Advanced

Det personliga varumärket - en kritisk granskning av personliga varumärken

Nilsson, Emma LU and Von Seth, Johanna LU (2010) MKVK01 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Nilsson, Emma & von Seth, Johanna (2010) Det personliga varumärket – en kritisk
granskning av personliga varumärken. Författad vid Institutionen för kommunikation och
medier, Lunds Universitet.

Denna uppsats behandlar fenomenet personligt varumärke. Vi har belyst vad som gjort det
personliga varumärket så pass viktigt i dagens samhälle, vilken roll Internet spelar i denna
process och vilka ideal som framställs som åtråvärda vid innehavandet av ett personligt
varumärke. För att få insikt i detta har vi använt oss av två kvalitativa metoder. Vi har dels
genomfört sex samtalsinriktade intervjuer med personer som innehar stor kunskap om
uppbyggande av personliga varumärken samt arbetar med sina egna eller andras varumärken,
dels... (More)
Nilsson, Emma & von Seth, Johanna (2010) Det personliga varumärket – en kritisk
granskning av personliga varumärken. Författad vid Institutionen för kommunikation och
medier, Lunds Universitet.

Denna uppsats behandlar fenomenet personligt varumärke. Vi har belyst vad som gjort det
personliga varumärket så pass viktigt i dagens samhälle, vilken roll Internet spelar i denna
process och vilka ideal som framställs som åtråvärda vid innehavandet av ett personligt
varumärke. För att få insikt i detta har vi använt oss av två kvalitativa metoder. Vi har dels
genomfört sex samtalsinriktade intervjuer med personer som innehar stor kunskap om
uppbyggande av personliga varumärken samt arbetar med sina egna eller andras varumärken,
dels gjort två kvalitativa textanalyser, utförda på två handböcker i skapande av ett personligt
varumärke.

Till vår hjälp har vi använt oss av Baumans teori om ”konsumtionssamhället”, hur vi lever i
ett samhälle där vi inte enbart är konsumenter utan även är de varor som konsumeras. Vi har
även använt oss av Castells teori angående ”nätverkssamhället”, hur uppkomsten av ett nytt
elektroniskt kommunikationssystem förändrar vår kultur.

Alla människor har, eller kan skapa, ett personligt varumärke. I dagens samhälle, där det
privata inte längre är skiljt från det offentliga, måste människorna vara synliga för att visa att
de finns. Väljer de att ändå vara osynliga riskerar de att stängas ute från samhället. En
idealbild av den perfekta samhällsmedborgaren skapas som påverkar människorna på så vis
att de kan komma att bli stressade och pressade samt känna en distrahering till kreativitet.
Samhällets individer ska vara unika och annorlunda och samtidigt leva upp till idealet, för att
få ett beständigt medlemskap i samhället. Vi kan även konstatera att konsumtion är nyckeln
till acceptans i samhället. Vi lever i ett samhälle som till viss del är falskt och saknar
trovärdighet på grund av att individerna känner att de måste leva upp till de krav som
samhället ställer på dem, vilket gör att de framställer sig själva så som de tror att de måste i
jakten på mening och tillhörighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Emma LU and Von Seth, Johanna LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Synlighet, Trovärdighet, Idealbilder, Nätverkssamhället, Personligt varumärke, Konsumtionssamhället, Kommunikation, Individen och samhället
language
Swedish
id
1614484
date added to LUP
2010-06-15 09:26:30
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1614484,
 abstract   = {Nilsson, Emma & von Seth, Johanna (2010) Det personliga varumärket – en kritisk
granskning av personliga varumärken. Författad vid Institutionen för kommunikation och
medier, Lunds Universitet.

Denna uppsats behandlar fenomenet personligt varumärke. Vi har belyst vad som gjort det
personliga varumärket så pass viktigt i dagens samhälle, vilken roll Internet spelar i denna
process och vilka ideal som framställs som åtråvärda vid innehavandet av ett personligt
varumärke. För att få insikt i detta har vi använt oss av två kvalitativa metoder. Vi har dels
genomfört sex samtalsinriktade intervjuer med personer som innehar stor kunskap om
uppbyggande av personliga varumärken samt arbetar med sina egna eller andras varumärken,
dels gjort två kvalitativa textanalyser, utförda på två handböcker i skapande av ett personligt
varumärke.

Till vår hjälp har vi använt oss av Baumans teori om ”konsumtionssamhället”, hur vi lever i
ett samhälle där vi inte enbart är konsumenter utan även är de varor som konsumeras. Vi har
även använt oss av Castells teori angående ”nätverkssamhället”, hur uppkomsten av ett nytt
elektroniskt kommunikationssystem förändrar vår kultur.

Alla människor har, eller kan skapa, ett personligt varumärke. I dagens samhälle, där det
privata inte längre är skiljt från det offentliga, måste människorna vara synliga för att visa att
de finns. Väljer de att ändå vara osynliga riskerar de att stängas ute från samhället. En
idealbild av den perfekta samhällsmedborgaren skapas som påverkar människorna på så vis
att de kan komma att bli stressade och pressade samt känna en distrahering till kreativitet.
Samhällets individer ska vara unika och annorlunda och samtidigt leva upp till idealet, för att
få ett beständigt medlemskap i samhället. Vi kan även konstatera att konsumtion är nyckeln
till acceptans i samhället. Vi lever i ett samhälle som till viss del är falskt och saknar
trovärdighet på grund av att individerna känner att de måste leva upp till de krav som
samhället ställer på dem, vilket gör att de framställer sig själva så som de tror att de måste i
jakten på mening och tillhörighet.},
 author    = {Nilsson, Emma and Von Seth, Johanna},
 keyword   = {Synlighet,Trovärdighet,Idealbilder,Nätverkssamhället,Personligt varumärke,Konsumtionssamhället,Kommunikation,Individen och samhället},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det personliga varumärket - en kritisk granskning av personliga varumärken},
 year     = {2010},
}