Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Glamour? - Om könsroller och sexualitet i tidningen Glamour.

Lastric, Anya LU (2010) MKVK01 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Medier hjälper till att befästa, skapa och reproducera de diskurser som finns i samhället. Det är ingen tvekan att vi blir påverkade av det vi ser i media. Livsstilsmagasinen för kvinnor är många men har sin utformning och sitt liknande innehåll gemensamt. Sex och relationer är ett ämne som förekommer i stor utsträckning i dessa livsstilsmagasin. De ses ofta som något roande att läsa om olika sex- och relationstips i tidningarna. Men detta medför också ett visst ansvar för tidningarna. I denna uppsats har jag tittat på hur kvinnors och mäns sexualitet och relation till varandra uttrycks i den svenska versionen av livsstilsmagasinet Glamour. Mina frågeställningar ska få svar på vilka diskurser som framkommer i sex- och relationsartiklarna i... (More)
Medier hjälper till att befästa, skapa och reproducera de diskurser som finns i samhället. Det är ingen tvekan att vi blir påverkade av det vi ser i media. Livsstilsmagasinen för kvinnor är många men har sin utformning och sitt liknande innehåll gemensamt. Sex och relationer är ett ämne som förekommer i stor utsträckning i dessa livsstilsmagasin. De ses ofta som något roande att läsa om olika sex- och relationstips i tidningarna. Men detta medför också ett visst ansvar för tidningarna. I denna uppsats har jag tittat på hur kvinnors och mäns sexualitet och relation till varandra uttrycks i den svenska versionen av livsstilsmagasinet Glamour. Mina frågeställningar ska få svar på vilka diskurser som framkommer i sex- och relationsartiklarna i tidningen samt huruvida tidningen genom dessa artiklar förstärker de rådande könsrollerna och i så fall på vilket sätt. Teorierna jag använder mig av är de om genus, heteronormativitet och könsroller. Jag använder mig sedan av en kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs perspektiv och en semiotisk bildanalys. Genom uppsatsen finner jag att den heterosexuella diskursen är starkt befäst i artiklarna men även att man genom artiklarna försöker utveckla kvinnans sexliv. Kvinnan ska även hela tiden finnas i förhållande till mannen, och acceptera mannen för den han är. Könsrollerna visas upp genom att man tillskriver vissa egenskaper mannen och andra kvinnan. Jag upptäcker även att det finns ett manligt skönhetsideal representerat i både text och bild kring de sex- och relationsorienterade artiklarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lastric, Anya LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
heteronormativitet, sexualitet i massmedia, könsroller i pressen, genussystemet, kritisk diskursanalys, semiotisk bildanalys, Glamour
language
Swedish
id
1608378
date added to LUP
2011-01-26 14:37:00
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1608378,
 abstract   = {{Medier hjälper till att befästa, skapa och reproducera de diskurser som finns i samhället. Det är ingen tvekan att vi blir påverkade av det vi ser i media. Livsstilsmagasinen för kvinnor är många men har sin utformning och sitt liknande innehåll gemensamt. Sex och relationer är ett ämne som förekommer i stor utsträckning i dessa livsstilsmagasin. De ses ofta som något roande att läsa om olika sex- och relationstips i tidningarna. Men detta medför också ett visst ansvar för tidningarna. I denna uppsats har jag tittat på hur kvinnors och mäns sexualitet och relation till varandra uttrycks i den svenska versionen av livsstilsmagasinet Glamour. Mina frågeställningar ska få svar på vilka diskurser som framkommer i sex- och relationsartiklarna i tidningen samt huruvida tidningen genom dessa artiklar förstärker de rådande könsrollerna och i så fall på vilket sätt. Teorierna jag använder mig av är de om genus, heteronormativitet och könsroller. Jag använder mig sedan av en kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs perspektiv och en semiotisk bildanalys. Genom uppsatsen finner jag att den heterosexuella diskursen är starkt befäst i artiklarna men även att man genom artiklarna försöker utveckla kvinnans sexliv. Kvinnan ska även hela tiden finnas i förhållande till mannen, och acceptera mannen för den han är. Könsrollerna visas upp genom att man tillskriver vissa egenskaper mannen och andra kvinnan. Jag upptäcker även att det finns ett manligt skönhetsideal representerat i både text och bild kring de sex- och relationsorienterade artiklarna.}},
 author    = {{Lastric, Anya}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Glamour? - Om könsroller och sexualitet i tidningen Glamour.}},
 year     = {{2010}},
}