Advanced

Du kan lita på mig: En studie om konsumenters förtroende

Heier, Susanna; Henriksson, Boel and Bolin, Therese (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund: En människa tar in ny kunskap dagligen i skolan, på jobbet genom våra medmänniskor och genom media. När vi som konsument får mer kunskap om ett ämne eller en produkt reducerar vi vår osäkerhet kring produkten. Får vi mer kunskap, vet vi mer om riskerna. Är man förstagångsförälder exponeras man för en stor mängd olika produkter och nya situationer. Föräldrarna har lite kunskap om produkter och kommer inte att på kort tid hinna lära sig allt om eventuella risker som finns runt produkterna. Föräldrarna måste helt enkelt ha förtroende och lita på andra med erfarenhet och kunskap.
Problemställningar: Vilka faktorer gör att konsumenten skapar förtroende till en produkt/ett företag?
Hur reduceras osäkerhet vid beslutsprocessen?
Syfte:... (More)
Bakgrund: En människa tar in ny kunskap dagligen i skolan, på jobbet genom våra medmänniskor och genom media. När vi som konsument får mer kunskap om ett ämne eller en produkt reducerar vi vår osäkerhet kring produkten. Får vi mer kunskap, vet vi mer om riskerna. Är man förstagångsförälder exponeras man för en stor mängd olika produkter och nya situationer. Föräldrarna har lite kunskap om produkter och kommer inte att på kort tid hinna lära sig allt om eventuella risker som finns runt produkterna. Föräldrarna måste helt enkelt ha förtroende och lita på andra med erfarenhet och kunskap.
Problemställningar: Vilka faktorer gör att konsumenten skapar förtroende till en produkt/ett företag?
Hur reduceras osäkerhet vid beslutsprocessen?
Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa och undersöka vilka olika faktorer som kan påverka förtroendet vid konsumentens inköpsprocess. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur konsumenten reducerar osäkerhet vid valet av olika produkter. Denna uppsats syftar till att bara betrakta inköpsprocessen och tilliten mellan föräldrar och företagen på småbarnsmarknaden.
Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerad intervjumetod i form av fokusgrupper Slutsats: Det finns underliggande faktor som på grund av vårt samhälle och vår sociala uppbyggnad gör att konsumenten skapar tillit. Även faktorer som word-of-mouth och forum skapar förtroende. Konsumenten reducerar sin osäkerhet genom att undersöka och filtrera marknaden med hjälp vänner, forum, försäljare i butiken och produkttester. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heier, Susanna; Henriksson, Boel and Bolin, Therese
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förtroende, påverkan, osäkerhetsreducering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615285
date added to LUP
2010-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:11:57
@misc{1615285,
 abstract   = {Bakgrund:	En människa tar in ny kunskap dagligen i skolan, på jobbet genom våra medmänniskor och genom media. När vi som konsument får mer kunskap om ett ämne eller en produkt reducerar vi vår osäkerhet kring produkten. Får vi mer kunskap, vet vi mer om riskerna. Är man förstagångsförälder exponeras man för en stor mängd olika produkter och nya situationer. Föräldrarna har lite kunskap om produkter och kommer inte att på kort tid hinna lära sig allt om eventuella risker som finns runt produkterna. Föräldrarna måste helt enkelt ha förtroende och lita på andra med erfarenhet och kunskap.
Problemställningar: Vilka faktorer gör att konsumenten skapar förtroende till en produkt/ett företag?
Hur reduceras osäkerhet vid beslutsprocessen?
Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa och undersöka vilka olika faktorer som kan påverka förtroendet vid konsumentens inköpsprocess. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur konsumenten reducerar osäkerhet vid valet av olika produkter. Denna uppsats syftar till att bara betrakta inköpsprocessen och tilliten mellan föräldrar och företagen på småbarnsmarknaden.
Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerad intervjumetod i form av fokusgrupper Slutsats:	Det finns underliggande faktor som på grund av vårt samhälle och vår sociala uppbyggnad gör att konsumenten skapar tillit. Även faktorer som word-of-mouth och forum skapar förtroende. Konsumenten reducerar sin osäkerhet genom att undersöka och filtrera marknaden med hjälp vänner, forum, försäljare i butiken och produkttester.},
 author    = {Heier, Susanna and Henriksson, Boel and Bolin, Therese},
 keyword   = {Förtroende, påverkan, osäkerhetsreducering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Du kan lita på mig: En studie om konsumenters förtroende},
 year     = {2010},
}