Advanced

I rollen som följare - en studie av 80-talister i frontlinjen i tjänsteverksamheter

Pettersson, Paulina; Grimpe, Carolin and Gertsson, Frida (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund - Uppsatsen tar utgångspunkt i forskningsfältet följarskap som framhäver betydelsen av de som ledarna leder, följarna, för den organisatoriska framgången. Det finns ett behov av att förstå de roller som en följare kan ta och den grupp som svenska företagsledare uppfattar som en utmaning att förstå är 80-talisterna som nyligen gjort intåg på arbetsmarknaden och därför är av intresse att undersöka. Följarskapet kan dock se olika ut i olika industrier och uppsatsen inriktar sig på tjänstesektorn som har flest anställda i Sverige och som är högst betydelsefull för den svenska ekonomin. Syfte - Att öka kunskapen om hur 80-talister som arbetar i frontlinjen i tjänsteverksamheter uppfattar relationen till sin ledare. Metod -... (More)
Bakgrund - Uppsatsen tar utgångspunkt i forskningsfältet följarskap som framhäver betydelsen av de som ledarna leder, följarna, för den organisatoriska framgången. Det finns ett behov av att förstå de roller som en följare kan ta och den grupp som svenska företagsledare uppfattar som en utmaning att förstå är 80-talisterna som nyligen gjort intåg på arbetsmarknaden och därför är av intresse att undersöka. Följarskapet kan dock se olika ut i olika industrier och uppsatsen inriktar sig på tjänstesektorn som har flest anställda i Sverige och som är högst betydelsefull för den svenska ekonomin. Syfte - Att öka kunskapen om hur 80-talister som arbetar i frontlinjen i tjänsteverksamheter uppfattar relationen till sin ledare. Metod - Forskningsfältet, följarskap, har utforskats och tillsammans med teorier om generation y och frontlinjearbete resulterat i uppsatsens syfte och utgjort grunden för den empiriska insamlingen som har en kvalitativ karaktär. Fem fokusgrupper, med sammanlagt 25 deltagare, har genomförts med 80-talister anställda i frontlinjen i tjänsteverksamheter. Den empiriska insamlingen har lett till att den teoretiska ramen har kompletterats med ytterligare teorier för att förstå det insamlade materialet. Resultat - Majoriteten av 80-talisterna är aktiva, stödjande, självständigt kritiskt tänkande men enbart hälften av respondenterna upplever att de är utmanande i relationen till ledaren. Det är dock inte utan förutsättningar som de antar förhållningssätten. För att 80-talisterna ska vilja vara aktiva i relationen till ledaren ska ledaren ge feedback på utförda prestationer så att de känner sig uppskattade och vidare ge handlingsfrihet som organisationens strukturella utformning tillåter dem att utnyttja för att de ska uppleva sig självständiga. Ledaren måste ha tillräcklig kompetens, informera och lyssna på följarna för att 80-talisterna ska vilja stödja och det krävs att det fysiska avståndet mellan följare och ledare minimeras för att de ska uppfatta att de kan komplettera ledaren. För att 80-talisterna i frontlinjen i tjänsteverksamheter ska anta rollen som kritisk tänkande krävs vidare en ledare som uppmärksammar och uppmuntrar ett kritiskt förhållningssätt och en organisation som inte är strängt rutinbaserad och standardiserad för att främja kreativiteten. Ska de ge uttryck för sin kritiska förmåga i relationen till ledaren och anta rollen som utmanande följare ska det avslutningsvis finnas forum att uttrycka sig i, en ledare som lyssna på vad de uttrycker i forumet och förändrade anställningsförhållande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Paulina; Grimpe, Carolin and Gertsson, Frida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
följarskap, ledarskap, relation, 80-talister, frontlinje, tjänsteverksamhet
language
Swedish
id
1613118
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:56
@misc{1613118,
 abstract   = {Bakgrund - Uppsatsen tar utgångspunkt i forskningsfältet följarskap som framhäver betydelsen av de som ledarna leder, följarna, för den organisatoriska framgången. Det finns ett behov av att förstå de roller som en följare kan ta och den grupp som svenska företagsledare uppfattar som en utmaning att förstå är 80-talisterna som nyligen gjort intåg på arbetsmarknaden och därför är av intresse att undersöka. Följarskapet kan dock se olika ut i olika industrier och uppsatsen inriktar sig på tjänstesektorn som har flest anställda i Sverige och som är högst betydelsefull för den svenska ekonomin. Syfte - Att öka kunskapen om hur 80-talister som arbetar i frontlinjen i tjänsteverksamheter uppfattar relationen till sin ledare. Metod -	Forskningsfältet, följarskap, har utforskats och tillsammans med teorier om generation y och frontlinjearbete resulterat i uppsatsens syfte och utgjort grunden för den empiriska insamlingen som har en kvalitativ karaktär. Fem fokusgrupper, med sammanlagt 25 deltagare, har genomförts med 80-talister anställda i frontlinjen i tjänsteverksamheter. Den empiriska insamlingen har lett till att den teoretiska ramen har kompletterats med ytterligare teorier för att förstå det insamlade materialet. Resultat - Majoriteten av 80-talisterna är aktiva, stödjande, självständigt kritiskt tänkande men enbart hälften av respondenterna upplever att de är utmanande i relationen till ledaren. Det är dock inte utan förutsättningar som de antar förhållningssätten. För att 80-talisterna ska vilja vara aktiva i relationen till ledaren ska ledaren ge feedback på utförda prestationer så att de känner sig uppskattade och vidare ge handlingsfrihet som organisationens strukturella utformning tillåter dem att utnyttja för att de ska uppleva sig självständiga. Ledaren måste ha tillräcklig kompetens, informera och lyssna på följarna för att 80-talisterna ska vilja stödja och det krävs att det fysiska avståndet mellan följare och ledare minimeras för att de ska uppfatta att de kan komplettera ledaren. För att 80-talisterna i frontlinjen i tjänsteverksamheter ska anta rollen som kritisk tänkande krävs vidare en ledare som uppmärksammar och uppmuntrar ett kritiskt förhållningssätt och en organisation som inte är strängt rutinbaserad och standardiserad för att främja kreativiteten. Ska de ge uttryck för sin kritiska förmåga i relationen till ledaren och anta rollen som utmanande följare ska det avslutningsvis finnas forum att uttrycka sig i, en ledare som lyssna på vad de uttrycker i forumet och förändrade anställningsförhållande.},
 author    = {Pettersson, Paulina and Grimpe, Carolin and Gertsson, Frida},
 keyword   = {följarskap,ledarskap,relation,80-talister,frontlinje,tjänsteverksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I rollen som följare - en studie av 80-talister i frontlinjen i tjänsteverksamheter},
 year     = {2010},
}