Advanced

Förutsättningar för lärares lärande. En fallstudie.

Andreasson, Cecilia LU (2010) PEDK11 20101
Education
Abstract (Swedish)
I den tidigare forskningen kring lärares lärande har olika faktorer identifierats som verkar främjande för lärandet men det finns också faktorer som kan hindra ett ökat lärande. Lunds kommuns barn- och skolförvaltning har uppmärksammat förbättring av lärarnas lärande som en viktig förut-sättning för förbättring av elevernas lärande. Därmed har kvalitetsarbetet på skolorna i kommunen genomgått en del förändringar. Mot bakgrund av detta undersöker uppsatsen de lokala förutsättningarna för lärares lärande i en kommunal grundskola i Lunds kommun. Syftet var att analysera förutsättningarna för lärarnas lärande i den lokala skolorganisationen samt att mot bakgrund av detta föreslå konkreta åtgärder som ledningen för skolan kan vidta för att... (More)
I den tidigare forskningen kring lärares lärande har olika faktorer identifierats som verkar främjande för lärandet men det finns också faktorer som kan hindra ett ökat lärande. Lunds kommuns barn- och skolförvaltning har uppmärksammat förbättring av lärarnas lärande som en viktig förut-sättning för förbättring av elevernas lärande. Därmed har kvalitetsarbetet på skolorna i kommunen genomgått en del förändringar. Mot bakgrund av detta undersöker uppsatsen de lokala förutsättningarna för lärares lärande i en kommunal grundskola i Lunds kommun. Syftet var att analysera förutsättningarna för lärarnas lärande i den lokala skolorganisationen samt att mot bakgrund av detta föreslå konkreta åtgärder som ledningen för skolan kan vidta för att förbättra villkoren för lärarnas lärande. Forskningsfrågorna som ska besvaras är följande: (1) Hur ser förutsättningarna för lärarnas lärande ut i den delen av skolområdet som studerats? (2) Vilka omständigheter stödjer respektive hindrar lärarnas lärande där? (3) Vad kan skolledningen göra för att förbättra förutsättningarna för lärarnas lärande?
Studien som gjorts är en kvalitativ fallstudie där observationer och intervjuer använts för att undersöka frågeställningen. I resultaten presenteras dels hur skolledarskapet ser ut och dels vilka möjligheter och hinder som finns för lärandet. Dessa möjligheter och hinder analyseras sedan med hjälp av en modell över olika dimensioner i lärmiljön. De avslutande kommentarerna tar upp olika åtgärder som skolledningen kan vidta för att ytterligare förbättra lär-miljön. Förhoppningen är att uppsatsen ska vara till hjälp för skolledarna på den skola där undersökningen gjorts och kanske också för andra skolledare på andra skolor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärares lärande, skolledarskap, arbetsplatsrelaterat lärande, lärmiljö
language
Swedish
id
1614665
date added to LUP
2010-06-23 13:35:10
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1614665,
 abstract   = {I den tidigare forskningen kring lärares lärande har olika faktorer identifierats som verkar främjande för lärandet men det finns också faktorer som kan hindra ett ökat lärande. Lunds kommuns barn- och skolförvaltning har uppmärksammat förbättring av lärarnas lärande som en viktig förut-sättning för förbättring av elevernas lärande. Därmed har kvalitetsarbetet på skolorna i kommunen genomgått en del förändringar. Mot bakgrund av detta undersöker uppsatsen de lokala förutsättningarna för lärares lärande i en kommunal grundskola i Lunds kommun. Syftet var att analysera förutsättningarna för lärarnas lärande i den lokala skolorganisationen samt att mot bakgrund av detta föreslå konkreta åtgärder som ledningen för skolan kan vidta för att förbättra villkoren för lärarnas lärande. Forskningsfrågorna som ska besvaras är följande: (1) Hur ser förutsättningarna för lärarnas lärande ut i den delen av skolområdet som studerats? (2) Vilka omständigheter stödjer respektive hindrar lärarnas lärande där? (3) Vad kan skolledningen göra för att förbättra förutsättningarna för lärarnas lärande?
Studien som gjorts är en kvalitativ fallstudie där observationer och intervjuer använts för att undersöka frågeställningen. I resultaten presenteras dels hur skolledarskapet ser ut och dels vilka möjligheter och hinder som finns för lärandet. Dessa möjligheter och hinder analyseras sedan med hjälp av en modell över olika dimensioner i lärmiljön. De avslutande kommentarerna tar upp olika åtgärder som skolledningen kan vidta för att ytterligare förbättra lär-miljön. Förhoppningen är att uppsatsen ska vara till hjälp för skolledarna på den skola där undersökningen gjorts och kanske också för andra skolledare på andra skolor.},
 author    = {Andreasson, Cecilia},
 keyword   = {lärares lärande,skolledarskap,arbetsplatsrelaterat lärande,lärmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för lärares lärande. En fallstudie.},
 year     = {2010},
}