Advanced

Serviceföretagets val av distributionskanal

Balling, Caroline and Lundin, Elisabet (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Serviceföretagets val av distributionskanal.
Författare: Caroline Balling, Elisabet Lundin
Handledare: Carl R Hellberg, Jan E Persson
Nyckelord: Distributionskanal, serviceverksamheters särdrag, intern marknadsföring, extern marknadsföring, serviceerbjudande, servicekvalitet, servicemisslyckande, image, varumärke
Syfte: Att beskriva och analysera hur serviceverksamheters särdrag kan påverka valet av distributionskanaler.
Metod: Efter en kontakt med företaget PPY Production AB väcktes ett intresse för ämnet och utifrån det syfte som utformades togs två teoretiska utgångspunkter fram. De två utgångspunkterna berör distributionskanaler respektive serviceperspektivet och är av stor vikt för att besvara uppsatsens syfte. Med hjälp av en... (More)
Titel: Serviceföretagets val av distributionskanal.
Författare: Caroline Balling, Elisabet Lundin
Handledare: Carl R Hellberg, Jan E Persson
Nyckelord: Distributionskanal, serviceverksamheters särdrag, intern marknadsföring, extern marknadsföring, serviceerbjudande, servicekvalitet, servicemisslyckande, image, varumärke
Syfte: Att beskriva och analysera hur serviceverksamheters särdrag kan påverka valet av distributionskanaler.
Metod: Efter en kontakt med företaget PPY Production AB väcktes ett intresse för ämnet och utifrån det syfte som utformades togs två teoretiska utgångspunkter fram. De två utgångspunkterna berör distributionskanaler respektive serviceperspektivet och är av stor vikt för att besvara uppsatsens syfte. Med hjälp av en empirisk undersökning i form av ett fallföretag kunde de två teoretiska utgångspunkterna problematiseras samt belys hur en serviceverksamhet praktiskt går tillväga vid val av distributionskanaler. Empirin införskaffades från fyra intervjuer med företaget PPY Production AB, två intervjuer med återförsäljare samt två observationer i butiker som säljer företagets produkter. Resultat: I dagens servicesamhälle bör serviceverksamheter anpassa sina distributionskanaler efter sina specifika särdrag. Hela organisationen måste bland annat ha ett gemensamt fokus på slutkunden och dess behov så att rätt service förmedlas i distributionskanalerna. Serviceverksamheter måste få sin personal och sina mellanhänder att fungera som deltidsmarknadsförare så att slutkunden lätt kan ta del av företagets image och varumärke. Då kunderna kräver allt mer av företagen är det av största vikt att utvidga det grundläggande tjänsteerbjudandet så att distributionskanaler som kontrollerar servicemötet skapas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Balling, Caroline and Lundin, Elisabet
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
distributionskanal, serviceverksamheters särdrag, serviceerbjudande, image, varumärke
language
Swedish
id
1613107
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:52
@misc{1613107,
 abstract   = {Titel:	Serviceföretagets val av distributionskanal.
Författare:	Caroline Balling, Elisabet Lundin
Handledare:	Carl R Hellberg, Jan E Persson
Nyckelord:	Distributionskanal, serviceverksamheters särdrag, intern marknadsföring, extern marknadsföring, serviceerbjudande, servicekvalitet, servicemisslyckande, image, varumärke
Syfte:	Att beskriva och analysera hur serviceverksamheters särdrag kan påverka valet av distributionskanaler.
Metod:	Efter en kontakt med företaget PPY Production AB väcktes ett intresse för ämnet och utifrån det syfte som utformades togs två teoretiska utgångspunkter fram. De två utgångspunkterna berör distributionskanaler respektive serviceperspektivet och är av stor vikt för att besvara uppsatsens syfte. Med hjälp av en empirisk undersökning i form av ett fallföretag kunde de två teoretiska utgångspunkterna problematiseras samt belys hur en serviceverksamhet praktiskt går tillväga vid val av distributionskanaler. Empirin införskaffades från fyra intervjuer med företaget PPY Production AB, två intervjuer med återförsäljare samt två observationer i butiker som säljer företagets produkter. Resultat:	I dagens servicesamhälle bör serviceverksamheter anpassa sina distributionskanaler efter sina specifika särdrag. Hela organisationen måste bland annat ha ett gemensamt fokus på slutkunden och dess behov så att rätt service förmedlas i distributionskanalerna. Serviceverksamheter måste få sin personal och sina mellanhänder att fungera som deltidsmarknadsförare så att slutkunden lätt kan ta del av företagets image och varumärke. Då kunderna kräver allt mer av företagen är det av största vikt att utvidga det grundläggande tjänsteerbjudandet så att distributionskanaler som kontrollerar servicemötet skapas.},
 author    = {Balling, Caroline and Lundin, Elisabet},
 keyword   = {distributionskanal,serviceverksamheters särdrag,serviceerbjudande,image,varumärke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Serviceföretagets val av distributionskanal},
 year     = {2010},
}