Advanced

Ojämlikhet i utbildning - En empirisk och teoretisk studie av sambandet utbildningsdistribution och tillväxt

Lundin, Sofia LU and Bengtsson, Frida LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan ojämn utbildningsdistribution och ekonomisk tillväxt. Som ett mått på utbildningsdistribution har vi använt oss av ginikoefficienten, vilket är ett vedertaget mått för orättvisa. Distributionen av utbildning påverkar utbildningsnivån. Därför vill vi belysa att det i tillväxtsammanhang är viktigt att inte bara ta hänsyn till nivå utan också fördelning. När effekterna av utbildningsdistribution på tillväxt undersöktes för länder i olika inkomstklasser visade sig effekten vara negativ. Än mer negativa var effekterna då samma analys genomfördes med endast låginkomstländer. I analysen med höginkomstländer var effekten av orättvis utbildningsdistribution däremot positiv.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Sofia LU and Bengtsson, Frida LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ginikoefficienten, tillväxt, utbildningsdistribution, regressionsanalys, Solowmodellen med Humankapital
language
Swedish
id
1616092
date added to LUP
2010-06-23 13:42:57
date last changed
2010-06-23 13:42:57
@misc{1616092,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan ojämn utbildningsdistribution och ekonomisk tillväxt. Som ett mått på utbildningsdistribution har vi använt oss av ginikoefficienten, vilket är ett vedertaget mått för orättvisa. Distributionen av utbildning påverkar utbildningsnivån. Därför vill vi belysa att det i tillväxtsammanhang är viktigt att inte bara ta hänsyn till nivå utan också fördelning. När effekterna av utbildningsdistribution på tillväxt undersöktes för länder i olika inkomstklasser visade sig effekten vara negativ. Än mer negativa var effekterna då samma analys genomfördes med endast låginkomstländer. I analysen med höginkomstländer var effekten av orättvis utbildningsdistribution däremot positiv.},
 author    = {Lundin, Sofia and Bengtsson, Frida},
 keyword   = {Ginikoefficienten,tillväxt,utbildningsdistribution,regressionsanalys,Solowmodellen med Humankapital},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ojämlikhet i utbildning - En empirisk och teoretisk studie av sambandet utbildningsdistribution och tillväxt},
 year     = {2010},
}