Advanced

Hur har skuldsättningen inom verkstadsindustrin påverkat aktieavkastningen under finanskrisen?

Ferrada Ibacache, Sebastian; Bahtiri, Besnike and Omeragic, Haris (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Hur har skuldsättningen inom verkstadsindustrin påverkat aktieavkastningen under finanskrisen?
Kurs: FEKK01Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Besnike Bahtiri, Sebastian Ferrada, Haris Omeragic
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Skuldsättningsgrad, aktieavkastning, finanskris, verkstadsföretag, finansiell hävstång.
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan skuldsättningsgraden och aktiens avkastning för företag inom verkstadsindustrin, att se om detta samband eventuellt påverkas av företagens storlek samt att undersöka hur skuldsättningen för företag inom verkstadsindustrin har förändrats under finanskrisen.
Metod: En kvantitativ studie kommer genomföras där 27 svenska verkstadsföretag... (More)
Titel: Hur har skuldsättningen inom verkstadsindustrin påverkat aktieavkastningen under finanskrisen?
Kurs: FEKK01Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Besnike Bahtiri, Sebastian Ferrada, Haris Omeragic
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Skuldsättningsgrad, aktieavkastning, finanskris, verkstadsföretag, finansiell hävstång.
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan skuldsättningsgraden och aktiens avkastning för företag inom verkstadsindustrin, att se om detta samband eventuellt påverkas av företagens storlek samt att undersöka hur skuldsättningen för företag inom verkstadsindustrin har förändrats under finanskrisen.
Metod: En kvantitativ studie kommer genomföras där 27 svenska verkstadsföretag noterade på Stockholmsbörsen undersöks. Studien baseras på historisk aktiekursdata för de utvalda företagen samt företagens årsredovisningar. Finanskrisen delas in i tre perioder, perioden innan finanskrisen, nedgången under finanskrisen och återhämtningsperioden. Nyckeltalet skuldsättningsgrad räknas ut definierat som kvoten mellan räntebärande skulder och eget kapital och delas in i tre grupper: låg, medelhög och hög skuldsättningsgrad. Linjär regression används för att undersöka ifall ett samband förekommer mellan skuldsättningsgrad och avkastning. Slutsats: Vår första frågeställning är huruvida aktieavkastningen för företag inom verkstadsindustrin påverkats av företagens skuldsättningsgrad under finanskrisen. Svaret är att det finns ett tydligt samband för stora företag då en högre skuldsättning ger kraftigare rörelser på börsen, det vill säga en större positiv avkastning i uppgång och en större negativ avkastning i nedgång. Detta förklaras av den finansiella hävstångseffekten samt andra teorier som signalteorin. Dock är inte sambandet mellan aktieavkastning och skuldsättning lika tydligt när det gäller medelstora företag och ännu mindre för små företag. Medelstora företag med hög skuldsättning tycks uppleva en högre avkastning i perioder av uppgång men inte i nedgång. Vad gäller små företag med hög skuldsättning kan man inte dra några slutsatser alls. Detta ger också svar på vår andra frågeställning om huruvida sambandet mellan aktieavkastning och skuldsättningsgrad påverkas av företagets storlek.
Vår tredje frågeställning handlar om huruvida skuldsättningsgraden för företag inom verkstadsindustrin har förändrats under finanskrisen. För företagen i studien finns det en tendens till ökad skuldsättning när aktieavkastningen minskar. Huruvida detta är statistiskt signifikant och vad det beror på kan vara ett förslag för vidare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ferrada Ibacache, Sebastian; Bahtiri, Besnike and Omeragic, Haris
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skuldsättningsgrad, aktieavkastning, finanskris, verkstadsföretag, finansiell hävstång, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1590166
date added to LUP
2009-12-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:03:24
@misc{1590166,
 abstract   = {Titel: Hur har skuldsättningen inom verkstadsindustrin påverkat aktieavkastningen under finanskrisen?
Kurs: FEKK01Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Besnike Bahtiri, Sebastian Ferrada, Haris Omeragic
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Skuldsättningsgrad, aktieavkastning, finanskris, verkstadsföretag, finansiell hävstång.
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan skuldsättningsgraden och aktiens avkastning för företag inom verkstadsindustrin, att se om detta samband eventuellt påverkas av företagens storlek samt att undersöka hur skuldsättningen för företag inom verkstadsindustrin har förändrats under finanskrisen.
Metod: En kvantitativ studie kommer genomföras där 27 svenska verkstadsföretag noterade på Stockholmsbörsen undersöks. Studien baseras på historisk aktiekursdata för de utvalda företagen samt företagens årsredovisningar. Finanskrisen delas in i tre perioder, perioden innan finanskrisen, nedgången under finanskrisen och återhämtningsperioden. Nyckeltalet skuldsättningsgrad räknas ut definierat som kvoten mellan räntebärande skulder och eget kapital och delas in i tre grupper: låg, medelhög och hög skuldsättningsgrad. Linjär regression används för att undersöka ifall ett samband förekommer mellan skuldsättningsgrad och avkastning. Slutsats: Vår första frågeställning är huruvida aktieavkastningen för företag inom verkstadsindustrin påverkats av företagens skuldsättningsgrad under finanskrisen. Svaret är att det finns ett tydligt samband för stora företag då en högre skuldsättning ger kraftigare rörelser på börsen, det vill säga en större positiv avkastning i uppgång och en större negativ avkastning i nedgång. Detta förklaras av den finansiella hävstångseffekten samt andra teorier som signalteorin. Dock är inte sambandet mellan aktieavkastning och skuldsättning lika tydligt när det gäller medelstora företag och ännu mindre för små företag. Medelstora företag med hög skuldsättning tycks uppleva en högre avkastning i perioder av uppgång men inte i nedgång. Vad gäller små företag med hög skuldsättning kan man inte dra några slutsatser alls. Detta ger också svar på vår andra frågeställning om huruvida sambandet mellan aktieavkastning och skuldsättningsgrad påverkas av företagets storlek.
Vår tredje frågeställning handlar om huruvida skuldsättningsgraden för företag inom verkstadsindustrin har förändrats under finanskrisen. För företagen i studien finns det en tendens till ökad skuldsättning när aktieavkastningen minskar. Huruvida detta är statistiskt signifikant och vad det beror på kan vara ett förslag för vidare studier.},
 author    = {Ferrada Ibacache, Sebastian and Bahtiri, Besnike and Omeragic, Haris},
 keyword   = {Skuldsättningsgrad,aktieavkastning,finanskris,verkstadsföretag,finansiell hävstång,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur har skuldsättningen inom verkstadsindustrin påverkat aktieavkastningen under finanskrisen?},
 year     = {2009},
}