Advanced

Lyckliga grisar och stackars svin - En kvalitativ textanalys av rapportering av Grisskandalen 2009 i svensk dagspress

Persson, Gustav LU and Krantz, Wiveka Louise Margaretha LU (2010) MKVK01 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Den här studien är ett examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå vid enheten för Medie – och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Materialet består av ett strategiskt urval av 17 tidningsartiklar ur svensk morgon- och kvällspress under perioden 24 november till 6 december 2009.
Undersökningen syfte är att beskriva hur rapporteringen av Grisskandalen, vilken briserade i media strax före jul efter att organisationen Djurrättsalliansen rapporterat om vanvård inom den svenska grisnäringen. Vidare studerar vi hur journalisten förhåller sig till materialet utifrån begreppen källkritik och objektivitet samt vilka källor som kommer till tals i artiklarna och hur.
I studiens analys redovisas den intensiva... (More)
Den här studien är ett examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå vid enheten för Medie – och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Materialet består av ett strategiskt urval av 17 tidningsartiklar ur svensk morgon- och kvällspress under perioden 24 november till 6 december 2009.
Undersökningen syfte är att beskriva hur rapporteringen av Grisskandalen, vilken briserade i media strax före jul efter att organisationen Djurrättsalliansen rapporterat om vanvård inom den svenska grisnäringen. Vidare studerar vi hur journalisten förhåller sig till materialet utifrån begreppen källkritik och objektivitet samt vilka källor som kommer till tals i artiklarna och hur.
I studiens analys redovisas den intensiva mediebevakningen och samspelet mellan journalisterna och källorna. Studiens slutsatser leder fram till att rapporteringen av Griskskandalen är omfattande de första dygnen. Dagens Nyheter väljer att gå längre i sin rapportering än sin konkurrent Svenska Dagbladet som främst väljer en politisk-ekonomisk vinkel i sitt rapporterande. Expressen och Aftonbladet viker uppslag två dagar i rad med dramatisk retorik, stora bilder och en vinkling på den lilla organisationen mot den mäktiga köttindustrin samt kändisen TV-bonden Karl-Petter Bergwall. Den följande rapporteringen visar en mer varierad vinkling.
Två huvudsakliga tendenser blir tydliga i vår undersökning, den svaga källkritiken under rapporteringens första dygn samt elitkällornas dominans. En haltande källkritik kan möjligen härledas till de produktionsmässiga omständigheterna med ökad tidspress och konkurrens. Elitkällornas dominans kan i detta specifika fall till viss del bero på att nyheten är initierad av en icke-elitkälla och således ställer elitkällor till svars. Utöver detta visar även tidigare forskning på ämnet att journalister i högre grad använder sig av redan etablerade elitkällor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Gustav LU and Krantz, Wiveka Louise Margaretha LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nyhetsvärdering, källor, objektivitet, källkritik, mediebevakning, medielogi, dagstidningar, Djurrättsalliansen
language
Swedish
id
1608428
date added to LUP
2010-06-24 15:39:32
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1608428,
 abstract   = {Den här studien är ett examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå vid enheten för Medie – och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Materialet består av ett strategiskt urval av 17 tidningsartiklar ur svensk morgon- och kvällspress under perioden 24 november till 6 december 2009.
Undersökningen syfte är att beskriva hur rapporteringen av Grisskandalen, vilken briserade i media strax före jul efter att organisationen Djurrättsalliansen rapporterat om vanvård inom den svenska grisnäringen. Vidare studerar vi hur journalisten förhåller sig till materialet utifrån begreppen källkritik och objektivitet samt vilka källor som kommer till tals i artiklarna och hur.
I studiens analys redovisas den intensiva mediebevakningen och samspelet mellan journalisterna och källorna. Studiens slutsatser leder fram till att rapporteringen av Griskskandalen är omfattande de första dygnen. Dagens Nyheter väljer att gå längre i sin rapportering än sin konkurrent Svenska Dagbladet som främst väljer en politisk-ekonomisk vinkel i sitt rapporterande. Expressen och Aftonbladet viker uppslag två dagar i rad med dramatisk retorik, stora bilder och en vinkling på den lilla organisationen mot den mäktiga köttindustrin samt kändisen TV-bonden Karl-Petter Bergwall. Den följande rapporteringen visar en mer varierad vinkling.
Två huvudsakliga tendenser blir tydliga i vår undersökning, den svaga källkritiken under rapporteringens första dygn samt elitkällornas dominans. En haltande källkritik kan möjligen härledas till de produktionsmässiga omständigheterna med ökad tidspress och konkurrens. Elitkällornas dominans kan i detta specifika fall till viss del bero på att nyheten är initierad av en icke-elitkälla och således ställer elitkällor till svars. Utöver detta visar även tidigare forskning på ämnet att journalister i högre grad använder sig av redan etablerade elitkällor.},
 author    = {Persson, Gustav and Krantz, Wiveka Louise Margaretha},
 keyword   = {nyhetsvärdering,källor,objektivitet,källkritik,mediebevakning,medielogi,dagstidningar,Djurrättsalliansen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lyckliga grisar och stackars svin - En kvalitativ textanalys av rapportering av Grisskandalen 2009 i svensk dagspress},
 year     = {2010},
}