Advanced

Unlock my potential! - en uppsats om hur projektledare kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet för att främja serviceorganisationers innovationsförmåga

Lagerström, Kristin and Pedersén, Camilla (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Unlock my potential! – en uppsats om hur projektledare kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet för att främja serviceorganisationers innovationsförmåga Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMTX07 Service Management: Examensarbete – Magisterkurs, 15hp, VT 2010 Seminariedatum: 1 juni 2010 Författare: Kristin Lagerström och Camilla Pedersén Handledare: Anette Svingstedt och Ulrika Westrup Nyckelord: Kreativitet, Kreativ potential, Individuell kreativitet, Kreativa verktyg, Situationsanpassat ledarskap, Innovationsförmåga Problem: Kreativitet är idag nödvändigt för att organisationer ska kunna vara innovativa och därigenom konkurrenskraftiga. Inom organisationer finns... (More)
Titel: Unlock my potential! – en uppsats om hur projektledare kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet för att främja serviceorganisationers innovationsförmåga Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMTX07 Service Management: Examensarbete – Magisterkurs, 15hp, VT 2010 Seminariedatum: 1 juni 2010 Författare: Kristin Lagerström och Camilla Pedersén Handledare: Anette Svingstedt och Ulrika Westrup Nyckelord: Kreativitet, Kreativ potential, Individuell kreativitet, Kreativa verktyg, Situationsanpassat ledarskap, Innovationsförmåga Problem: Kreativitet är idag nödvändigt för att organisationer ska kunna vara innovativa och därigenom konkurrenskraftiga. Inom organisationer finns emellertid outnyttjad kreativ potential då individers kreativitet inte alltid kommer till sin rätt. Detta är till nackdel för serviceorganisationers innovationsförmåga då de är personalintensiva och stor resurser därför går till spillo. Det har framkommit i forskningen att ledare måste situationsanpassa sitt ledarskap för att främja individers kreativitet så att innovationsförmågan ökar. Denna litteratur framhäver vad ledare bör eller måste göra, men det saknas insikter kring hur ledare i praktiken faktiskt agerar och resonerar kring att frigöra och ta tillvara individers kreativa potential. För att öka kunskapen om hur innovationsförmåga kan förbättras finner vi det viktigt att bidra med insikter från ledare i praktiken, då vi menar att de kan besitta kunskap om vad som påverkar hur de kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet, som ännu inte uppmärksammats i litteraturen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur projektledare i praktiken arbetar för att frigöra individers kreativitet så att deras kreativa potential kan tas tillvara. Metod: Vår uppsats är av deduktiv karaktär. Vi identifierade utifrån problemdiskussionen tre grundpelare som kom att lägga grunden för det teoretiska ramverk som studerades i syfte att finna vad litteraturen framhäver främjar kreativitet. Därefter studerades praktiken genom sju kvalitativa intervjuer med projektledare. Detta material analyserades gällande vad som frigör individers kreativitet och ställdes sedan i relation till vad som poängterats främja kreativitet i litteraturen. Resultat: Genom att ha undersökt hur projektledare arbetar i praktiken har vi kunnat konstatera att de besitter kunskap som förändrar bilden över hur individers kreativitet kan frigöras och tas tillvara inom organisationer. Nya insikter är att ledares arbete för att frigöra individers kreativitet är unikt på grund av ledares egna preferenser och kompetens, och deras situationsanpassning formas därefter. Vidare skapar ledare sina egna förutsättningar för att kunna frigöra den kreativa potentialen hos individer. Uppsatsen uppmärksammar ledarens perspektiv och bidrar med värdefulla insikter som är behjälpliga för att skapa en mer korrekt bild över hur kreativitet kan ökas hos individer och innovationsförmågan i serviceorganisationer således förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerström, Kristin and Pedersén, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kreativitet, kreativ potential, individuell kreativitet, kreativa verktyg, situationsanpassat ledarskap, innovationsförmåga
language
Swedish
id
1613083
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:43
@misc{1613083,
 abstract   = {Titel: Unlock my potential! – en uppsats om hur projektledare kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet för att främja serviceorganisationers innovationsförmåga Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMTX07 Service Management: Examensarbete – Magisterkurs, 15hp, VT 2010 Seminariedatum: 1 juni 2010 Författare: Kristin Lagerström och Camilla Pedersén Handledare: Anette Svingstedt och Ulrika Westrup Nyckelord: Kreativitet, Kreativ potential, Individuell kreativitet, Kreativa verktyg, Situationsanpassat ledarskap, Innovationsförmåga Problem: Kreativitet är idag nödvändigt för att organisationer ska kunna vara innovativa och därigenom konkurrenskraftiga. Inom organisationer finns emellertid outnyttjad kreativ potential då individers kreativitet inte alltid kommer till sin rätt. Detta är till nackdel för serviceorganisationers innovationsförmåga då de är personalintensiva och stor resurser därför går till spillo. Det har framkommit i forskningen att ledare måste situationsanpassa sitt ledarskap för att främja individers kreativitet så att innovationsförmågan ökar. Denna litteratur framhäver vad ledare bör eller måste göra, men det saknas insikter kring hur ledare i praktiken faktiskt agerar och resonerar kring att frigöra och ta tillvara individers kreativa potential. För att öka kunskapen om hur innovationsförmåga kan förbättras finner vi det viktigt att bidra med insikter från ledare i praktiken, då vi menar att de kan besitta kunskap om vad som påverkar hur de kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet, som ännu inte uppmärksammats i litteraturen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur projektledare i praktiken arbetar för att frigöra individers kreativitet så att deras kreativa potential kan tas tillvara. Metod: Vår uppsats är av deduktiv karaktär. Vi identifierade utifrån problemdiskussionen tre grundpelare som kom att lägga grunden för det teoretiska ramverk som studerades i syfte att finna vad litteraturen framhäver främjar kreativitet. Därefter studerades praktiken genom sju kvalitativa intervjuer med projektledare. Detta material analyserades gällande vad som frigör individers kreativitet och ställdes sedan i relation till vad som poängterats främja kreativitet i litteraturen. Resultat: Genom att ha undersökt hur projektledare arbetar i praktiken har vi kunnat konstatera att de besitter kunskap som förändrar bilden över hur individers kreativitet kan frigöras och tas tillvara inom organisationer. Nya insikter är att ledares arbete för att frigöra individers kreativitet är unikt på grund av ledares egna preferenser och kompetens, och deras situationsanpassning formas därefter. Vidare skapar ledare sina egna förutsättningar för att kunna frigöra den kreativa potentialen hos individer. Uppsatsen uppmärksammar ledarens perspektiv och bidrar med värdefulla insikter som är behjälpliga för att skapa en mer korrekt bild över hur kreativitet kan ökas hos individer och innovationsförmågan i serviceorganisationer således förbättras.},
 author    = {Lagerström, Kristin and Pedersén, Camilla},
 keyword   = {kreativitet,kreativ potential,individuell kreativitet,kreativa verktyg,situationsanpassat ledarskap,innovationsförmåga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unlock my potential! - en uppsats om hur projektledare kan frigöra och ta tillvara individers kreativitet för att främja serviceorganisationers innovationsförmåga},
 year     = {2010},
}