Advanced

Skall elever utvärdera lärare? En studie av grundskolelärares inställning

Nekoro, Mehran LU and Kullgren, Anton Löbner LU (2010) PSPT01 20092
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersökte grundskolelärares inställning till att bli utvärderade av sina elever. Metoden var kvantitativ och en enkät utformades av författarna för att förstå lärarnas inställning. Svar från 55 grundskolelärare analyserades och presenterades i studien. Resultatet visade att grundskolelärare inte anser att elevutvärderingar kan bidra till att förbättra undervisningen. Lärarna trodde att det finns andra faktorer än kompetens som påverkar elevernas utvärdering, och att utvärderingen i främsta hand beskriver hur trevlig läraren är. Grundskolelärare trodde att elevutvärderingar kan komma att användas till andra syften än att förbättra undervisningen. Studiens slutsatser var att lärare överlag har en kritisk inställning till att bli... (More)
Studien undersökte grundskolelärares inställning till att bli utvärderade av sina elever. Metoden var kvantitativ och en enkät utformades av författarna för att förstå lärarnas inställning. Svar från 55 grundskolelärare analyserades och presenterades i studien. Resultatet visade att grundskolelärare inte anser att elevutvärderingar kan bidra till att förbättra undervisningen. Lärarna trodde att det finns andra faktorer än kompetens som påverkar elevernas utvärdering, och att utvärderingen i främsta hand beskriver hur trevlig läraren är. Grundskolelärare trodde att elevutvärderingar kan komma att användas till andra syften än att förbättra undervisningen. Studiens slutsatser var att lärare överlag har en kritisk inställning till att bli utvärderade av sina elever, och att detta försvårar implementering av elevutvärderingar.
Nyckelord: Elevutvärdering, studentutvärderingar, skola, grundskolelärare, lärare, elever, enkät. (Less)
Abstract
The study investigated grade school teachers’ attitudes about pupil evaluation of teaching. The method used was quantitative and a questionnaire was developed to capture the teachers’ attitudes. A sample of 55 grade school teachers was analyzed and presented in this study. The results indicated that grade school teachers do not find pupil evaluations helpful in improving their teaching. The teachers believed other factors than competence is assessed through evaluations. According to the teachers in this study, evaluations mainly conveyed the teachers’ personality. Grade school teachers believed that student evaluations would be used for other purposes than improving their teaching. The study concluded that grade school teachers in general... (More)
The study investigated grade school teachers’ attitudes about pupil evaluation of teaching. The method used was quantitative and a questionnaire was developed to capture the teachers’ attitudes. A sample of 55 grade school teachers was analyzed and presented in this study. The results indicated that grade school teachers do not find pupil evaluations helpful in improving their teaching. The teachers believed other factors than competence is assessed through evaluations. According to the teachers in this study, evaluations mainly conveyed the teachers’ personality. Grade school teachers believed that student evaluations would be used for other purposes than improving their teaching. The study concluded that grade school teachers in general are critical of being evaluated by their pupils. This is believed to make implementation of pupil evaluation difficult.
Key words: pupil evaluation, student evaluation, SET, school, grade school teacher, teacher, pupil, questionnaire. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nekoro, Mehran LU and Kullgren, Anton Löbner LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20092
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
elever, grundskolelärare, lärare, skola, studentutvärderingar, elevutvärdering, enkät
language
Swedish
id
1594686
date added to LUP
2010-05-26 13:25:02
date last changed
2010-05-26 13:25:02
@misc{1594686,
 abstract   = {The study investigated grade school teachers’ attitudes about pupil evaluation of teaching. The method used was quantitative and a questionnaire was developed to capture the teachers’ attitudes. A sample of 55 grade school teachers was analyzed and presented in this study. The results indicated that grade school teachers do not find pupil evaluations helpful in improving their teaching. The teachers believed other factors than competence is assessed through evaluations. According to the teachers in this study, evaluations mainly conveyed the teachers’ personality. Grade school teachers believed that student evaluations would be used for other purposes than improving their teaching. The study concluded that grade school teachers in general are critical of being evaluated by their pupils. This is believed to make implementation of pupil evaluation difficult.
Key words: pupil evaluation, student evaluation, SET, school, grade school teacher, teacher, pupil, questionnaire.},
 author    = {Nekoro, Mehran and Kullgren, Anton Löbner},
 keyword   = {elever,grundskolelärare,lärare,skola,studentutvärderingar,elevutvärdering,enkät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skall elever utvärdera lärare? En studie av grundskolelärares inställning},
 year     = {2010},
}