Advanced

MEDIEDREVET KRING RÖDA KORSET - En kritisk diskursanalys

Palm, Emil LU ; Adell, Viktor and Petersson, Hampus (2010) MKVA21 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Kommunikationschefen Johan af Donner som arbetat på Röda Korset blir häktad, misstänkt för att ha stulit flera miljoner kronor från Röda Korset. Detta är starten till en hetsig nyhetsrapportering, där Röda Korset granskas in i minsta detalj av journalister. Vi har lagt vikt i att kritiskt granska journalisters utförande av artiklarna som publicerades. Vi har gått ner i artiklar och lyft fram detaljer med tydliga vinklingar som skribenter skapat i sina texter av mediedrevet.
Dagens forskning rör sig inom en kulturell tradition där man tittar på mediernas inverkan på samhället. Syftet är att granska hur nyhetsrapporteringen sett ut kring Röda Korset där vi lagt fokus på hur journalisterna valt att framställa sina artiklar.
Som metod har... (More)
Kommunikationschefen Johan af Donner som arbetat på Röda Korset blir häktad, misstänkt för att ha stulit flera miljoner kronor från Röda Korset. Detta är starten till en hetsig nyhetsrapportering, där Röda Korset granskas in i minsta detalj av journalister. Vi har lagt vikt i att kritiskt granska journalisters utförande av artiklarna som publicerades. Vi har gått ner i artiklar och lyft fram detaljer med tydliga vinklingar som skribenter skapat i sina texter av mediedrevet.
Dagens forskning rör sig inom en kulturell tradition där man tittar på mediernas inverkan på samhället. Syftet är att granska hur nyhetsrapporteringen sett ut kring Röda Korset där vi lagt fokus på hur journalisterna valt att framställa sina artiklar.
Som metod har vi applicerat ett ideologikritiskt perspektiv i form av en kritisk diskursanalys. Där kan vi se hur journalister medvetet och omedvetet lyft fram olika former av meningsbyggande detaljer som exempelvis undanhållande information. I analyserna finner vi exempel på hur en journalist använt sig av sina dramaturgiska knep för att skapa en intressant nyhetstext.
I slutdiskussionen diskuteras återkommande teman vi har sett när vi analyserat artiklarna. Bland annat att händelserna som kantrat Röda Korset framstår som extra känsliga då det handlar om en ideell hjälporganisation. Man ser även tydligt att journalisterna försöker peka på hur moraliskt fel af Donners handlingar har varit. Även Bengt Westerberg målas upp som en girig affärsman som får lön av insamlade pengar, och som dessutom tjänar miljoner på sidouppdrag. Artiklarna sätts även in i mediedrevets sammanhang, där dess roller identifieras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Emil LU ; Adell, Viktor and Petersson, Hampus
supervisor
organization
course
MKVA21 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Westerberg, Donner, Zettergren, Röda Korset, Mediedrev, Opinionsbildning, Skandaler, Medieframställning
language
Swedish
id
1609311
date added to LUP
2010-06-18 14:45:32
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1609311,
 abstract   = {Kommunikationschefen Johan af Donner som arbetat på Röda Korset blir häktad, misstänkt för att ha stulit flera miljoner kronor från Röda Korset. Detta är starten till en hetsig nyhetsrapportering, där Röda Korset granskas in i minsta detalj av journalister. Vi har lagt vikt i att kritiskt granska journalisters utförande av artiklarna som publicerades. Vi har gått ner i artiklar och lyft fram detaljer med tydliga vinklingar som skribenter skapat i sina texter av mediedrevet.
Dagens forskning rör sig inom en kulturell tradition där man tittar på mediernas inverkan på samhället. Syftet är att granska hur nyhetsrapporteringen sett ut kring Röda Korset där vi lagt fokus på hur journalisterna valt att framställa sina artiklar.
Som metod har vi applicerat ett ideologikritiskt perspektiv i form av en kritisk diskursanalys. Där kan vi se hur journalister medvetet och omedvetet lyft fram olika former av meningsbyggande detaljer som exempelvis undanhållande information. I analyserna finner vi exempel på hur en journalist använt sig av sina dramaturgiska knep för att skapa en intressant nyhetstext. 
I slutdiskussionen diskuteras återkommande teman vi har sett när vi analyserat artiklarna. Bland annat att händelserna som kantrat Röda Korset framstår som extra känsliga då det handlar om en ideell hjälporganisation. Man ser även tydligt att journalisterna försöker peka på hur moraliskt fel af Donners handlingar har varit. Även Bengt Westerberg målas upp som en girig affärsman som får lön av insamlade pengar, och som dessutom tjänar miljoner på sidouppdrag. Artiklarna sätts även in i mediedrevets sammanhang, där dess roller identifieras.},
 author    = {Palm, Emil and Adell, Viktor and Petersson, Hampus},
 keyword   = {Westerberg,Donner,Zettergren,Röda Korset,Mediedrev,Opinionsbildning,Skandaler,Medieframställning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MEDIEDREVET KRING RÖDA KORSET - En kritisk diskursanalys},
 year     = {2010},
}