Advanced

Islam ur västerländska ögon - en studie av dagens mediebild av islam

Berdén, Malin LU and Ljungkvist, Sandra (2010) MKVK02 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Med en historia fylld av kolonialisering och konflikt har väst getts en dominerande position
utefter vilken de fått en makt att definiera ”det annorlunda” och "främmande”. Historiskt
främmande religioner, som islam, har därigenom förklarats utefter västerländska
referensramar. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bilden av islam ser ut i dagens
svenska nyhetsmedier och genom en jämförelse med den historiska bilden se om denna är i
förändring. Då nyhetsmedierna är en del av en samhällelig kontext med normer och
strukturer, bidrar de till att reproducera och skapa de samhälleliga ideologierna. De ges
därigenom ett tolkningsföreträde att definiera världen och blir därmed en makt viktig att
belysa. Vi har valt att utföra... (More)
Med en historia fylld av kolonialisering och konflikt har väst getts en dominerande position
utefter vilken de fått en makt att definiera ”det annorlunda” och "främmande”. Historiskt
främmande religioner, som islam, har därigenom förklarats utefter västerländska
referensramar. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bilden av islam ser ut i dagens
svenska nyhetsmedier och genom en jämförelse med den historiska bilden se om denna är i
förändring. Då nyhetsmedierna är en del av en samhällelig kontext med normer och
strukturer, bidrar de till att reproducera och skapa de samhälleliga ideologierna. De ges
därigenom ett tolkningsföreträde att definiera världen och blir därmed en makt viktig att
belysa. Vi har valt att utföra vår analys utifrån en metodologisk triangulering, där en
kvantitativ innehållsanalys har fått stå till grund för en kvalitativ kritisk diskursanalys. Genom
att använda oss av en kritisk diskursanalys, som påvisar just ideologier och rådande
maktbalanser i text och även de produktionskrav texten skapas inom, visar vi på hur bilden av
islam ser ut men även vad denna bild visar om de samhälleliga ideologierna. Till detta har vi
använt oss av orientalismen och postkolonialismens som teori, men även den journalistiska
problematiken. Genom att kombinera denna analys med en kvantitativ innehållsanalys kan vi
visa vilka drag inom diskursen som är övergripande och även därigenom fördjupa kunskapen i
hur bilden ser ut. Vår empiri har bestått av 72 tidningsartiklar fördelat på två aktuella
nyhetshändelser i två tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Genom att använda oss av
de två ledande tidningarna inom betaltidningsmarknaden blir vår analys relevant för ett stort
antal människor. Vårt resultat visar på en bild av islam och väst i konflikt men kopplar inte
islam som våldsam. Bilden som presenteras visas genom västerländska referensramar.
Kulturella skillnader får större fokus än likheter. Diskursen är inte tydligt anti-muslimsk, men
spår av tidigare stereotyper kan finnas, vilket det journalistiska formatet bidragit till. Vi har
även sett att de bilder som i huvudsak byggs upp även ifrågasätts i tidningarna, genom
debattartiklar, krönikor och ledare som fått ett mindre medialt utrymme i tidningen. Vi kan
således se att bilden kan ses vara i förändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berdén, Malin LU and Ljungkvist, Sandra
supervisor
organization
course
MKVK02 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nyhetsframställning, islam, Orientalism, postkolonialism, medieframställning, Västvärlden, attityder
language
Swedish
id
1614746
date added to LUP
2010-06-18 14:41:04
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1614746,
 abstract   = {Med en historia fylld av kolonialisering och konflikt har väst getts en dominerande position 
utefter vilken de fått en makt att definiera ”det annorlunda” och "främmande”. Historiskt 
främmande religioner, som islam, har därigenom förklarats utefter västerländska 
referensramar. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bilden av islam ser ut i dagens 
svenska nyhetsmedier och genom en jämförelse med den historiska bilden se om denna är i 
förändring. Då nyhetsmedierna är en del av en samhällelig kontext med normer och 
strukturer, bidrar de till att reproducera och skapa de samhälleliga ideologierna. De ges 
därigenom ett tolkningsföreträde att definiera världen och blir därmed en makt viktig att 
belysa. Vi har valt att utföra vår analys utifrån en metodologisk triangulering, där en 
kvantitativ innehållsanalys har fått stå till grund för en kvalitativ kritisk diskursanalys. Genom 
att använda oss av en kritisk diskursanalys, som påvisar just ideologier och rådande 
maktbalanser i text och även de produktionskrav texten skapas inom, visar vi på hur bilden av 
islam ser ut men även vad denna bild visar om de samhälleliga ideologierna. Till detta har vi 
använt oss av orientalismen och postkolonialismens som teori, men även den journalistiska 
problematiken. Genom att kombinera denna analys med en kvantitativ innehållsanalys kan vi 
visa vilka drag inom diskursen som är övergripande och även därigenom fördjupa kunskapen i 
hur bilden ser ut. Vår empiri har bestått av 72 tidningsartiklar fördelat på två aktuella 
nyhetshändelser i två tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Genom att använda oss av 
de två ledande tidningarna inom betaltidningsmarknaden blir vår analys relevant för ett stort 
antal människor. Vårt resultat visar på en bild av islam och väst i konflikt men kopplar inte 
islam som våldsam. Bilden som presenteras visas genom västerländska referensramar. 
Kulturella skillnader får större fokus än likheter. Diskursen är inte tydligt anti-muslimsk, men 
spår av tidigare stereotyper kan finnas, vilket det journalistiska formatet bidragit till. Vi har 
även sett att de bilder som i huvudsak byggs upp även ifrågasätts i tidningarna, genom 
debattartiklar, krönikor och ledare som fått ett mindre medialt utrymme i tidningen. Vi kan 
således se att bilden kan ses vara i förändring.},
 author    = {Berdén, Malin and Ljungkvist, Sandra},
 keyword   = {nyhetsframställning,islam,Orientalism,postkolonialism,medieframställning,Västvärlden,attityder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Islam ur västerländska ögon - en studie av dagens mediebild av islam},
 year     = {2010},
}