Advanced

IFRS 3 Rörelseförvärv – Varför uppfylls inte kraven?

Bengtsson, Karin and Fagerström, Johanna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva innebörden av de delar av IFRS 3 som utifrån vår problemformulering har relevans för uppsatsen. Vidare är även syftet att beskriva hur ett antal aktörer har tolkat och arbetat med delar av implementeringen av IFRS 3. Slutligen är syftet även att analysera delar av implementeringen av IFRS 3 mot bakgrund av ett antal redovisnings- och företagsekonomiska kriterier. Ett hypodeduktivt angreppssätt har använts vid de kvalitativa intervjuerna. Vidare användes ett induktivt angreppssätt vid arbetet med den kvantitativa metoden. Totalt har tio intervjuer genomförts och en webbenkät sammanställts och skickats ut. Teorin består av IASB: s standarder, tidigare forskning samt rekommendationer från FAR SRS. Empirin... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva innebörden av de delar av IFRS 3 som utifrån vår problemformulering har relevans för uppsatsen. Vidare är även syftet att beskriva hur ett antal aktörer har tolkat och arbetat med delar av implementeringen av IFRS 3. Slutligen är syftet även att analysera delar av implementeringen av IFRS 3 mot bakgrund av ett antal redovisnings- och företagsekonomiska kriterier. Ett hypodeduktivt angreppssätt har använts vid de kvalitativa intervjuerna. Vidare användes ett induktivt angreppssätt vid arbetet med den kvantitativa metoden. Totalt har tio intervjuer genomförts och en webbenkät sammanställts och skickats ut. Teorin består av IASB: s standarder, tidigare forskning samt rekommendationer från FAR SRS. Empirin består av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ webbenkät. Studien har visat att standarden i stort ställer rimliga krav gällande identifieringen av immateriella tillgångar, värderingen av dessa samt upplysningskraven. Orsakerna till att brister i implementeringen finns verkar enligt studien vara en blandning av framförallt en kostnadsfråga och försiktighet, men även till viss del bristande kunskaper. Den övergripande åsikten om standarden är enligt studien att den är svårtillämpad. Revisorerna har visat sig ha en stor roll i arbetet omkring standarden. Det råder delade meningar om framtiden. Vissa tror att IASB kommer att behöva anpassa regelverket, andra att kraven på företagen kommer att öka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Karin and Fagerström, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IFRS, IFRS 3, immateriella tillgångar, goodwill, implementeringsproblematik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615308
date added to LUP
2010-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:14:34
@misc{1615308,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva innebörden av de delar av IFRS 3 som utifrån vår problemformulering har relevans för uppsatsen. Vidare är även syftet att beskriva hur ett antal aktörer har tolkat och arbetat med delar av implementeringen av IFRS 3. Slutligen är syftet även att analysera delar av implementeringen av IFRS 3 mot bakgrund av ett antal redovisnings- och företagsekonomiska kriterier. Ett hypodeduktivt angreppssätt har använts vid de kvalitativa intervjuerna. Vidare användes ett induktivt angreppssätt vid arbetet med den kvantitativa metoden. Totalt har tio intervjuer genomförts och en webbenkät sammanställts och skickats ut. Teorin består av IASB: s standarder, tidigare forskning samt rekommendationer från FAR SRS. Empirin består av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ webbenkät. Studien har visat att standarden i stort ställer rimliga krav gällande identifieringen av immateriella tillgångar, värderingen av dessa samt upplysningskraven. Orsakerna till att brister i implementeringen finns verkar enligt studien vara en blandning av framförallt en kostnadsfråga och försiktighet, men även till viss del bristande kunskaper. Den övergripande åsikten om standarden är enligt studien att den är svårtillämpad. Revisorerna har visat sig ha en stor roll i arbetet omkring standarden. Det råder delade meningar om framtiden. Vissa tror att IASB kommer att behöva anpassa regelverket, andra att kraven på företagen kommer att öka.},
 author    = {Bengtsson, Karin and Fagerström, Johanna},
 keyword   = {IFRS,IFRS 3,immateriella tillgångar,goodwill,implementeringsproblematik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IFRS 3 Rörelseförvärv – Varför uppfylls inte kraven?},
 year     = {2010},
}