påvisa om förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har haft någon effekt på arbetslösheten och de arbetslösa. Fokus läggs på de tre större förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen: den stegvis sänkta ersättningsnivån, den begränsade ersättningsperioden och den förändrade finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Med hjälp av Mortensens teorimodell och den monopolistiska fackföreningsmodellen härleds en rad hypoteser kring väntade effekter av de tre större förändringarna. Resultaten visar att den högre sökaktiviteten bland de arbetslösa troligtvis är en följd av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Resultaten visar också att fler kvinnor än män valde att lämna försäkringen till följd av den högre medlemsavgiften, men några andra tydliga effekter av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen går inte att påvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1586080,
 abstract   = {Under 2007 genomfördes en rad förändringar i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det övergripande syftet med förändringarna var att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt via en förbättrad lönebildning och starkare incitament för de arbetslösa att snabbt finna ett arbete. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det går att påvisa om förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har haft någon effekt på arbetslösheten och de arbetslösa. Fokus läggs på de tre större förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen: den stegvis sänkta ersättningsnivån, den begränsade ersättningsperioden och den förändrade finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Med hjälp av Mortensens teorimodell och den monopolistiska fackföreningsmodellen härleds en rad hypoteser kring väntade effekter av de tre större förändringarna. Resultaten visar att den högre sökaktiviteten bland de arbetslösa troligtvis är en följd av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Resultaten visar också att fler kvinnor än män valde att lämna försäkringen till följd av den högre medlemsavgiften, men några andra tydliga effekter av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen går inte att påvisa.},
 author    = {Nilsson, Marwin},
 keyword   = {arbetslöshet,arbetslöshetsförsäkring,sökteori,sökbeteende,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska arbetslöshetsförsäkringen - går det att påvisa effekter av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen},
 year     = {2010},
}