Advanced

Ny "VD" varje år, frågan är; hur det går: en kvalitativ studie gällande det Quratorsskifte som i praktiken årligen sker på nationer i Lund

Lundblad, Ida LU and Lexholm, David LU (2010) PEDK11 20101
Education
Abstract (Swedish)
Det finns 13 stycken studentnationer i Lund. Nationerna står för mycket av det som händer vid sidan av studierna så som exempelvis pub- och restaurangverksamhet. Samtliga nationer är ideella organisationer som drivs av studenterna själva. Vi har intresserat oss för det faktum att nationernas medlemmar ständigt byts ut i takt med att studenter kommer och går. Denna ombytlighet bland medlemmarna gäller även för ledningsgruppen och dess ordförande; ”Quratorn” som i praktiken årligen byts ut.

Syftet med denna uppsats, är att undersöka om det årliga Quratorsskifte som sker på nationer i Lund, eventuellt påverkar kvaliteten av nationens verksamhet. För att utföra denna undersökning har vi brutit ut fyra faktorer som de primära problemområden... (More)
Det finns 13 stycken studentnationer i Lund. Nationerna står för mycket av det som händer vid sidan av studierna så som exempelvis pub- och restaurangverksamhet. Samtliga nationer är ideella organisationer som drivs av studenterna själva. Vi har intresserat oss för det faktum att nationernas medlemmar ständigt byts ut i takt med att studenter kommer och går. Denna ombytlighet bland medlemmarna gäller även för ledningsgruppen och dess ordförande; ”Quratorn” som i praktiken årligen byts ut.

Syftet med denna uppsats, är att undersöka om det årliga Quratorsskifte som sker på nationer i Lund, eventuellt påverkar kvaliteten av nationens verksamhet. För att utföra denna undersökning har vi brutit ut fyra faktorer som de primära problemområden som denna uppsats har för avsikt att undersöka; ”Kompetens”, ”Kunskapsöverföring”, ”Handlingsutrymme” och ”Intern och extern kommunikation”. Genom en kvalitativ undersökning, bestående av semistrukturerade intervjuer med ett antal både, sittande och före detta sittande Quratorer har undersökningen sedan gjorts utifrån respondenternas subjektiva upplevelser och uppfattningar kring Quratorsskiftet som fenomen.

Huruvida kvaliteten av nationens verksamhet försämras eller förbättras som en direkt påverkan av Quratorsskiftet, ger uppsatsen inget entydigt svar på. Genom uppsatsen framkommer det, att det årliga Quratorsskiftet medför flera olika risker och möjligheter för kvaliteten av nationernas verksamhet. Vi ser att vidare forskning gällande dessa risker och möjligheter krävs för att kartlägga varje nations känslighet för dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundblad, Ida LU and Lexholm, David LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisatoriskt lärande, ideella organisationer, kunskapsöverföring, kommunikation, kompetens, handlingsutrymme, engagemang, motivation, Qurator, studentnation
language
Swedish
id
1614115
date added to LUP
2010-06-21 10:08:13
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1614115,
 abstract   = {Det finns 13 stycken studentnationer i Lund. Nationerna står för mycket av det som händer vid sidan av studierna så som exempelvis pub- och restaurangverksamhet. Samtliga nationer är ideella organisationer som drivs av studenterna själva. Vi har intresserat oss för det faktum att nationernas medlemmar ständigt byts ut i takt med att studenter kommer och går. Denna ombytlighet bland medlemmarna gäller även för ledningsgruppen och dess ordförande; ”Quratorn” som i praktiken årligen byts ut. 

Syftet med denna uppsats, är att undersöka om det årliga Quratorsskifte som sker på nationer i Lund, eventuellt påverkar kvaliteten av nationens verksamhet. För att utföra denna undersökning har vi brutit ut fyra faktorer som de primära problemområden som denna uppsats har för avsikt att undersöka; ”Kompetens”, ”Kunskapsöverföring”, ”Handlingsutrymme” och ”Intern och extern kommunikation”. Genom en kvalitativ undersökning, bestående av semistrukturerade intervjuer med ett antal både, sittande och före detta sittande Quratorer har undersökningen sedan gjorts utifrån respondenternas subjektiva upplevelser och uppfattningar kring Quratorsskiftet som fenomen. 

Huruvida kvaliteten av nationens verksamhet försämras eller förbättras som en direkt påverkan av Quratorsskiftet, ger uppsatsen inget entydigt svar på. Genom uppsatsen framkommer det, att det årliga Quratorsskiftet medför flera olika risker och möjligheter för kvaliteten av nationernas verksamhet. Vi ser att vidare forskning gällande dessa risker och möjligheter krävs för att kartlägga varje nations känslighet för dessa.},
 author    = {Lundblad, Ida and Lexholm, David},
 keyword   = {organisatoriskt lärande,ideella organisationer,kunskapsöverföring,kommunikation,kompetens,handlingsutrymme,engagemang,motivation,Qurator,studentnation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ny "VD" varje år, frågan är; hur det går: en kvalitativ studie gällande det Quratorsskifte som i praktiken årligen sker på nationer i Lund},
 year     = {2010},
}