Advanced

Kan aktiebolagets vinstsyfte förenas med en hållbar utveckling?

Kristoffersson, Klara LU (2010) HARK11 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Hållbarhetsutveckling kan definieras som ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.”
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka möjligheter ett aktiebolag har att verka för en hållbar utveckling, utan att det går mot verksamhetens syfte att gå med vinst och minoritetsskyddsreglerna i ABL; det vill säga generalklausulerna, verksamhetsföremålet och likhetsprincipen. Då uppsatsen knyts samman avslutningsvis ämnar jag ha besvarat följande problemformulering:
Hur går aktiebolagets vinstsyfte att förena med en global hållbarhetsutveckling?
Juridisk metod har använts i uppsatsen. Jag har studerat hur en hållbar utveckling kommer till uttryck i olika... (More)
Hållbarhetsutveckling kan definieras som ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.”
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka möjligheter ett aktiebolag har att verka för en hållbar utveckling, utan att det går mot verksamhetens syfte att gå med vinst och minoritetsskyddsreglerna i ABL; det vill säga generalklausulerna, verksamhetsföremålet och likhetsprincipen. Då uppsatsen knyts samman avslutningsvis ämnar jag ha besvarat följande problemformulering:
Hur går aktiebolagets vinstsyfte att förena med en global hållbarhetsutveckling?
Juridisk metod har använts i uppsatsen. Jag har studerat hur en hållbar utveckling kommer till uttryck i olika källor, så som SOU, EU-fördraget och i riktlinjer utformade av internationella organisationer som FN och OECD. Jag har genom studie av ABL, rättsfall, förarbete och doktrin, efter en viss rättshistorisk vandring, sökt fastställa innebörden i begreppet vinstsyfte samt räckvidden av minoritetskyddsreglerna.
Grundtanken med ett aktiebolag är att det ska generera vinst till aktieägarna. I denna uppsats har det visat sig att det finns flera möjligheter att uppnå en hållbar utveckling, det har även visat sig att det är möjligt att en hållbar utveckling går att förena med ett vinstsyftande bolag.
Nyckelord: Hållbar utveckling, Vinstsyfte, Minoritetsskydd, ABL. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristoffersson, Klara LU
supervisor
organization
course
HARK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar utveckling, Vinstsyfte, Minoritetsskydd, ABL
language
Swedish
id
1614937
date added to LUP
2010-06-26 17:08:37
date last changed
2010-06-26 17:08:37
@misc{1614937,
 abstract   = {Hållbarhetsutveckling kan definieras som ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.” 
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka möjligheter ett aktiebolag har att verka för en hållbar utveckling, utan att det går mot verksamhetens syfte att gå med vinst och minoritetsskyddsreglerna i ABL; det vill säga generalklausulerna, verksamhetsföremålet och likhetsprincipen. Då uppsatsen knyts samman avslutningsvis ämnar jag ha besvarat följande problemformulering:
Hur går aktiebolagets vinstsyfte att förena med en global hållbarhetsutveckling?
Juridisk metod har använts i uppsatsen. Jag har studerat hur en hållbar utveckling kommer till uttryck i olika källor, så som SOU, EU-fördraget och i riktlinjer utformade av internationella organisationer som FN och OECD. Jag har genom studie av ABL, rättsfall, förarbete och doktrin, efter en viss rättshistorisk vandring, sökt fastställa innebörden i begreppet vinstsyfte samt räckvidden av minoritetskyddsreglerna. 
Grundtanken med ett aktiebolag är att det ska generera vinst till aktieägarna. I denna uppsats har det visat sig att det finns flera möjligheter att uppnå en hållbar utveckling, det har även visat sig att det är möjligt att en hållbar utveckling går att förena med ett vinstsyftande bolag. 
Nyckelord: Hållbar utveckling, Vinstsyfte, Minoritetsskydd, ABL.},
 author    = {Kristoffersson, Klara},
 keyword   = {Hållbar utveckling,Vinstsyfte,Minoritetsskydd,ABL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan aktiebolagets vinstsyfte förenas med en hållbar utveckling?},
 year     = {2010},
}