Advanced

Biten av Äpplet - Om värderingar som förknippas med Apples Iphone, och bildandet av status i ett konsumtionssamhälle

Pihlström, Paul LU ; Gustavsson, Emma and Håkansson, Hannes (2010) MKVA21 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
År 2007 lanserade Apple sin mobiltelefon Iphone i USA, och på bara några år har mobilen blivit något av en ikon. Idag säljs den i över 70 olika länder och antalet användare ligger enligt Apple på runt 50 miljoner världen över. Syftet med uppsatsen är att försöka skapa en förståelse för vilka sociala värderingar som kan ligga till grund för Iphonefenomenet, samt undersöka vilka värderingar som förknippas med Iphone och Apple.

Genom att utforska värderingar kring Iphone hoppas vi kunna utforska praktiska följder av begreppet konsumtionssamhälle; ett samhälle där en individ arbetar med sin identitet genom sina konsumtionsmönster. Uppsatsens syfte ligger i att skapa en större förståelse för konsumtionssamhällets påverkan... (More)
Sammanfattning
År 2007 lanserade Apple sin mobiltelefon Iphone i USA, och på bara några år har mobilen blivit något av en ikon. Idag säljs den i över 70 olika länder och antalet användare ligger enligt Apple på runt 50 miljoner världen över. Syftet med uppsatsen är att försöka skapa en förståelse för vilka sociala värderingar som kan ligga till grund för Iphonefenomenet, samt undersöka vilka värderingar som förknippas med Iphone och Apple.

Genom att utforska värderingar kring Iphone hoppas vi kunna utforska praktiska följder av begreppet konsumtionssamhälle; ett samhälle där en individ arbetar med sin identitet genom sina konsumtionsmönster. Uppsatsens syfte ligger i att skapa en större förståelse för konsumtionssamhällets påverkan genom att utgå ifrån Bauman och Giddens syn på det postmoderna. Vi har dessutom kritiskt granskat Iphone som statussymbol genom att tillämpa Bourdieus teorier om smak, habitus och fält.

De metoder vi använt oss av för att försöka besvara vilka dessa sociala värden är, har varit inom det kvalitativa fältet. Djupintervjuer har utförts med intervjupersoner som har Iphones och även med andra som inte äger mobilen. Då Iphonefenomenet är så pass utbrett som det är, har detta urval gjorts för att få en så bred förståelse som möjligt i ämnet.

Våra resultat tyder på att Iphone förknippas med funktionalitet, design och kontroll över tekniken. Dessutom associeras produkten med mer abstrakta värden, och då främst med kreativitet och trendighet. Rörande Iphone som statussymbol så fick vi splittrade svar i ämnet, där Iphoneägare i större utsträckning menade att produkten inte var en statussymbol än övriga. Vi analyserade dessa resultat, dels utifrån postmodern teori, Bourdieus teorier och dels utifrån marknadsföringsbegrepp såsom loyalty management samt hyperlojalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pihlström, Paul LU ; Gustavsson, Emma and Håkansson, Hannes
supervisor
organization
course
MKVA21 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
lojalitet, värden, status, konsumtionssamhället, Apple, Iphone, statussymboler, identitet
language
Swedish
id
1613950
date added to LUP
2010-06-18 14:01:20
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1613950,
 abstract   = {Sammanfattning 
År 2007 lanserade Apple sin mobiltelefon Iphone i USA, och på bara några år har mobilen blivit något av en ikon. Idag säljs den i över 70 olika länder och antalet användare ligger enligt Apple på runt 50 miljoner världen över. Syftet med uppsatsen är att försöka skapa en förståelse för vilka sociala värderingar som kan ligga till grund för Iphonefenomenet, samt undersöka vilka värderingar som förknippas med Iphone och Apple. 

Genom att utforska värderingar kring Iphone hoppas vi kunna utforska praktiska följder av begreppet konsumtionssamhälle; ett samhälle där en individ arbetar med sin identitet genom sina konsumtionsmönster. Uppsatsens syfte ligger i att skapa en större förståelse för konsumtionssamhällets påverkan genom att utgå ifrån Bauman och Giddens syn på det postmoderna. Vi har dessutom kritiskt granskat Iphone som statussymbol genom att tillämpa Bourdieus teorier om smak, habitus och fält. 

De metoder vi använt oss av för att försöka besvara vilka dessa sociala värden är, har varit inom det kvalitativa fältet. Djupintervjuer har utförts med intervjupersoner som har Iphones och även med andra som inte äger mobilen. Då Iphonefenomenet är så pass utbrett som det är, har detta urval gjorts för att få en så bred förståelse som möjligt i ämnet. 

Våra resultat tyder på att Iphone förknippas med funktionalitet, design och kontroll över tekniken. Dessutom associeras produkten med mer abstrakta värden, och då främst med kreativitet och trendighet. Rörande Iphone som statussymbol så fick vi splittrade svar i ämnet, där Iphoneägare i större utsträckning menade att produkten inte var en statussymbol än övriga. Vi analyserade dessa resultat, dels utifrån postmodern teori, Bourdieus teorier och dels utifrån marknadsföringsbegrepp såsom loyalty management samt hyperlojalitet.},
 author    = {Pihlström, Paul and Gustavsson, Emma and Håkansson, Hannes},
 keyword   = {lojalitet,värden,status,konsumtionssamhället,Apple,Iphone,statussymboler,identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Biten av Äpplet - Om värderingar som förknippas med Apples Iphone, och bildandet av status i ett konsumtionssamhälle},
 year     = {2010},
}