Advanced

Gör dina värderingar meningsfulla: en empirisk studie av en organisations värdegrund

Andersson, Anna LU and Ektander, Gustav LU (2010) PEDK11 20101
Education
Abstract (Swedish)
Det blir allt vanligare att organisationer formar sin egen värdegrund. Det kan skilja mellan organisationer vad denna värdegrund innebär till exempel förknippas den med etik och moral. Ledaren får en viktig roll i att förmedla värderingar till medarbetare, vilket är en del i ett värdegrundsarbete. Studiens syfte är därför att analysera hur en organisation arbetar med sin värdegrund. För att få en djupare förståelse för detta, genomfördes en empirisk studie med en kvalitativ metod där sex stycken chefer intervjuades. Avsikten var att ta reda på deras syn på begreppet värdegrund och hur olika värderingar påverkar deras ledarskap. En viktig del blir även att se hur medarbetarna engageras i arbetet med värdegrunden. Resultatet från... (More)
Det blir allt vanligare att organisationer formar sin egen värdegrund. Det kan skilja mellan organisationer vad denna värdegrund innebär till exempel förknippas den med etik och moral. Ledaren får en viktig roll i att förmedla värderingar till medarbetare, vilket är en del i ett värdegrundsarbete. Studiens syfte är därför att analysera hur en organisation arbetar med sin värdegrund. För att få en djupare förståelse för detta, genomfördes en empirisk studie med en kvalitativ metod där sex stycken chefer intervjuades. Avsikten var att ta reda på deras syn på begreppet värdegrund och hur olika värderingar påverkar deras ledarskap. En viktig del blir även att se hur medarbetarna engageras i arbetet med värdegrunden. Resultatet från intervjuerna visar att respondenterna upplever att organisationens värdegrund har olika betydelser, likaså begreppet värdegrund. Organisationskulturen upplevs inte som enhetlig där det nämns att det finns olika värderingar på olika avdelningar. Cheferna menar att delaktighet är viktigt när det gäller att förmedla organisationens värderingar. Delegering och feedback är viktiga komponenter i ledarskapet. Studien visar på att det finns en tendens till en gemensam värdegrund genom en identifikation med organisationens fyra kärnvärden. Dock kan organisationens värdegrund upplevas som något annat. Detta beror på att det inte finns en tydlig bild av vad värdegrund är. I den studerade organisationen påverkar en stark organisationskultur organisationens värdegrundsarbete och det finns subkulturer som till viss del styr vilket ledarskap som passar bäst. Olika människosyner uppvisas hos cheferna i olika situationer som påverkar ledarskapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anna LU and Ektander, Gustav LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, Värdegrund, Värderingar, Value-based leadership, Transformativt ledarskap
language
Swedish
id
1614706
date added to LUP
2010-06-21 10:12:48
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1614706,
 abstract   = {Det blir allt vanligare att organisationer formar sin egen värdegrund. Det kan skilja mellan organisationer vad denna värdegrund innebär till exempel förknippas den med etik och moral. Ledaren får en viktig roll i att förmedla värderingar till medarbetare, vilket är en del i ett värdegrundsarbete. Studiens syfte är därför att analysera hur en organisation arbetar med sin värdegrund. För att få en djupare förståelse för detta, genomfördes en empirisk studie med en kvalitativ metod där sex stycken chefer intervjuades. Avsikten var att ta reda på deras syn på begreppet värdegrund och hur olika värderingar påverkar deras ledarskap. En viktig del blir även att se hur medarbetarna engageras i arbetet med värdegrunden. Resultatet från intervjuerna visar att respondenterna upplever att organisationens värdegrund har olika betydelser, likaså begreppet värdegrund. Organisationskulturen upplevs inte som enhetlig där det nämns att det finns olika värderingar på olika avdelningar. Cheferna menar att delaktighet är viktigt när det gäller att förmedla organisationens värderingar. Delegering och feedback är viktiga komponenter i ledarskapet. Studien visar på att det finns en tendens till en gemensam värdegrund genom en identifikation med organisationens fyra kärnvärden. Dock kan organisationens värdegrund upplevas som något annat. Detta beror på att det inte finns en tydlig bild av vad värdegrund är. I den studerade organisationen påverkar en stark organisationskultur organisationens värdegrundsarbete och det finns subkulturer som till viss del styr vilket ledarskap som passar bäst. Olika människosyner uppvisas hos cheferna i olika situationer som påverkar ledarskapet.},
 author    = {Andersson, Anna and Ektander, Gustav},
 keyword   = {Organisationskultur,Värdegrund,Värderingar,Value-based leadership,Transformativt ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gör dina värderingar meningsfulla: en empirisk studie av en organisations värdegrund},
 year     = {2010},
}