Advanced

Bygger samhällsekonomiska beslutsunderlag för järnvägsinvesteringar på vetenskaplig grund?

Lindborg, Eva LU (2010) NEKM01 20092
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har svenska, irländska och två olika europeiska riktlinjer för beräknande av samhällsekonomiska kostnads-nyttokalkyler av infrastrukturinvesteringar granskats. Riktlinjerna bygger på ekonomisk teori men är anpassade för att vara praktiskt möjliga att genomföra och använda. De svenska riktlinjerna gör något fler avsteg från ekonomisk teori än de andra riktlinjerna. Det finns både likheter och skillnader mellan riktlinjerna. Skillnader som kan antas påverka kalkylresultaten på ett förutsägbart vis är skuggpris på offentlig konsumtion, användandet av avtagande diskonteringsränta, uppräkning av parametervärden, kalkylperiod, värderingen av internationella effekter och hanteringen av störningar under byggtiden. Det finns också... (More)
I denna uppsats har svenska, irländska och två olika europeiska riktlinjer för beräknande av samhällsekonomiska kostnads-nyttokalkyler av infrastrukturinvesteringar granskats. Riktlinjerna bygger på ekonomisk teori men är anpassade för att vara praktiskt möjliga att genomföra och använda. De svenska riktlinjerna gör något fler avsteg från ekonomisk teori än de andra riktlinjerna. Det finns både likheter och skillnader mellan riktlinjerna. Skillnader som kan antas påverka kalkylresultaten på ett förutsägbart vis är skuggpris på offentlig konsumtion, användandet av avtagande diskonteringsränta, uppräkning av parametervärden, kalkylperiod, värderingen av internationella effekter och hanteringen av störningar under byggtiden. Det finns också skillnader vad gäller hur biljetintäkter beräknas. Dessa kan förstås utifrån olika antaganden om transportmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindborg, Eva LU
supervisor
organization
course
NEKM01 20092
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ekonomisk utvärdering, infrastruktur investeringar, Kostnads-nyttokalkyl, CBA, järnväg
language
Swedish
id
1614385
date added to LUP
2010-06-23 13:56:21
date last changed
2010-06-23 13:56:21
@misc{1614385,
 abstract   = {I denna uppsats har svenska, irländska och två olika europeiska riktlinjer för beräknande av samhällsekonomiska kostnads-nyttokalkyler av infrastrukturinvesteringar granskats. Riktlinjerna bygger på ekonomisk teori men är anpassade för att vara praktiskt möjliga att genomföra och använda. De svenska riktlinjerna gör något fler avsteg från ekonomisk teori än de andra riktlinjerna. Det finns både likheter och skillnader mellan riktlinjerna. Skillnader som kan antas påverka kalkylresultaten på ett förutsägbart vis är skuggpris på offentlig konsumtion, användandet av avtagande diskonteringsränta, uppräkning av parametervärden, kalkylperiod, värderingen av internationella effekter och hanteringen av störningar under byggtiden. Det finns också skillnader vad gäller hur biljetintäkter beräknas. Dessa kan förstås utifrån olika antaganden om transportmarknaden.},
 author    = {Lindborg, Eva},
 keyword   = {ekonomisk utvärdering,infrastruktur investeringar,Kostnads-nyttokalkyl,CBA,järnväg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bygger samhällsekonomiska beslutsunderlag för järnvägsinvesteringar på vetenskaplig grund?},
 year     = {2010},
}