Advanced

Samhällsengagemang - en strategisk resurs?

Gulliksson, Kristin; Kovacs, Charlotte and Laurén, Malin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Samhällsengagemang - en strategisk resurs? Seminariedatum: Den 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEK591, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Kristin Gulliksson, Charlotte Kovacs, Malin Laurén Handledare: Per-Hugo Skärvad Fem nyckelord: Corporate Social Responsibility, “strategiskt samhällsengagemang”, välgörenhet, intressenter, kärnkompetens Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag i Sverige bedriver samhällsengagemang, hur strategiska de är, samt om det finns möjlighet till eventuella förbättringar som skulle kunna gynna både företag och samhälle Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes. Vidare har det upprättats en kvantitativ... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Samhällsengagemang - en strategisk resurs? Seminariedatum: Den 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEK591, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Kristin Gulliksson, Charlotte Kovacs, Malin Laurén Handledare: Per-Hugo Skärvad Fem nyckelord: Corporate Social Responsibility, “strategiskt samhällsengagemang”, välgörenhet, intressenter, kärnkompetens Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag i Sverige bedriver samhällsengagemang, hur strategiska de är, samt om det finns möjlighet till eventuella förbättringar som skulle kunna gynna både företag och samhälle Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes. Vidare har det upprättats en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning med hundra respondenter. Vi har även valt att tillämpat en etnografisk innehållsanalys av 20 företag på Stockholmsbörsens Large Cap- och Mid Cap-lista. Valet av ansats är abduktiv då teorier och empiri används i kombination. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av teorier och modeller
från Michael E. Porter såsom The Diamond Framework, och What is
strategy? Andra teoretiska infallsvinklar är Cause Related Marketing, tidigare studier inom ämnet, samt shareholder och stakeholder perspective utifrån, Friedman- The social responsibility of business is to increase its profit, Freeman’s Stakeholder perspektiv, Handy- Whats a business for?, Davies et al.-The new capitalist. Empiri: Den empiri som används har uppkommit från intervjuer med de tre undersökta företagen och en enkätundersökning av 100 tillfrågade. I empirin ingår även material såsom företagsinformation i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från 10 företag på Stockholmsbörsens Mid Cap- och 10 företag på Large Cap-listan. Resultat: Uppsatsen betonar hur samhällsengagemang i form av att företagen utnyttjar sin kärnkompetens skulle kunna vara till fördel både för företaget och för samhället. Genom ett sådant samhällsengagemang utnyttjar företaget sina resurser mer effektivt och skapar trovärdighet, integrerar de anställda samt bidrar med kunskap och specifika resurser till samhället (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gulliksson, Kristin; Kovacs, Charlotte and Laurén, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate social responsibility, "strategiskt samhällsengagemang", välgörenhet, intressenter, kärnkompetens, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1615798
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:11:36
@misc{1615798,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Samhällsengagemang - en strategisk resurs? Seminariedatum: Den 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEK591, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Kristin Gulliksson, Charlotte Kovacs, Malin Laurén Handledare: Per-Hugo Skärvad Fem nyckelord: Corporate Social Responsibility, “strategiskt samhällsengagemang”, välgörenhet, intressenter, kärnkompetens Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag i Sverige bedriver samhällsengagemang, hur strategiska de är, samt om det finns möjlighet till eventuella förbättringar som skulle kunna gynna både företag och samhälle Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes. Vidare har det upprättats en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning med hundra respondenter. Vi har även valt att tillämpat en etnografisk innehållsanalys av 20 företag på Stockholmsbörsens Large Cap- och Mid Cap-lista. Valet av ansats är abduktiv då teorier och empiri används i kombination. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av teorier och modeller
från Michael E. Porter såsom The Diamond Framework, och What is
strategy? Andra teoretiska infallsvinklar är Cause Related Marketing, tidigare studier inom ämnet, samt shareholder och stakeholder perspective utifrån, Friedman- The social responsibility of business is to increase its profit, Freeman’s Stakeholder perspektiv, Handy- Whats a business for?, Davies et al.-The new capitalist. Empiri: Den empiri som används har uppkommit från intervjuer med de tre undersökta företagen och en enkätundersökning av 100 tillfrågade. I empirin ingår även material såsom företagsinformation i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från 10 företag på Stockholmsbörsens Mid Cap- och 10 företag på Large Cap-listan. Resultat: Uppsatsen betonar hur samhällsengagemang i form av att företagen utnyttjar sin kärnkompetens skulle kunna vara till fördel både för företaget och för samhället. Genom ett sådant samhällsengagemang utnyttjar företaget sina resurser mer effektivt och skapar trovärdighet, integrerar de anställda samt bidrar med kunskap och specifika resurser till samhället},
 author    = {Gulliksson, Kristin and Kovacs, Charlotte and Laurén, Malin},
 keyword   = {Corporate social responsibility,"strategiskt samhällsengagemang",välgörenhet,intressenter,kärnkompetens,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhällsengagemang - en strategisk resurs?},
 year     = {2010},
}