Advanced

"Om man är snygg är man fett cool" - en studie i kläder

Mann, Ebba LU ; Vennberg, Malin LU and Wachtmeister, Lovisa LU (2010) MKVA21 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är författad av Ebba Mann, Lovisa Wachtmeister och Malin Wennberg vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Titeln på arbetet är ”Om man är snygg är man fett cool” – en studie i kläder. Uppsatsen behandlar den roll som kläder har i gymnasieflickors sociala spel. Hur kommunicerar vi med våra kläder? Den hypotes som rapporten tar sin utgångspunkt i är att kläder är en del av den karaktär människan spelar inför andra. Denna karaktär har till uppgift att förmedla ett budskap till dess publik. Utifrån intervjuer med nio gymnasieflickor ifrån tre olika gymnasieskolor i Lund diskuteras frågor om vilka antaganden som görs utifrån andras och egna klädval samt om en viss grupptillhörighet eller... (More)
Denna uppsats är författad av Ebba Mann, Lovisa Wachtmeister och Malin Wennberg vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Titeln på arbetet är ”Om man är snygg är man fett cool” – en studie i kläder. Uppsatsen behandlar den roll som kläder har i gymnasieflickors sociala spel. Hur kommunicerar vi med våra kläder? Den hypotes som rapporten tar sin utgångspunkt i är att kläder är en del av den karaktär människan spelar inför andra. Denna karaktär har till uppgift att förmedla ett budskap till dess publik. Utifrån intervjuer med nio gymnasieflickor ifrån tre olika gymnasieskolor i Lund diskuteras frågor om vilka antaganden som görs utifrån andras och egna klädval samt om en viss grupptillhörighet eller statusposition avspeglas i kläder.

De slutsatser som dras görs på grunder från enskilda djupintervjuer, observationer samt Goffmans teorier om individens framträdande och Bourdieus teorier gällande klassindelning. Respondenterna har alla frivilligt ställt upp på intervjuerna. Deras åsikter är sedan det material som har fört arbetet framåt. De finns alla citerade i texten, dock med fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet.

Utifrån flickornas beskrivningar och de observationer som utförts kan slutsatsen dras att kläder har en av de betydande rollerna i deras vardagliga spel. De budskap som flickorna varje dag, medvetet och omedvetet, sänder ut kommer att bidra till hur andra uppfattar dem. Att placera någon i ett fack, att tilldela någon en egenskap och att fastställa dennes bakgrund utifrån utseende är en oundviklig handling. Denna handling är dock en nödvändig och ibland även viktig aktion för att veta hur vi ska förhålla oss till varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mann, Ebba LU ; Vennberg, Malin LU and Wachtmeister, Lovisa LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Signalering, Klädsel, Kläder, Kommunikation, Grupptillhörighet, Individen och samhället, Status, Attityder
language
Swedish
id
1609171
date added to LUP
2010-06-15 09:43:58
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1609171,
 abstract   = {Denna uppsats är författad av Ebba Mann, Lovisa Wachtmeister och Malin Wennberg vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Titeln på arbetet är ”Om man är snygg är man fett cool” – en studie i kläder. Uppsatsen behandlar den roll som kläder har i gymnasieflickors sociala spel. Hur kommunicerar vi med våra kläder? Den hypotes som rapporten tar sin utgångspunkt i är att kläder är en del av den karaktär människan spelar inför andra. Denna karaktär har till uppgift att förmedla ett budskap till dess publik. Utifrån intervjuer med nio gymnasieflickor ifrån tre olika gymnasieskolor i Lund diskuteras frågor om vilka antaganden som görs utifrån andras och egna klädval samt om en viss grupptillhörighet eller statusposition avspeglas i kläder. 

De slutsatser som dras görs på grunder från enskilda djupintervjuer, observationer samt Goffmans teorier om individens framträdande och Bourdieus teorier gällande klassindelning. Respondenterna har alla frivilligt ställt upp på intervjuerna. Deras åsikter är sedan det material som har fört arbetet framåt. De finns alla citerade i texten, dock med fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet. 

Utifrån flickornas beskrivningar och de observationer som utförts kan slutsatsen dras att kläder har en av de betydande rollerna i deras vardagliga spel. De budskap som flickorna varje dag, medvetet och omedvetet, sänder ut kommer att bidra till hur andra uppfattar dem. Att placera någon i ett fack, att tilldela någon en egenskap och att fastställa dennes bakgrund utifrån utseende är en oundviklig handling. Denna handling är dock en nödvändig och ibland även viktig aktion för att veta hur vi ska förhålla oss till varandra.},
 author    = {Mann, Ebba and Vennberg, Malin and Wachtmeister, Lovisa},
 keyword   = {Signalering,Klädsel,Kläder,Kommunikation,Grupptillhörighet,Individen och samhället,Status,Attityder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Om man är snygg är man fett cool" - en studie i kläder},
 year     = {2010},
}