Advanced

Börsnotering - hur den löpande redovisningen påverkas

Persson, Charlotte; Svensson, Emma and Nordén, Malin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagens löpande redovisning påverkas av en börsintroduktion. Vi ämnar undersöka hur de lagstadgade reglerna samt andra krav och aspekter genererar ändringar och vilka konsekvenser det medför för bolagen vid en börsnotering. Studiens teori har sin utgångspunkt i Börsen krav, IFRS och agentteorin. Den empiri som presenteras bygger på sju intervjuer, en enkätundersökning samt granskning av prospekt och årsredovisningar. Till följd av notering har vi sett stora skillnader i den löpande redovisningen. Främst är det implementeringen av IFRS, men även Börsens krav i form av bland annat upprättande av kvartalsrapporter. Vi har även uppmärksammat att en notering kan leda till ett kortsiktigt tänkande... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagens löpande redovisning påverkas av en börsintroduktion. Vi ämnar undersöka hur de lagstadgade reglerna samt andra krav och aspekter genererar ändringar och vilka konsekvenser det medför för bolagen vid en börsnotering. Studiens teori har sin utgångspunkt i Börsen krav, IFRS och agentteorin. Den empiri som presenteras bygger på sju intervjuer, en enkätundersökning samt granskning av prospekt och årsredovisningar. Till följd av notering har vi sett stora skillnader i den löpande redovisningen. Främst är det implementeringen av IFRS, men även Börsens krav i form av bland annat upprättande av kvartalsrapporter. Vi har även uppmärksammat att en notering kan leda till ett kortsiktigt tänkande till följd av påtryckningar att visa bra resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Charlotte; Svensson, Emma and Nordén, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktion, redovisning, IFRS, agentteorin, rapporteringskrav, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615279
date added to LUP
2010-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:14:38
@misc{1615279,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagens löpande redovisning påverkas av en börsintroduktion. Vi ämnar undersöka hur de lagstadgade reglerna samt andra krav och aspekter genererar ändringar och vilka konsekvenser det medför för bolagen vid en börsnotering. Studiens teori har sin utgångspunkt i Börsen krav, IFRS och agentteorin. Den empiri som presenteras bygger på sju intervjuer, en enkätundersökning samt granskning av prospekt och årsredovisningar. Till följd av notering har vi sett stora skillnader i den löpande redovisningen. Främst är det implementeringen av IFRS, men även Börsens krav i form av bland annat upprättande av kvartalsrapporter. Vi har även uppmärksammat att en notering kan leda till ett kortsiktigt tänkande till följd av påtryckningar att visa bra resultat.},
 author    = {Persson, Charlotte and Svensson, Emma and Nordén, Malin},
 keyword   = {Börsintroduktion,redovisning,IFRS,agentteorin,rapporteringskrav,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Börsnotering - hur den löpande redovisningen påverkas},
 year     = {2010},
}