Advanced

Skärvor, verkstäder och krukmakare – en genomgång av arkeologiskt undersökta krukmakerier från

Haltiner Nordström, Susanne LU (2010) ARKK01 20101
Department of Archaeology and Ancient History
Abstract (Swedish)
Skärvor och kärl hittas alltid vid arkeologiska undersökningar, både vid stadsgrävningar och på bytomter. Vid enstaka tillfällen framkommer även skärvor som har kasserats redan vid tillverkningen. De kan vara deformerade, sammansmälta i varandra eller ha spruckit i bränningen. Detta fyndmaterial är spår efter krukmakare och de verkstäder där
man tillverkat dessa kärl. Trots att de funnits mängder av verksamma krukmakare har endast ett fåtal platser påträffats och undersökts. För att kunna ställa de rätta frågorna till skärvmaterialet behövs ny kunskap. Krukmakerier är intressanta eftersom de kan ge
ytterligare information gällande lokal produktion och konsumtion, vilket vi behöver för att bättre kunna förstå 1600- 1700-talsmänniskan.
... (More)
Skärvor och kärl hittas alltid vid arkeologiska undersökningar, både vid stadsgrävningar och på bytomter. Vid enstaka tillfällen framkommer även skärvor som har kasserats redan vid tillverkningen. De kan vara deformerade, sammansmälta i varandra eller ha spruckit i bränningen. Detta fyndmaterial är spår efter krukmakare och de verkstäder där
man tillverkat dessa kärl. Trots att de funnits mängder av verksamma krukmakare har endast ett fåtal platser påträffats och undersökts. För att kunna ställa de rätta frågorna till skärvmaterialet behövs ny kunskap. Krukmakerier är intressanta eftersom de kan ge
ytterligare information gällande lokal produktion och konsumtion, vilket vi behöver för att bättre kunna förstå 1600- 1700-talsmänniskan.
Uppsatsen är en sammanställning av undersökningar som visat upp spår efter
krukmakerier. Men vilka frågor bör man ställa till materialet för att få veta om det verkligen rör sig om ett krukmakeri? Vilka fynd bör finnas med? Vad ska man leta efter vid framtida undersökningar?
Resultaten visar att av de genomgångna 17 platserna i det nuvarande Sverige, med möjliga spår efter krukmakerier, så uppfyller endast 5 stycken tillräckliga kriterier för att med stor säkerhet kunna karakteriseras som krukmakarverkstäder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haltiner Nordström, Susanne LU
supervisor
organization
course
ARKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1609706
date added to LUP
2010-08-19 14:24:43
date last changed
2011-01-25 11:13:17
@misc{1609706,
 abstract   = {Skärvor och kärl hittas alltid vid arkeologiska undersökningar, både vid stadsgrävningar och på bytomter. Vid enstaka tillfällen framkommer även skärvor som har kasserats redan vid tillverkningen. De kan vara deformerade, sammansmälta i varandra eller ha spruckit i bränningen. Detta fyndmaterial är spår efter krukmakare och de verkstäder där
man tillverkat dessa kärl. Trots att de funnits mängder av verksamma krukmakare har endast ett fåtal platser påträffats och undersökts. För att kunna ställa de rätta frågorna till skärvmaterialet behövs ny kunskap. Krukmakerier är intressanta eftersom de kan ge
ytterligare information gällande lokal produktion och konsumtion, vilket vi behöver för att bättre kunna förstå 1600- 1700-talsmänniskan.
Uppsatsen är en sammanställning av undersökningar som visat upp spår efter
krukmakerier. Men vilka frågor bör man ställa till materialet för att få veta om det verkligen rör sig om ett krukmakeri? Vilka fynd bör finnas med? Vad ska man leta efter vid framtida undersökningar?
Resultaten visar att av de genomgångna 17 platserna i det nuvarande Sverige, med möjliga spår efter krukmakerier, så uppfyller endast 5 stycken tillräckliga kriterier för att med stor säkerhet kunna karakteriseras som krukmakarverkstäder.},
 author    = {Haltiner Nordström, Susanne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skärvor, verkstäder och krukmakare – en genomgång av arkeologiskt undersökta krukmakerier från},
 year     = {2010},
}