Advanced

Nätverkande som framgångsfaktor- Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk

Albrektson, Madeleine; Lindblad, Caroline and Strömland, Josefine (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Nätverkande som framgångsfaktor - Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
Författare: Madeleine Albrektson, Caroline Lindblad & Josefine Strömland
Handledare: Carl R. Hellberg & Pia Siljeklint
Nyckelord: värdeskapande, personliga medarbetarnätverk, kunskapsöverföring, kunskapsutveckling, humankapital, strukturkapital
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: • Varför satsar företag på att medarbetarna ska medverka i personliga medarbetarnätverk? • Hur omvandlar företag humankapital, som bildas vid personliga medarbetarnätverk, till strukturkapital? • Vilka kritiska faktorer kan identifieras vid... (More)
Titel: Nätverkande som framgångsfaktor - Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
Författare: Madeleine Albrektson, Caroline Lindblad & Josefine Strömland
Handledare: Carl R. Hellberg & Pia Siljeklint
Nyckelord: värdeskapande, personliga medarbetarnätverk, kunskapsöverföring, kunskapsutveckling, humankapital, strukturkapital
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: • Varför satsar företag på att medarbetarna ska medverka i personliga medarbetarnätverk? • Hur omvandlar företag humankapital, som bildas vid personliga medarbetarnätverk, till strukturkapital? • Vilka kritiska faktorer kan identifieras vid företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk?
Metod: Uppsatsen grundar sig i ett intresse för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) såväl som i teorier om nätverk och kunskap som värdeskapande. Vårt empiriska material utgörs av en fallstudie av MiH och aktörer som agerar på Frukostklubben, en av MiH’s aktiviteter. Fallstudien grundar sig dels på information om MiH och dels på kvalitativa intervjuer med medlemmar i föreningen. Tillvägagångssättet kan anses vara abduktivt i sin form eftersom vi skiftar mellan ett induktivt och ett deduktivt synsätt under uppsatsens gång. Avhandlande del: Denna del består av teorier om nätverk och kunskap som värdeskapande. Skärningspunkten mellan dessa områden belyses genom en analys av hur företag kan skapa värde genom personliga medarbetarnätverk, vilken även innefattar fallstudien. Resultat: Det primära värdet som företag får genom personliga medarbetarnätverk är marknadsföring och möjligheter till affärer. Att kunskap inte lyfts fram som ett syfte utgör en kritisk faktor för företagets värdeskapande då de kan gå miste om konkurrensfördelar som kunskap kan generera. Trots att det i nätverket kan skapas kunskap, är denna svårare för företag att få tillgång till än information. Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk är komplext då dess långsiktighet till stor del beror på huruvida kunskapen överförs från individen till organisationen. Detta har visat sig vila på individens förmåga att skapa värde genom nätverkande och dennes inställning till hur värdet ska hanteras. Därför kan stödjande strukturer och incitament som uppmuntrar till kunskapsöverföring utgöra en kritisk faktor för företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albrektson, Madeleine; Lindblad, Caroline and Strömland, Josefine
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
värdeskapande, personliga medarbetarnätverk, kunskapsöverföring, kunskapsutveckling, humankapital, strukturkapital
language
Swedish
id
1613069
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:40
@misc{1613069,
 abstract   = {Titel: Nätverkande som framgångsfaktor - Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk
Författare: Madeleine Albrektson, Caroline Lindblad & Josefine Strömland
Handledare: Carl R. Hellberg & Pia Siljeklint
Nyckelord: värdeskapande, personliga medarbetarnätverk, kunskapsöverföring, kunskapsutveckling, humankapital, strukturkapital
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: •	Varför satsar företag på att medarbetarna ska medverka i personliga medarbetarnätverk? •	Hur omvandlar företag humankapital, som bildas vid personliga medarbetarnätverk, till strukturkapital? •	Vilka kritiska faktorer kan identifieras vid företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk?
Metod: Uppsatsen grundar sig i ett intresse för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) såväl som i teorier om nätverk och kunskap som värdeskapande. Vårt empiriska material utgörs av en fallstudie av MiH och aktörer som agerar på Frukostklubben, en av MiH’s aktiviteter. Fallstudien grundar sig dels på information om MiH och dels på kvalitativa intervjuer med medlemmar i föreningen. Tillvägagångssättet kan anses vara abduktivt i sin form eftersom vi skiftar mellan ett induktivt och ett deduktivt synsätt under uppsatsens gång. Avhandlande del: Denna del består av teorier om nätverk och kunskap som värdeskapande. Skärningspunkten mellan dessa områden belyses genom en analys av hur företag kan skapa värde genom personliga medarbetarnätverk, vilken även innefattar fallstudien. Resultat: Det primära värdet som företag får genom personliga medarbetarnätverk är marknadsföring och möjligheter till affärer. Att kunskap inte lyfts fram som ett syfte utgör en kritisk faktor för företagets värdeskapande då de kan gå miste om konkurrensfördelar som kunskap kan generera. Trots att det i nätverket kan skapas kunskap, är denna svårare för företag att få tillgång till än information. Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk är komplext då dess långsiktighet till stor del beror på huruvida kunskapen överförs från individen till organisationen. Detta har visat sig vila på individens förmåga att skapa värde genom nätverkande och dennes inställning till hur värdet ska hanteras. Därför kan stödjande strukturer och incitament som uppmuntrar till kunskapsöverföring utgöra en kritisk faktor för företags värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk.},
 author    = {Albrektson, Madeleine and Lindblad, Caroline and Strömland, Josefine},
 keyword   = {värdeskapande,personliga medarbetarnätverk,kunskapsöverföring,kunskapsutveckling,humankapital,strukturkapital},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nätverkande som framgångsfaktor- Företagets värdeskapande genom personliga medarbetarnätverk},
 year     = {2010},
}