Advanced

Hur påverkas beslutsprocessen under en nyetablering?

Mujezinovic, Emir and Jakobsson, Christian (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats är att försöka utvärdera hur grundare i tre olika klädföretag fattar beslut under deras företagsetablering. Detta hoppas vi skall försöka bidra till en ökad förståelse för hur beslutprocessen ser ut i nyetablerade företag samt, vilka faktorer som påverkar denna process.
Vi har genomfört en abduktiv fallstudie där primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer inspelade på band. Vår sekundärdata består av information från artiklar och hemsidor på internet. Vi har kommit fram till att beslutsprocessen i våra tre fallföretag ofta pendlade mellan causation och effectuation under grundarnas etableringsperioder. Detta betyder att grundarna inte enbart använde sig av en strikt beslutsmodell utan att processen... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats är att försöka utvärdera hur grundare i tre olika klädföretag fattar beslut under deras företagsetablering. Detta hoppas vi skall försöka bidra till en ökad förståelse för hur beslutprocessen ser ut i nyetablerade företag samt, vilka faktorer som påverkar denna process.
Vi har genomfört en abduktiv fallstudie där primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer inspelade på band. Vår sekundärdata består av information från artiklar och hemsidor på internet. Vi har kommit fram till att beslutsprocessen i våra tre fallföretag ofta pendlade mellan causation och effectuation under grundarnas etableringsperioder. Detta betyder att grundarna inte enbart använde sig av en strikt beslutsmodell utan att processen periodvis skiftade mellan att vara mer målinriktad eller mer spontan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mujezinovic, Emir and Jakobsson, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, beslutsprocess, etableringsprocess, nyetablering, effectuation & causation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1600748
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:03:18
@misc{1600748,
 abstract   = {Syftet med denna kandidatuppsats är att försöka utvärdera hur grundare i tre olika klädföretag fattar beslut under deras företagsetablering. Detta hoppas vi skall försöka bidra till en ökad förståelse för hur beslutprocessen ser ut i nyetablerade företag samt, vilka faktorer som påverkar denna process.
Vi har genomfört en abduktiv fallstudie där primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer inspelade på band. Vår sekundärdata består av information från artiklar och hemsidor på internet. Vi har kommit fram till att beslutsprocessen i våra tre fallföretag ofta pendlade mellan causation och effectuation under grundarnas etableringsperioder. Detta betyder att grundarna inte enbart använde sig av en strikt beslutsmodell utan att processen periodvis skiftade mellan att vara mer målinriktad eller mer spontan.},
 author    = {Mujezinovic, Emir and Jakobsson, Christian},
 keyword   = {Entreprenörskap,beslutsprocess,etableringsprocess,nyetablering,effectuation & causation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkas beslutsprocessen under en nyetablering?},
 year     = {2010},
}