Advanced

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin

Egnell, Oscar LU and Werner, Fredrik (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv redogöra för hur handel med utsläppsrätter påverkar konkurrenskraften för den svenska stålindustrin inom den europeiska stålmarknaden. Uppsatsen belyser även vad kommande förändringar i handelsdirektivet kan komma att föra med sig.
Uppsatsen bygger på att med en induktiv metod redogöra för samt beskriva kvantitativa data från statliga utredningar och årsredovisningar från ett utvalt svenskt stålföretag.

Den teoretiska grunden i uppsatsen bygger i huvudsak på miljöekonomisk- och mikroekonomisk teori och redogör även för de mer specifika teorierna kring handeln med utsläppsrätter samt teori för handel och konkurrensfördelar.
Empirin utgörs av data från statliga... (More)
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv redogöra för hur handel med utsläppsrätter påverkar konkurrenskraften för den svenska stålindustrin inom den europeiska stålmarknaden. Uppsatsen belyser även vad kommande förändringar i handelsdirektivet kan komma att föra med sig.
Uppsatsen bygger på att med en induktiv metod redogöra för samt beskriva kvantitativa data från statliga utredningar och årsredovisningar från ett utvalt svenskt stålföretag.

Den teoretiska grunden i uppsatsen bygger i huvudsak på miljöekonomisk- och mikroekonomisk teori och redogör även för de mer specifika teorierna kring handeln med utsläppsrätter samt teori för handel och konkurrensfördelar.
Empirin utgörs av data från statliga myndigheter, tidigare genomförda utredningar samt data och information insamlad från stålindustrins branschorganisationer och den svenska stålkoncernen SSAB AB:s årsredovisningar.

Vi har i vår studie funnit att det inledningsvis endast vart de indirekta kostnaderna som har ökat för den svenska stålindustrin. Direkta kostnader kan komma att uppstå först i framtida handelsperioder. Den svenska stålindustrin har sedan införandet tappat produktionsandelar men har samtidigt satsat på en mer avancerad tillverkning vilket ökat exportintäkterna. Genom vår studie har vi kommit fram till att det än så länge är oklart om den svenska stålindustrins konkurrenskrafts har förändrats på den europeiska marknaden, men det finns anledning att oroa sig inför framtida förändringar av utsläppshandelsystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Egnell, Oscar LU and Werner, Fredrik
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöekonomi, Miljöregleringar, Handeln med utsläppsrätter, EU ETS, Stålindustrin, Konkurrenskraft
language
Swedish
id
1612472
date added to LUP
2010-06-09 11:01:22
date last changed
2010-06-09 11:01:22
@misc{1612472,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv redogöra för hur handel med utsläppsrätter påverkar konkurrenskraften för den svenska stålindustrin inom den europeiska stålmarknaden. Uppsatsen belyser även vad kommande förändringar i handelsdirektivet kan komma att föra med sig.
Uppsatsen bygger på att med en induktiv metod redogöra för samt beskriva kvantitativa data från statliga utredningar och årsredovisningar från ett utvalt svenskt stålföretag. 

Den teoretiska grunden i uppsatsen bygger i huvudsak på miljöekonomisk- och mikroekonomisk teori och redogör även för de mer specifika teorierna kring handeln med utsläppsrätter samt teori för handel och konkurrensfördelar. 
Empirin utgörs av data från statliga myndigheter, tidigare genomförda utredningar samt data och information insamlad från stålindustrins branschorganisationer och den svenska stålkoncernen SSAB AB:s årsredovisningar. 

Vi har i vår studie funnit att det inledningsvis endast vart de indirekta kostnaderna som har ökat för den svenska stålindustrin. Direkta kostnader kan komma att uppstå först i framtida handelsperioder. Den svenska stålindustrin har sedan införandet tappat produktionsandelar men har samtidigt satsat på en mer avancerad tillverkning vilket ökat exportintäkterna. Genom vår studie har vi kommit fram till att det än så länge är oklart om den svenska stålindustrins konkurrenskrafts har förändrats på den europeiska marknaden, men det finns anledning att oroa sig inför framtida förändringar av utsläppshandelsystemet.},
 author    = {Egnell, Oscar and Werner, Fredrik},
 keyword   = {Miljöekonomi,Miljöregleringar,Handeln med utsläppsrätter,EU ETS,Stålindustrin,Konkurrenskraft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin},
 year     = {2010},
}