Advanced

Familjeföretag och kapitalstruktur

Ahmed, Gülsüm; Mankowitz, Simon and Bonsib, Marcus (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Kapitalstruktur är ett område som diskuterats mycket inom modern företagsekonomisk teori. Åsikterna skiljer mycket ifrån varandra. Vissa påstår att kapitalstrukturen inte har någon betydelse för företaget och dess värde medan andra menar att det avgörande. Enligt den forskning som hittills gjorts på området finns det ett visst antal variabler som man mer eller mindre fastställt har ett klart samband med valet av kapitalstruktur. En variabel som fortfarande är omdiskuterad är huruvida familjeägande påverkar beslut gällande kapitalstrukturen. Tidigare har det gjorts omfattande undersökningar på bl. a. den amerikanska och tyska marknaden men knappt någon forskning alls på den svenska. Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till forskningen... (More)
Kapitalstruktur är ett område som diskuterats mycket inom modern företagsekonomisk teori. Åsikterna skiljer mycket ifrån varandra. Vissa påstår att kapitalstrukturen inte har någon betydelse för företaget och dess värde medan andra menar att det avgörande. Enligt den forskning som hittills gjorts på området finns det ett visst antal variabler som man mer eller mindre fastställt har ett klart samband med valet av kapitalstruktur. En variabel som fortfarande är omdiskuterad är huruvida familjeägande påverkar beslut gällande kapitalstrukturen. Tidigare har det gjorts omfattande undersökningar på bl. a. den amerikanska och tyska marknaden men knappt någon forskning alls på den svenska. Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till forskningen om familjeägande och kapitalstruktur genom att titta närmare på den svenska marknaden. Våra resultat baseras på data från företag noterade på Stockholm OMX Small Cap och Mid Cap. Vi har gjort en kvantitativ tvärsnittsstudie på totalt 114 företag mellan åren 2002 och 2006. Information om företagen har vi tagit från deras årsredovisningar. De resultat vi fått fram i denna undersökning bekräftade de förväntningar vi hade gällande ett samband mellan familjeägande och kapitalstruktur. De slutsatser vi dragit av vår analys är att det finns ett negativt samband. Detta innebär att familjeföretag skuldsätter sig mindre än andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahmed, Gülsüm; Mankowitz, Simon and Bonsib, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kapitalstruktur, familjeföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1590172
date added to LUP
2010-01-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:03:37
@misc{1590172,
 abstract   = {Kapitalstruktur är ett område som diskuterats mycket inom modern företagsekonomisk teori. Åsikterna skiljer mycket ifrån varandra. Vissa påstår att kapitalstrukturen inte har någon betydelse för företaget och dess värde medan andra menar att det avgörande. Enligt den forskning som hittills gjorts på området finns det ett visst antal variabler som man mer eller mindre fastställt har ett klart samband med valet av kapitalstruktur. En variabel som fortfarande är omdiskuterad är huruvida familjeägande påverkar beslut gällande kapitalstrukturen. Tidigare har det gjorts omfattande undersökningar på bl. a. den amerikanska och tyska marknaden men knappt någon forskning alls på den svenska. Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till forskningen om familjeägande och kapitalstruktur genom att titta närmare på den svenska marknaden. Våra resultat baseras på data från företag noterade på Stockholm OMX Small Cap och Mid Cap. Vi har gjort en kvantitativ tvärsnittsstudie på totalt 114 företag mellan åren 2002 och 2006. Information om företagen har vi tagit från deras årsredovisningar. De resultat vi fått fram i denna undersökning bekräftade de förväntningar vi hade gällande ett samband mellan familjeägande och kapitalstruktur. De slutsatser vi dragit av vår analys är att det finns ett negativt samband. Detta innebär att familjeföretag skuldsätter sig mindre än andra.},
 author    = {Ahmed, Gülsüm and Mankowitz, Simon and Bonsib, Marcus},
 keyword   = {kapitalstruktur,familjeföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Familjeföretag och kapitalstruktur},
 year     = {2010},
}