Advanced

Lär vi oss av våra misstag?

Göthberg Von Troil, Gabrielle LU (2010) MRSG20 20101
Centre for Theology and Religious Studies
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med min uppsats är att se hur stor sannolikheten är för att ett nytt folkmord i Rwanda skulle kunna inträffa. Uppsatsen kommer också att fokusera på vad den rwandiska regeringen idag tar till för åtgärder för att stabilisera landet efter folkmordet 1994, samt hur man förebygger att eventuella folkmord inte inträffar och på så sätt kunna försäkra de rwandiska medborgarna fred, trygghet och säkerhet.
Jag har valt att analysera texter och dokument från de olika aktörerna som utgör de viktigaste rollerna i arbetet kring att stabilisera Rwanda från de orsakerna som folkmordet 1994 skapade, samt de viktigaste förebyggande åtgärderna som utförs för att förhindra eventuellt kommande folkmord i landet. Materialet till uppsatsen är både... (More)
Huvudsyftet med min uppsats är att se hur stor sannolikheten är för att ett nytt folkmord i Rwanda skulle kunna inträffa. Uppsatsen kommer också att fokusera på vad den rwandiska regeringen idag tar till för åtgärder för att stabilisera landet efter folkmordet 1994, samt hur man förebygger att eventuella folkmord inte inträffar och på så sätt kunna försäkra de rwandiska medborgarna fred, trygghet och säkerhet.
Jag har valt att analysera texter och dokument från de olika aktörerna som utgör de viktigaste rollerna i arbetet kring att stabilisera Rwanda från de orsakerna som folkmordet 1994 skapade, samt de viktigaste förebyggande åtgärderna som utförs för att förhindra eventuellt kommande folkmord i landet. Materialet till uppsatsen är både primära och sekundära källor. För att uppsatsen skall få en djupgående analys har jag valt att använda mig av källor från organ och aktörer som har den politiska makten till att göra skillnad i Rwanda. Den information som jag har använt mig av kommer huvudsakligen från republiken Rwandas regering, Afrikanska Unionen och FN samt kommissioner med uppdrag för FN.
Orsakerna till varför Folkmordet i Rwanda bröt ut 1994 är många. Oroligheterna hade funnits i landet sedan länge och spänningarna mellan de två stora folkgrupperna, hutuer och tutsier, hade ökat med årens lopp. Inom loppet av två månader så dödades närmare en miljon människor och flera tusen flydde.
Rwanda räknas idag till ett av de länder som under kortast tid har utvecklats från ett krigsdrabbat och extremt fattigt land till att idag vara hyfsat stabilt även om mycket mer kan utvecklas i landet. FN har idag en viktig roll för att Rwanda skall kunna stabilseras och utvecklas samtidigt som man jobbar för utvecklingen av fred och säkerhet i landet.
I och med omvärldens passivitet mot Rwanda och de tragedier som hände under början av 1990-talet, så förespråkas nu principen ”The Responsibility to Protect”, för att förhindra att liknande situationer som i Rwanda inträffar. R2P är tänkt att användas av omvärlden när den suveräna staten inte kan garantera sina medborgare skydd ifrån kränkningar av rättigheter.
Som det ser ut idag så har Rwanda skapat förutsättningar för en utveckling åt rätt håll och därmed skapat förutsättningar/åtgärder som gör att eventuella folkmord inte kommer att inträffa. Men Rwanda har fortfarande en lång väg att gå innan man uppfyllt sina mål samt utvecklats till det land som man har som ideal att bli. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göthberg Von Troil, Gabrielle LU
supervisor
organization
alternative title
Hur stor är sannolikheten att ett nytt folkmord kan äga rum i Rwanda?
course
MRSG20 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
utveckling, Rwanda, International Community, UN, FN, Internationella världssamfundet, Afrikanska Unionen, folkmord, R2P, Responsibility to Protect, utbildning, development, säkerhet, fred, peace, folkmordet i Rwanda 1994, genocide
language
Swedish
id
1608582
date added to LUP
2010-06-15 08:32:17
date last changed
2014-09-04 08:27:47
@misc{1608582,
 abstract   = {Huvudsyftet med min uppsats är att se hur stor sannolikheten är för att ett nytt folkmord i Rwanda skulle kunna inträffa. Uppsatsen kommer också att fokusera på vad den rwandiska regeringen idag tar till för åtgärder för att stabilisera landet efter folkmordet 1994, samt hur man förebygger att eventuella folkmord inte inträffar och på så sätt kunna försäkra de rwandiska medborgarna fred, trygghet och säkerhet.
Jag har valt att analysera texter och dokument från de olika aktörerna som utgör de viktigaste rollerna i arbetet kring att stabilisera Rwanda från de orsakerna som folkmordet 1994 skapade, samt de viktigaste förebyggande åtgärderna som utförs för att förhindra eventuellt kommande folkmord i landet. Materialet till uppsatsen är både primära och sekundära källor. För att uppsatsen skall få en djupgående analys har jag valt att använda mig av källor från organ och aktörer som har den politiska makten till att göra skillnad i Rwanda. Den information som jag har använt mig av kommer huvudsakligen från republiken Rwandas regering, Afrikanska Unionen och FN samt kommissioner med uppdrag för FN.
Orsakerna till varför Folkmordet i Rwanda bröt ut 1994 är många. Oroligheterna hade funnits i landet sedan länge och spänningarna mellan de två stora folkgrupperna, hutuer och tutsier, hade ökat med årens lopp. Inom loppet av två månader så dödades närmare en miljon människor och flera tusen flydde. 
Rwanda räknas idag till ett av de länder som under kortast tid har utvecklats från ett krigsdrabbat och extremt fattigt land till att idag vara hyfsat stabilt även om mycket mer kan utvecklas i landet. FN har idag en viktig roll för att Rwanda skall kunna stabilseras och utvecklas samtidigt som man jobbar för utvecklingen av fred och säkerhet i landet.
I och med omvärldens passivitet mot Rwanda och de tragedier som hände under början av 1990-talet, så förespråkas nu principen ”The Responsibility to Protect”, för att förhindra att liknande situationer som i Rwanda inträffar. R2P är tänkt att användas av omvärlden när den suveräna staten inte kan garantera sina medborgare skydd ifrån kränkningar av rättigheter.
Som det ser ut idag så har Rwanda skapat förutsättningar för en utveckling åt rätt håll och därmed skapat förutsättningar/åtgärder som gör att eventuella folkmord inte kommer att inträffa. Men Rwanda har fortfarande en lång väg att gå innan man uppfyllt sina mål samt utvecklats till det land som man har som ideal att bli.},
 author    = {Göthberg Von Troil, Gabrielle},
 keyword   = {utveckling,Rwanda,International Community,UN,FN,Internationella världssamfundet,Afrikanska Unionen,folkmord,R2P,Responsibility to Protect,utbildning,development,säkerhet,fred,peace,folkmordet i Rwanda 1994,genocide},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lär vi oss av våra misstag?},
 year     = {2010},
}