Advanced

Första chefsrollen - En jämförande studie mellan sistaårsstudenters förväntningar på en framtida chefsroll och förstagångschefers erfarenheter från arbetslivet

Bosrup, Joel and Törnblom, Elin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet har varit att belysa chefsrollens många olika sidor och möjliga innebörd genom en jämförande studie mellan förväntningar på en framtida chefsroll hos sistaårsstudenter och erfarenheter från förstagångschefer i arbetslivet. En kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer har utförts. Det empiriska materialet har samlats in från studenter i slutfasen av sin utbildning samt från chefer i arbetslivet som befinner sig i en position där de enbart har chefer organisationsmässigt ovanför sig, med avsikt att jämföra förväntningar på chefsrollen med utfallet av densamma. Studenter och chefer med en akademisk bakgrund inom ekonomi respektive teknik har intervjuats, för att studera huruvida förväntningarna i någon mån beror på... (More)
Syftet har varit att belysa chefsrollens många olika sidor och möjliga innebörd genom en jämförande studie mellan förväntningar på en framtida chefsroll hos sistaårsstudenter och erfarenheter från förstagångschefer i arbetslivet. En kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer har utförts. Det empiriska materialet har samlats in från studenter i slutfasen av sin utbildning samt från chefer i arbetslivet som befinner sig i en position där de enbart har chefer organisationsmässigt ovanför sig, med avsikt att jämföra förväntningar på chefsrollen med utfallet av densamma. Studenter och chefer med en akademisk bakgrund inom ekonomi respektive teknik har intervjuats, för att studera huruvida förväntningarna i någon mån beror på den formella utbildningen. Totalt har 15 intervjuer genomförts. Inga skillnader mellan förväntningarna hos studenter med olika akademisk bakgrund finnes. Studenters insikt i chefsrollen skiljer sig på många sätt från chefers erfarenheter från arbetslivet, vilket vi anser vara befogat. Uppsatsens viktigaste budskap är de intervjuade chefernas gemensamma uppfattning, som är att den mest centrala egenskapen hos en bra chef är ett geniunt intresse för människor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bosrup, Joel and Törnblom, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förstagångschefer, ledaregenskaper, chefers erfarenheter, akademiska bakgrundens betydelse, förväntningar inför arbetslivet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615793
date added to LUP
2010-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:19:18
@misc{1615793,
 abstract   = {Syftet har varit att belysa chefsrollens många olika sidor och möjliga innebörd genom en jämförande studie mellan förväntningar på en framtida chefsroll hos sistaårsstudenter och erfarenheter från förstagångschefer i arbetslivet. En kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer har utförts. Det empiriska materialet har samlats in från studenter i slutfasen av sin utbildning samt från chefer i arbetslivet som befinner sig i en position där de enbart har chefer organisationsmässigt ovanför sig, med avsikt att jämföra förväntningar på chefsrollen med utfallet av densamma. Studenter och chefer med en akademisk bakgrund inom ekonomi respektive teknik har intervjuats, för att studera huruvida förväntningarna i någon mån beror på den formella utbildningen. Totalt har 15 intervjuer genomförts. Inga skillnader mellan förväntningarna hos studenter med olika akademisk bakgrund finnes. Studenters insikt i chefsrollen skiljer sig på många sätt från chefers erfarenheter från arbetslivet, vilket vi anser vara befogat. Uppsatsens viktigaste budskap är de intervjuade chefernas gemensamma uppfattning, som är att den mest centrala egenskapen hos en bra chef är ett geniunt intresse för människor.},
 author    = {Bosrup, Joel and Törnblom, Elin},
 keyword   = {förstagångschefer,ledaregenskaper,chefers erfarenheter,akademiska bakgrundens betydelse,förväntningar inför arbetslivet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Första chefsrollen - En jämförande studie mellan sistaårsstudenters förväntningar på en framtida chefsroll och förstagångschefers erfarenheter från arbetslivet},
 year     = {2010},
}