Advanced

Vårdpersonals beskrivning och uppfattning av arbetssättet: Aktivitet på schema för äldre på särskilt boende

Ericsson, Ann-Sofie LU and Persson, Alexandra LU (2009) ATPK65 20092
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
I Lunds kommun har det sedan år 2007 pågått ett projekt inom äldreomsorgen: ”Utevistelsens betydelse för hälsan”, där ett nytt arbetssätt rörande inplanering och utförande av aktiviteter implementerats. Syftet med denna studie var att kartlägga vårdpersonals beskrivning och uppfattning av att arbeta med inplanering respektive utförande av utevistelse och egen tid för äldre på särskilt boende. Fyra särskilda boenden med 16 avdelningar ingick där ett slumpmässigt urval genomfördes på respektive avdelning. Inklusionskriteriet var att personalen arbetade 75 procent eller mer. Studien var kvantitativ med kvalitativa inslag. Totalt ingick 66 personer i undersökningen. En enkät användes som metod för datainsamling. Resultatet visade att... (More)
I Lunds kommun har det sedan år 2007 pågått ett projekt inom äldreomsorgen: ”Utevistelsens betydelse för hälsan”, där ett nytt arbetssätt rörande inplanering och utförande av aktiviteter implementerats. Syftet med denna studie var att kartlägga vårdpersonals beskrivning och uppfattning av att arbeta med inplanering respektive utförande av utevistelse och egen tid för äldre på särskilt boende. Fyra särskilda boenden med 16 avdelningar ingick där ett slumpmässigt urval genomfördes på respektive avdelning. Inklusionskriteriet var att personalen arbetade 75 procent eller mer. Studien var kvantitativ med kvalitativa inslag. Totalt ingick 66 personer i undersökningen. En enkät användes som metod för datainsamling. Resultatet visade att respondenterna överlag hade en positiv inställning till arbetssättet och även uppfattade personalgruppen och cheferna som positiva. Respondenterna upplevde även att den respons de boende visade var positiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Ann-Sofie LU and Persson, Alexandra LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapeutiska projekt, arbetsterapi, arbetstillfredsställelse, egen tid, utevistelse, äldreomsorg
language
Swedish
id
1599284
date added to LUP
2010-05-04 15:12:15
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1599284,
 abstract   = {I Lunds kommun har det sedan år 2007 pågått ett projekt inom äldreomsorgen: ”Utevistelsens betydelse för hälsan”, där ett nytt arbetssätt rörande inplanering och utförande av aktiviteter implementerats. Syftet med denna studie var att kartlägga vårdpersonals beskrivning och uppfattning av att arbeta med inplanering respektive utförande av utevistelse och egen tid för äldre på särskilt boende. Fyra särskilda boenden med 16 avdelningar ingick där ett slumpmässigt urval genomfördes på respektive avdelning. Inklusionskriteriet var att personalen arbetade 75 procent eller mer. Studien var kvantitativ med kvalitativa inslag. Totalt ingick 66 personer i undersökningen. En enkät användes som metod för datainsamling. Resultatet visade att respondenterna överlag hade en positiv inställning till arbetssättet och även uppfattade personalgruppen och cheferna som positiva. Respondenterna upplevde även att den respons de boende visade var positiv.},
 author    = {Ericsson, Ann-Sofie and Persson, Alexandra},
 keyword   = {Arbetsterapeutiska projekt,arbetsterapi,arbetstillfredsställelse,egen tid,utevistelse,äldreomsorg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdpersonals beskrivning och uppfattning av arbetssättet: Aktivitet på schema för äldre på särskilt boende},
 year     = {2009},
}