Advanced

En kartläggande studie kring studenters uppfattning om nya normer på den svenska arbetsmarknaden

Gad, Cecilia LU and Ramel, Louise LU (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka studenters, som blivande arbetstagares, inställning och syn på några av arbetsmarknadens nya normer. Genom förändringar i form av teknisk utveckling och globalisering har nya normer på arbetsmarknaden tagit form. I denna studie ligger fokus på de förändrade normerna kring anställningsform och konkurrens. Tidsbegränsade anställningar har blivit allt vanligare och konsekvenser av detta kan ses som antingen job insecurity eller employability. En kvantitativ metod tillämpades i form av en enkätundersökning utförd på 100 studenter vid Lunds Universitet för att undersöka uppfattningen av de rådande normerna. Resultatet visar en kartläggning av hur studenter uppfattar de nya normerna i förhållande till hur dessa... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka studenters, som blivande arbetstagares, inställning och syn på några av arbetsmarknadens nya normer. Genom förändringar i form av teknisk utveckling och globalisering har nya normer på arbetsmarknaden tagit form. I denna studie ligger fokus på de förändrade normerna kring anställningsform och konkurrens. Tidsbegränsade anställningar har blivit allt vanligare och konsekvenser av detta kan ses som antingen job insecurity eller employability. En kvantitativ metod tillämpades i form av en enkätundersökning utförd på 100 studenter vid Lunds Universitet för att undersöka uppfattningen av de rådande normerna. Resultatet visar en kartläggning av hur studenter uppfattar de nya normerna i förhållande till hur dessa beskrivs i den teoretiska bakgrunden. En skillnad i uppfattning påträffades gällande konkurrens och konkurrenskraft beroende på hur många terminer studenten har kvar till sin examen. Enligt undersökningen har studenterna inte uppfattat de nya normerna på den svenska arbetsmarknaden så som de beskrivs i den teoretiska bakgrunden. Resultatet visar att en fast anställning fortfarande anses vara den idealistiska anställningsformen, att det finns en stor medvetenhet kring det egna ansvaret för den personliga konkurrenskraften och att tidsbegränsade anställningar ses som användbara men absolut inte ses om ett förstahandsalternativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gad, Cecilia LU and Ramel, Louise LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
job insecurity, studenter, arbetsmarknad, förändring, normer, tidsbegränsad anställning, konkurrens, employability
language
Swedish
id
1612654
date added to LUP
2010-06-10 16:28:50
date last changed
2010-06-10 16:28:50
@misc{1612654,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka studenters, som blivande arbetstagares, inställning och syn på några av arbetsmarknadens nya normer. Genom förändringar i form av teknisk utveckling och globalisering har nya normer på arbetsmarknaden tagit form. I denna studie ligger fokus på de förändrade normerna kring anställningsform och konkurrens. Tidsbegränsade anställningar har blivit allt vanligare och konsekvenser av detta kan ses som antingen job insecurity eller employability. En kvantitativ metod tillämpades i form av en enkätundersökning utförd på 100 studenter vid Lunds Universitet för att undersöka uppfattningen av de rådande normerna. Resultatet visar en kartläggning av hur studenter uppfattar de nya normerna i förhållande till hur dessa beskrivs i den teoretiska bakgrunden. En skillnad i uppfattning påträffades gällande konkurrens och konkurrenskraft beroende på hur många terminer studenten har kvar till sin examen. Enligt undersökningen har studenterna inte uppfattat de nya normerna på den svenska arbetsmarknaden så som de beskrivs i den teoretiska bakgrunden. Resultatet visar att en fast anställning fortfarande anses vara den idealistiska anställningsformen, att det finns en stor medvetenhet kring det egna ansvaret för den personliga konkurrenskraften och att tidsbegränsade anställningar ses som användbara men absolut inte ses om ett förstahandsalternativ.},
 author    = {Gad, Cecilia and Ramel, Louise},
 keyword   = {job insecurity,studenter,arbetsmarknad,förändring,normer,tidsbegränsad anställning,konkurrens,employability},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kartläggande studie kring studenters uppfattning om nya normer på den svenska arbetsmarknaden},
 year     = {2010},
}