Advanced

Apple och produktplacering – en kvalitativ innehållsanalys av Apples synlighet i TV-serierna Millennium och 24

Svensson, Mathias Carl John LU and Petersson, Johan (2010) MKVA21 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I dagsläget spelar medierna en central roll i våra liv. Därför är det intressant att granska hur företag kan utnyttja detta faktum genom att på mer komplexa och uträknade sätt placera sina produkter i exempelvis olika TV-serier. På så vis når de ut med sitt budskap på sätt som publiken har svårare att värja sig emot i jämförelse med traditionell TV-reklam. Denna utredning kommer att beröra exponeringen av Apples varumärke och huruvida deras produkter figurerar i en viss typ av kontexter. De TV-serier som varit föremål för analysen är Millennium och 24. Båda serierna når ut till en stor tittarskara vilket gör att en väl genomförd produktplacering kan få stor genomslagskraft. Vår innehållsanalys är kvalitativ till sin karaktär och avser att... (More)
I dagsläget spelar medierna en central roll i våra liv. Därför är det intressant att granska hur företag kan utnyttja detta faktum genom att på mer komplexa och uträknade sätt placera sina produkter i exempelvis olika TV-serier. På så vis når de ut med sitt budskap på sätt som publiken har svårare att värja sig emot i jämförelse med traditionell TV-reklam. Denna utredning kommer att beröra exponeringen av Apples varumärke och huruvida deras produkter figurerar i en viss typ av kontexter. De TV-serier som varit föremål för analysen är Millennium och 24. Båda serierna når ut till en stor tittarskara vilket gör att en väl genomförd produktplacering kan få stor genomslagskraft. Vår innehållsanalys är kvalitativ till sin karaktär och avser att titta bakom de direkta denotationer som uppstår vid exponering av varumärket. Fokus kommer istället att ligga på att analysera kontexterna och på så vis identifiera de latenta budskap och konnotationer som förmedlas i samband med att Apples produkter exponeras. Av intresse har också varit att undersöka om Apples varumärke presenteras i kontexter som är mer gynnsamma än de kontexter som konkurrerande varumärken visas i. Analysen har visat att det går att urskilja vissa mönster gällande kontexterna i de scener där Apples produkter förekommer. Det har med tydlighet framkommit att Apples varumärke ofta syns i sammanhang av sådan karaktär att det torde gynna varumärket och företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Mathias Carl John LU and Petersson, Johan
supervisor
organization
course
MKVA21 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
kvalitativ innehållsanalys, konnotation, Apple, produktplacering, semiotik, smygreklam, indirekt reklam
language
Swedish
id
1612826
date added to LUP
2010-06-14 14:48:53
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1612826,
 abstract   = {I dagsläget spelar medierna en central roll i våra liv. Därför är det intressant att granska hur företag kan utnyttja detta faktum genom att på mer komplexa och uträknade sätt placera sina produkter i exempelvis olika TV-serier. På så vis når de ut med sitt budskap på sätt som publiken har svårare att värja sig emot i jämförelse med traditionell TV-reklam. Denna utredning kommer att beröra exponeringen av Apples varumärke och huruvida deras produkter figurerar i en viss typ av kontexter. De TV-serier som varit föremål för analysen är Millennium och 24. Båda serierna når ut till en stor tittarskara vilket gör att en väl genomförd produktplacering kan få stor genomslagskraft. Vår innehållsanalys är kvalitativ till sin karaktär och avser att titta bakom de direkta denotationer som uppstår vid exponering av varumärket. Fokus kommer istället att ligga på att analysera kontexterna och på så vis identifiera de latenta budskap och konnotationer som förmedlas i samband med att Apples produkter exponeras. Av intresse har också varit att undersöka om Apples varumärke presenteras i kontexter som är mer gynnsamma än de kontexter som konkurrerande varumärken visas i. Analysen har visat att det går att urskilja vissa mönster gällande kontexterna i de scener där Apples produkter förekommer. Det har med tydlighet framkommit att Apples varumärke ofta syns i sammanhang av sådan karaktär att det torde gynna varumärket och företaget.},
 author    = {Svensson, Mathias Carl John and Petersson, Johan},
 keyword   = {kvalitativ innehållsanalys,konnotation,Apple,produktplacering,semiotik,smygreklam,indirekt reklam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Apple och produktplacering – en kvalitativ innehållsanalys av Apples synlighet i TV-serierna Millennium och 24},
 year     = {2010},
}