Advanced

Det krävs att man är envis för att komma någonstans

Eriksson, Anna LU and El Masri, Mona LU (2010) MKVK01 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Efter regeringsskiftet 2006 har politiska kampanjer lanserats för att främja och synliggöra kvinnors företagande. Synliggörandet sker främst via medier. I denna medie- och kommunikationsvetenskapliga kandidatuppsats har vi utifrån ett genusperspektiv granskat framställningen av företagarkvinnor i svensk dagspress samt sambandet mellan framställningen och det politiska engagemang för kvinnors företagsamhet som finns. Utifrån en kvalitativ ansats har vi genomfört en innehållsanalys av artiklar kring företagarkvinnor publicerade 2009 och 2010. Analysen har visat att mediebilden i första hand handlar om kön. Det som skiljer från en typisk kvinnobild är dock presentationen av företagarkvinnan som hjältinna och förebild. Vidare har analysen... (More)
Efter regeringsskiftet 2006 har politiska kampanjer lanserats för att främja och synliggöra kvinnors företagande. Synliggörandet sker främst via medier. I denna medie- och kommunikationsvetenskapliga kandidatuppsats har vi utifrån ett genusperspektiv granskat framställningen av företagarkvinnor i svensk dagspress samt sambandet mellan framställningen och det politiska engagemang för kvinnors företagsamhet som finns. Utifrån en kvalitativ ansats har vi genomfört en innehållsanalys av artiklar kring företagarkvinnor publicerade 2009 och 2010. Analysen har visat att mediebilden i första hand handlar om kön. Det som skiljer från en typisk kvinnobild är dock presentationen av företagarkvinnan som hjältinna och förebild. Vidare har analysen pekat på ett tydligt samband mellan ett politiskt engagemang och en ökad, okritisk, mediebevakning. Vi tolkar denna ökade medieexponering som ett resultat av en politisk vilja att öka företagandet bland kvinnor, då den offentliga sektorn nedmonterats vilket i större utsträckning påverkar kvinnor. En ökning av kvinnors företagande skulle då öka kvinnors sysselsättning inom privat sektor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Anna LU and El Masri, Mona LU
supervisor
organization
alternative title
Företagarkvinnans gestaltning i svensk dagspress
course
MKVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
affärskvinnor, förebilder, ideologikritik, genus, kvinnliga företagare, medieframställning, företagarkvinnor
language
Swedish
id
1612641
date added to LUP
2010-06-14 14:22:41
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1612641,
 abstract   = {Efter regeringsskiftet 2006 har politiska kampanjer lanserats för att främja och synliggöra kvinnors företagande. Synliggörandet sker främst via medier. I denna medie- och kommunikationsvetenskapliga kandidatuppsats har vi utifrån ett genusperspektiv granskat framställningen av företagarkvinnor i svensk dagspress samt sambandet mellan framställningen och det politiska engagemang för kvinnors företagsamhet som finns. Utifrån en kvalitativ ansats har vi genomfört en innehållsanalys av artiklar kring företagarkvinnor publicerade 2009 och 2010. Analysen har visat att mediebilden i första hand handlar om kön. Det som skiljer från en typisk kvinnobild är dock presentationen av företagarkvinnan som hjältinna och förebild. Vidare har analysen pekat på ett tydligt samband mellan ett politiskt engagemang och en ökad, okritisk, mediebevakning. Vi tolkar denna ökade medieexponering som ett resultat av en politisk vilja att öka företagandet bland kvinnor, då den offentliga sektorn nedmonterats vilket i större utsträckning påverkar kvinnor. En ökning av kvinnors företagande skulle då öka kvinnors sysselsättning inom privat sektor.},
 author    = {Eriksson, Anna and El Masri, Mona},
 keyword   = {affärskvinnor,förebilder,ideologikritik,genus,kvinnliga företagare,medieframställning,företagarkvinnor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det krävs att man är envis för att komma någonstans},
 year     = {2010},
}