Advanced

Turism och handel i relation - samverkan som injektion. En fallstudie om hur Helsingborgs aktörer samverkar kring utvecklande av destinationens shoppingturism

Persson, Pamela and Sylvén, Malin (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Relationen mellan turism och handeln är tydlig men trots detta har det inte forskats tillräckligt kring ämnet och då shoppingturism är av stor betydelse för många destinationer behövs det mer djupgående resonemang om begreppet. Ur ett destinationsperspektiv inkluderar shoppingturism en mängd viktiga aktörer, exempelvis kommun, köpmannaföreningar samt externa handelsaktörer. Den komplexa blandningen av aktörer innebär dock att det ställs krav på att skapa förståelse för varandras branscher, vilket i sin tur kan utveckla en fungerande samverkan. Frågan är hur denna förståelse uppnås då de trots allt är verksamma inom olika branscher samt vilka svårigheter som uppstår i deras samverkan. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur... (More)
Problem: Relationen mellan turism och handeln är tydlig men trots detta har det inte forskats tillräckligt kring ämnet och då shoppingturism är av stor betydelse för många destinationer behövs det mer djupgående resonemang om begreppet. Ur ett destinationsperspektiv inkluderar shoppingturism en mängd viktiga aktörer, exempelvis kommun, köpmannaföreningar samt externa handelsaktörer. Den komplexa blandningen av aktörer innebär dock att det ställs krav på att skapa förståelse för varandras branscher, vilket i sin tur kan utveckla en fungerande samverkan. Frågan är hur denna förståelse uppnås då de trots allt är verksamma inom olika branscher samt vilka svårigheter som uppstår i deras samverkan. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur samverkan mellan turistnäringen och handeln ser ut samt hur aktörerna tillsammans utvecklar shoppingturismen på en destination. För att uppnå syftet genomförs en fallstudie av Helsingborg stad med avsikten att belysa aktörsarbetet i praktiken. Metod: Uppsatsens syfte har uppfyllts med hjälp av fallstudiebaserad forskning. Datainsamling har verkställts genom intervjusamtal samt genom information från sekundära källor. Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter och insamlad empiri har problemet analyserats och slutsatser dragits, vilka i sin tur utgör uppsatsens resultat. Resultat: Den mest avgörande faktorn för att utveckla shoppingturism handlar om att aktörerna har en medvetenhet om och utgår ifrån samverkan. Den komplexa blandningen av aktörer utgörs av offentliga och privata aktörer, vilket tyder på att det finns krafter som både förenar och splittrar dem. För att samverkan ska utvecklas krävs det därmed ett ansvarstagande från alla aktörer. Turistenheten arbetar på ett mer övergripande plan. Ansvaret är att bidra med kunskap om besöksnäringen, skapa gemensamma mål och visioner, legitimera den lokala kontrollen för handelsaktörerna samt möjliggöra nätverk. Aktörerna å andra sidan måste våga tänka långsiktigt, visa ett personligt engagemang och vara goda ambassadörer åt destinationen. Genom detta skapas ett gemensamt uttryck som leder till selektiva samarbeten, det vill säga ett utnyttjande av de parallella branscherna samt en ökad produktutveckling inom shoppingturismen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Pamela and Sylvén, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
shoppingturism, destination, turistprodukten, samverkan, turism, handel, marknadsföring, nätverk, samarbete, coopetition, samhällsutveckling, affärsutveckling
language
Swedish
id
1614853
date added to LUP
2010-06-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:31
@misc{1614853,
 abstract   = {Problem: Relationen mellan turism och handeln är tydlig men trots detta har det inte forskats tillräckligt kring ämnet och då shoppingturism är av stor betydelse för många destinationer behövs det mer djupgående resonemang om begreppet. Ur ett destinationsperspektiv inkluderar shoppingturism en mängd viktiga aktörer, exempelvis kommun, köpmannaföreningar samt externa handelsaktörer. Den komplexa blandningen av aktörer innebär dock att det ställs krav på att skapa förståelse för varandras branscher, vilket i sin tur kan utveckla en fungerande samverkan. Frågan är hur denna förståelse uppnås då de trots allt är verksamma inom olika branscher samt vilka svårigheter som uppstår i deras samverkan. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur samverkan mellan turistnäringen och handeln ser ut samt hur aktörerna tillsammans utvecklar shoppingturismen på en destination. För att uppnå syftet genomförs en fallstudie av Helsingborg stad med avsikten att belysa aktörsarbetet i praktiken. Metod: Uppsatsens syfte har uppfyllts med hjälp av fallstudiebaserad forskning. Datainsamling har verkställts genom intervjusamtal samt genom information från sekundära källor. Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter och insamlad empiri har problemet analyserats och slutsatser dragits, vilka i sin tur utgör uppsatsens resultat. Resultat: Den mest avgörande faktorn för att utveckla shoppingturism handlar om att aktörerna har en medvetenhet om och utgår ifrån samverkan. Den komplexa blandningen av aktörer utgörs av offentliga och privata aktörer, vilket tyder på att det finns krafter som både förenar och splittrar dem. För att samverkan ska utvecklas krävs det därmed ett ansvarstagande från alla aktörer. Turistenheten arbetar på ett mer övergripande plan. Ansvaret är att bidra med kunskap om besöksnäringen, skapa gemensamma mål och visioner, legitimera den lokala kontrollen för handelsaktörerna samt möjliggöra nätverk. Aktörerna å andra sidan måste våga tänka långsiktigt, visa ett personligt engagemang och vara goda ambassadörer åt destinationen. Genom detta skapas ett gemensamt uttryck som leder till selektiva samarbeten, det vill säga ett utnyttjande av de parallella branscherna samt en ökad produktutveckling inom shoppingturismen.},
 author    = {Persson, Pamela and Sylvén, Malin},
 keyword   = {shoppingturism,destination,turistprodukten,samverkan,turism,handel,marknadsföring,nätverk,samarbete,coopetition,samhällsutveckling,affärsutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Turism och handel i relation - samverkan som injektion. En fallstudie om hur Helsingborgs aktörer samverkar kring utvecklande av destinationens shoppingturism},
 year     = {2010},
}