Advanced

En företagskultur på väg att lyfta eller krascha? - En fallstudie av flygbolaget SAS

Dafnäs, Gustav; Melin Gustafsson, Jessica and Nielsen, Jenny (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna uppsats ämnar undersöka huruvida en stark kultur kan hämma ett företags anpassning till sin snabbföränderliga omgivning och ifall en allt för differentierad kultur kan minska företagets handlingskraft. Syftet är att undersöka huruvida detta stämmer inom ett företag med både har en starkt integrerad kultur och flera underliggande subkulturer. Frågeställningar: Kan en allt för stark kultur hämma ett företags utveckling och innovativa förmåga? Kan konflikter mellan subkulturer skapa problem för företagets välgång? Teori: Uppsatsen ämnar fånga kulturen utifrån tre olika kulturperspektiv - det integrerade, det differentierade och det fragmenterade. Ur det integrerade perspektivet kommer upptäckter som berör teorierna kring starka... (More)
Syfte: Denna uppsats ämnar undersöka huruvida en stark kultur kan hämma ett företags anpassning till sin snabbföränderliga omgivning och ifall en allt för differentierad kultur kan minska företagets handlingskraft. Syftet är att undersöka huruvida detta stämmer inom ett företag med både har en starkt integrerad kultur och flera underliggande subkulturer. Frågeställningar: Kan en allt för stark kultur hämma ett företags utveckling och innovativa förmåga? Kan konflikter mellan subkulturer skapa problem för företagets välgång? Teori: Uppsatsen ämnar fånga kulturen utifrån tre olika kulturperspektiv - det integrerade, det differentierade och det fragmenterade. Ur det integrerade perspektivet kommer upptäckter som berör teorierna kring starka kulturer och kulturförändring att avhandlas. Ur det differentierade perspektivet kommer uppkomsten av subkulturer och betydelsen av subkulturella konflikter att diskuteras. Slutligen kommer vi ur det fragmenterade perspektivet att resonera kring mångtydighet. Metod: Det empiriska materialet är i huvudsak insamlat genom djupintervjuer med anställda på SAS huvudkontor i Frösundavik och SAS flygbas på Arlanda Flygplats. Slutsatser: Om en företagskultur innehåller djupt inrotade antaganden och ett traditionellt sätt att tänka, som motsätter sig nya förhållanden på marknaden, kommer detta att bromsa anpassningen till företagets föränderliga omvärld. Även en subkultur kan bli så pass stark att den hämmar ett företags utveckling. Däremot behöver inte en splittrad företagskultur nödvändigtvis påverka företagets handlingskraft negativt. Det har visat sig i denna studie att om det finns en stark varumärkeskultur inom företaget kommer handlingskraften att infinna sig när den väl behövs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dafnäs, Gustav; Melin Gustafsson, Jessica and Nielsen, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
företagskultur, stark kultur, subkultur, anpassningsförmåga, handlingskraft
language
Swedish
id
1614070
date added to LUP
2010-06-10 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:10
@misc{1614070,
 abstract   = {Syfte: Denna uppsats ämnar undersöka huruvida en stark kultur kan hämma ett företags anpassning till sin snabbföränderliga omgivning och ifall en allt för differentierad kultur kan minska företagets handlingskraft. Syftet är att undersöka huruvida detta stämmer inom ett företag med både har en starkt integrerad kultur och flera underliggande subkulturer. Frågeställningar: Kan en allt för stark kultur hämma ett företags utveckling och innovativa förmåga? Kan konflikter mellan subkulturer skapa problem för företagets välgång? Teori: Uppsatsen ämnar fånga kulturen utifrån tre olika kulturperspektiv - det integrerade, det differentierade och det fragmenterade. Ur det integrerade perspektivet kommer upptäckter som berör teorierna kring starka kulturer och kulturförändring att avhandlas. Ur det differentierade perspektivet kommer uppkomsten av subkulturer och betydelsen av subkulturella konflikter att diskuteras. Slutligen kommer vi ur det fragmenterade perspektivet att resonera kring mångtydighet. Metod: Det empiriska materialet är i huvudsak insamlat genom djupintervjuer med anställda på SAS huvudkontor i Frösundavik och SAS flygbas på Arlanda Flygplats. Slutsatser: Om en företagskultur innehåller djupt inrotade antaganden och ett traditionellt sätt att tänka, som motsätter sig nya förhållanden på marknaden, kommer detta att bromsa anpassningen till företagets föränderliga omvärld. Även en subkultur kan bli så pass stark att den hämmar ett företags utveckling. Däremot behöver inte en splittrad företagskultur nödvändigtvis påverka företagets handlingskraft negativt. Det har visat sig i denna studie att om det finns en stark varumärkeskultur inom företaget kommer handlingskraften att infinna sig när den väl behövs.},
 author    = {Dafnäs, Gustav and Melin Gustafsson, Jessica and Nielsen, Jenny},
 keyword   = {företagskultur,stark kultur,subkultur,anpassningsförmåga,handlingskraft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En företagskultur på väg att lyfta eller krascha? - En fallstudie av flygbolaget SAS},
 year     = {2010},
}