Advanced

Content Management i praktiken

Nebert, Kalle LU and Karlsson, Viktor (2010) INFK01 20101
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I takt med att organisationer växer hanterar de mer och mer information vilket innebär ett behov av en process, även kallad content life-cycle processen, för att samla in, hantera och publicera information
på intranätet. Vidare hjälper content life-cycle processen organisationen att anpassa det man har, med det som anställda vill ha, så att organisationen kan leverera rätt information till rätt person vid rätt tid.
Rapporten syftar till att identifiera kritiska faktorer som bör beaktas när en organisation vill implementera en strategi för att skapa ett intranät som ska kunna leverera korrekt och relevant information. Vidare är syftet att ge förslag på lösningar för de problem som identifieras och hur man kan motverka en eventuell... (More)
I takt med att organisationer växer hanterar de mer och mer information vilket innebär ett behov av en process, även kallad content life-cycle processen, för att samla in, hantera och publicera information
på intranätet. Vidare hjälper content life-cycle processen organisationen att anpassa det man har, med det som anställda vill ha, så att organisationen kan leverera rätt information till rätt person vid rätt tid.
Rapporten syftar till att identifiera kritiska faktorer som bör beaktas när en organisation vill implementera en strategi för att skapa ett intranät som ska kunna leverera korrekt och relevant information. Vidare är syftet att ge förslag på lösningar för de problem som identifieras och hur man kan motverka en eventuell diskrepans mellan Content Management-strategin och content life-cycle processen. För att identifiera dessa faktorer har vi studerat en global organisation där vi skickat ut en
enkätundersökning till redaktörerna (de som bidrar och hanterar innehåll på intranätet). Vi har även intervjuat två nyckelpersoner som varit involverade i utvecklandet av processen på en strategisk nivå. I
undersökningen identifierade vi ett svagt stöd från ledningen vilket har resulterat i en stor spridning gällande redaktörernas kunskap om hur innehåll ska hanteras på intranätet. De slutsatser vi drar är att
för att undvika att det blir en diskrepens mellan strategin och processen måste den förankras väl i organisationen genom träning och utbildning. Vidare så kan det tekniska verktyget vara ett hjälpmedel
för att förenkla processen, men är i detta fall inte en faktor som nödvändigtvis hämmar redaktörernas hantering av innehåll. Avslutningsvis måste även hanteringen av intranätets innehåll bli en formell arbetsuppgift där det ingår i den anställdes arbetsbeskrivning och att tid och resurser avsätts för arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nebert, Kalle LU and Karlsson, Viktor
supervisor
organization
course
INFK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Content Management, intranet, content life cycle process
language
Swedish
id
1607408
date added to LUP
2010-05-26 08:34:19
date last changed
2010-05-26 08:34:19
@misc{1607408,
 abstract   = {I takt med att organisationer växer hanterar de mer och mer information vilket innebär ett behov av en process, även kallad content life-cycle processen, för att samla in, hantera och publicera information 
på intranätet. Vidare hjälper content life-cycle processen organisationen att anpassa det man har, med det som anställda vill ha, så att organisationen kan leverera rätt information till rätt person vid rätt tid. 
Rapporten syftar till att identifiera kritiska faktorer som bör beaktas när en organisation vill implementera en strategi för att skapa ett intranät som ska kunna leverera korrekt och relevant information. Vidare är syftet att ge förslag på lösningar för de problem som identifieras och hur man kan motverka en eventuell diskrepans mellan Content Management-strategin och content life-cycle processen. För att identifiera dessa faktorer har vi studerat en global organisation där vi skickat ut en 
enkätundersökning till redaktörerna (de som bidrar och hanterar innehåll på intranätet). Vi har även intervjuat två nyckelpersoner som varit involverade i utvecklandet av processen på en strategisk nivå. I 
undersökningen identifierade vi ett svagt stöd från ledningen vilket har resulterat i en stor spridning gällande redaktörernas kunskap om hur innehåll ska hanteras på intranätet. De slutsatser vi drar är att 
för att undvika att det blir en diskrepens mellan strategin och processen måste den förankras väl i organisationen genom träning och utbildning. Vidare så kan det tekniska verktyget vara ett hjälpmedel 
för att förenkla processen, men är i detta fall inte en faktor som nödvändigtvis hämmar redaktörernas hantering av innehåll. Avslutningsvis måste även hanteringen av intranätets innehåll bli en formell arbetsuppgift där det ingår i den anställdes arbetsbeskrivning och att tid och resurser avsätts för arbetet.},
 author    = {Nebert, Kalle and Karlsson, Viktor},
 keyword   = {Content Management,intranet,content life cycle process},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Content Management i praktiken},
 year     = {2010},
}