Advanced

Demokratisk fostran inom idrotten - Ett ideal och förekomst hos ideellt aktiva ungdomar

Dannevaern, Sofie LU and Thunander, Charlotta LU (2010) STVA21 20101
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
En beständig demokrati förutsätter enligt deliberativa och deltagardemokratiska ideal ett samhälle med demokratiskt engagerade medborgare. Dessa behöver då ges någon form av demokratisk fostran. Enligt vår tes kan de få detta genom ideellt idrottsengagemang.
Vår undersökning syftar till att undersöka huruvida demokratisk fostran erhållits hos ideellt aktiva ungdomar inom fotboll och ridsport. Vi har först konstruerat vad denna demokratiska fostran bör innehålla genom en kvalitativ textanalys av styrdokument för skolan och idrottsrörelsen. Denna idealmodell är sedan utgångspunkten vid en enkätundersökning bland tolv ideellt engagerade ungdomar kring hur de uppfattar de värden som utgör den demokratiska fostran.
Resultatet av... (More)
En beständig demokrati förutsätter enligt deliberativa och deltagardemokratiska ideal ett samhälle med demokratiskt engagerade medborgare. Dessa behöver då ges någon form av demokratisk fostran. Enligt vår tes kan de få detta genom ideellt idrottsengagemang.
Vår undersökning syftar till att undersöka huruvida demokratisk fostran erhållits hos ideellt aktiva ungdomar inom fotboll och ridsport. Vi har först konstruerat vad denna demokratiska fostran bör innehålla genom en kvalitativ textanalys av styrdokument för skolan och idrottsrörelsen. Denna idealmodell är sedan utgångspunkten vid en enkätundersökning bland tolv ideellt engagerade ungdomar kring hur de uppfattar de värden som utgör den demokratiska fostran.
Resultatet av undersökningen verifierar vår hypotes. Ungdomarna har erhållit många av de erfarenheter, egenskaper och värderingar som den demokratiska fostran innehåller. En invändning är dock att vi inte kunnat fastställa huruvida detta är en produkt av deras ideella idrottsengagemang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dannevaern, Sofie LU and Thunander, Charlotta LU
supervisor
organization
course
STVA21 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
demokratisk fostran, idrott, ungdomar, ideella organisationer, deltagande
language
Swedish
id
1607932
date added to LUP
2010-06-29 15:43:38
date last changed
2010-06-29 15:43:38
@misc{1607932,
 abstract   = {En beständig demokrati förutsätter enligt deliberativa och deltagardemokratiska ideal ett samhälle med demokratiskt engagerade medborgare. Dessa behöver då ges någon form av demokratisk fostran. Enligt vår tes kan de få detta genom ideellt idrottsengagemang.
Vår undersökning syftar till att undersöka huruvida demokratisk fostran erhållits hos ideellt aktiva ungdomar inom fotboll och ridsport. Vi har först konstruerat vad denna demokratiska fostran bör innehålla genom en kvalitativ textanalys av styrdokument för skolan och idrottsrörelsen. Denna idealmodell är sedan utgångspunkten vid en enkätundersökning bland tolv ideellt engagerade ungdomar kring hur de uppfattar de värden som utgör den demokratiska fostran.
Resultatet av undersökningen verifierar vår hypotes. Ungdomarna har erhållit många av de erfarenheter, egenskaper och värderingar som den demokratiska fostran innehåller. En invändning är dock att vi inte kunnat fastställa huruvida detta är en produkt av deras ideella idrottsengagemang.},
 author    = {Dannevaern, Sofie and Thunander, Charlotta},
 keyword   = {demokratisk fostran,idrott,ungdomar,ideella organisationer,deltagande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demokratisk fostran inom idrotten - Ett ideal och förekomst hos ideellt aktiva ungdomar},
 year     = {2010},
}