Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen till minskad sjukfrånvaro - En litteraturstudie i hur organisationer kan minska sin sjukfrånvaro genom hälsofrämjande åtgärder

Gustafsson, Jenny and Molven, Caroline (2010)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Vi har sammanställt, sammanfört, delat upp och åskådliggjort det som anses svårt och komplext att ta till sig inom områdena organisationsstrategi, organisationskultur, arbetsmiljö, arbetsmotivation, arbetsglädje, organisationer och individer i balans samt återkoppling, för att underlätta arbetet med att minska sjukfrånvaron. Vilket ger en tydligare bild av vad som påverkar de anställdas sjukfrånvaro i organisationer. Vår figur, Vägen till minskad sjukfrånvaro, är illustrerad som en blomma. Blomman hjälper organisationer att minska sjukfrånvaron, genom att analysera blommans blad får organisationer fram vilka hälsofrämjande åtgärder som behöver vidtas. Det går inte att tro att själva blomman löser problemet utan det gäller att aktivt arbeta... (More)
Vi har sammanställt, sammanfört, delat upp och åskådliggjort det som anses svårt och komplext att ta till sig inom områdena organisationsstrategi, organisationskultur, arbetsmiljö, arbetsmotivation, arbetsglädje, organisationer och individer i balans samt återkoppling, för att underlätta arbetet med att minska sjukfrånvaron. Vilket ger en tydligare bild av vad som påverkar de anställdas sjukfrånvaro i organisationer. Vår figur, Vägen till minskad sjukfrånvaro, är illustrerad som en blomma. Blomman hjälper organisationer att minska sjukfrånvaron, genom att analysera blommans blad får organisationer fram vilka hälsofrämjande åtgärder som behöver vidtas. Det går inte att tro att själva blomman löser problemet utan det gäller att aktivt arbeta med bladen. Det går inte att kopiera någon annan organisations tillvägagångssätt eftersom orsakerna till problemen kan vara olika. Utan varje organisation måste själv hitta sina orsaker till sjukfrånvaron och ohälsan. Vi har kommit fram till att det finns speciellt två vinnare om organisationer väljer att arbeta efter vår figur, det är organisationer och individer. Genom att arbeta efter de hälsofrämjande åtgärderna inom våra områden kan organisationer få friskare och mer produktiv personal. Samtidigt som att de hälsofrämjande åtgärderna inom organisationen hjälper individerna att leva ett bättre privatliv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Jenny and Molven, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sjukfrånvaro, organisationsstrategi, organisationskultur, arbetsmiljö, arbetsmotivation, arbetsglädje, balans, uppföljning och hälsofrämjande åtgärder
language
Swedish
id
1613063
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:38
@misc{1613063,
 abstract   = {{Vi har sammanställt, sammanfört, delat upp och åskådliggjort det som anses svårt och komplext att ta till sig inom områdena organisationsstrategi, organisationskultur, arbetsmiljö, arbetsmotivation, arbetsglädje, organisationer och individer i balans samt återkoppling, för att underlätta arbetet med att minska sjukfrånvaron. Vilket ger en tydligare bild av vad som påverkar de anställdas sjukfrånvaro i organisationer. Vår figur, Vägen till minskad sjukfrånvaro, är illustrerad som en blomma. Blomman hjälper organisationer att minska sjukfrånvaron, genom att analysera blommans blad får organisationer fram vilka hälsofrämjande åtgärder som behöver vidtas. Det går inte att tro att själva blomman löser problemet utan det gäller att aktivt arbeta med bladen. Det går inte att kopiera någon annan organisations tillvägagångssätt eftersom orsakerna till problemen kan vara olika. Utan varje organisation måste själv hitta sina orsaker till sjukfrånvaron och ohälsan. Vi har kommit fram till att det finns speciellt två vinnare om organisationer väljer att arbeta efter vår figur, det är organisationer och individer. Genom att arbeta efter de hälsofrämjande åtgärderna inom våra områden kan organisationer få friskare och mer produktiv personal. Samtidigt som att de hälsofrämjande åtgärderna inom organisationen hjälper individerna att leva ett bättre privatliv.}},
 author    = {{Gustafsson, Jenny and Molven, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vägen till minskad sjukfrånvaro - En litteraturstudie i hur organisationer kan minska sin sjukfrånvaro genom hälsofrämjande åtgärder}},
 year     = {{2010}},
}